Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: MGK - Songtitle: Merry Go Round

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: MGK - Merry Go Round ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van MGK! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van MGK en zie welke nummers wij nog meer van MGK in ons archief hebben staan zoals Merry Go Round.


Origineel

Merry, merry, merry go round
I don’t want to see you down
I don’t want to see you frown
Merry go round
Look
Summer day
Bobby and his girl would wake up every summer day
This boy and girl had nothing, they were runaways
So in love that now all they wanted was pain and so it came
Never had a silver spoon present in the past
Now at last, the spoon is present and so the boy wet it
Told her bring him a slab, a cotton swab, and a match
And told her one day they’ll fly across the world and have a wedding
Like “baby I have a plan, come with me to this place
Baby give me your hand, now flip it give me a vein
Baby take off your belt, we’ll use it as a restraint”
She sees that it starts to melt, he reaches inside a case
Fills the needle with food, flicks the needle with haste
Brings the needle to her, she isn’t right in the face
The boy can tell that she’s scared, he says “I love you, okay?”
Then shoves it into her arm and says “how the fuck does that taste baby?!”
Merry, merry, merry go round
I don’t want to see you down
I don’t want to see you frown
Merry go round
Merry, merry, merry go round
I don’t want to see you down
I don’t want to see you frown
Merry, merry, merry go round
Her dress drops, her head drops
Swiggin’ out of a whiskey bottle, he just watch
But he was not Bobby, see Bobby had joined the army
Been gone for a couple months now she’s messin with everybody
Everyone of the dealers, everyone hears her squealing
Trading pussy for product, she did anything for that feeling
But then she started that feeling, early morning she’s kneelin’
In front of the toilet look at her belly there’s no concealing
That she’s expecting a child
This woman is living foul
She’s only 20 years old
And hardly can even smile
Ultrasound shows a baby that’s barely over a pound
Sold everything in her house just trying to score an ounce
News of her baby’s father was that he died in the war
Now that syringe is all that keeps her alive anymore
No mattress, so her and her child dyin’ on the floor
As a letter’s at the door reading
“I’ll be home tomorrow. Love, Bobby”
Merry, merry, merry go round
I don’t want to see you down
I don’t want to see you frown
Merry go round
Merry, merry, merry go round
I don’t want to see you down
I don’t want to see you frown
Merry, merry, merry go round
Knockin’ at the door but doesn’t get an answer
Bobby’s nervous, his heart starts to beat faster
He hasn’t talked to his girl in so long
She sold his phone for a hit
Damn how he wish that he could hear her laughter
But his drug hit her like a cancer
And he forgot ‘cause he had left and cleaned his act up
Passenger seat in his Acura got a picture of ‘em kissing
Under the words "happily ever after”
He walks into the house, it’s a fuckin’ disaster
Every step he takes his shoe crushes a capsule
Holds his breath, he knows what he smells isn’t natural
Looks down, it’s the body of the queen of his castle
“Baby please, baby please!"
"Wake up!”
He screams on his knees and he sees her hands around her stomach
Inside was a child
And realizes it was his
Summer day,
An entire family died on that summer day
‘Cause a facade made a girl give her love away
But those were Bobby’s consequences that he had to pay
Love is pain
Merry, merry, merry go round
I don’t want to see you down
I don’t want to see you frown
Merry go round
Merry, merry, merry go round
I don’t want to see you down
I don’t want to see you frown
Merry, merry, merry go round

Vertaling

Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje
Ik wil je niet zien
Ik wil je niet zien fronsen
Vrolijk ga rond
Kijken
Zomerdag
Bobby en zijn meisje zouden elke zomerdag wakker worden
Deze jongen en meisje hadden niets, ze waren weglopers
Zo verliefd dat nu alles wat ze wilden pijn was en zo kwam het
Nooit een zilveren lepel in het verleden gehad
Nu is de lepel eindelijk aanwezig en maakt de jongen het nat
Vertelde haar dat hij een plaat, een wattenstaafje en een lucifer moest brengen
En op een dag vertelden ze haar dat ze over de wereld zouden vliegen en een bruiloft zouden hebben
Zoals "schatje, ik heb een plan, kom met mij naar deze plek
Baby geef me je hand, draai me nu om en geef me een ader
Baby zet je riem af, we gebruiken het als een terughoudendheid "
Ze ziet dat het begint te smelten, hij reikt in een koffer
Vult de naald met voedsel, beweegt de naald met haast
Brengt de naald naar haar toe, ze is niet recht in het gezicht
De jongen kan vertellen dat ze bang is, hij zegt: "Ik hou van je, oké?"
Dan schuift het in haar arm en zegt: "Hoe verdomme, dat smaakt schat ?!"
Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje
Ik wil je niet zien
Ik wil je niet zien fronsen
Vrolijk ga rond
Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje
Ik wil je niet zien
Ik wil je niet zien fronsen
Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje
Haar jurk valt naar beneden, haar hoofd valt
Swiggin 'uit een whiskyfles, hij let gewoon op
Maar hij was Bobby niet, zie Bobby was lid geworden van het leger
Nu al een paar maanden weg, praat ze met iedereen
Iedereen van de dealers, iedereen hoort haar piepen
Kutje ruilen voor product, ze deed alles voor dat gevoel
Maar toen begon ze dat gevoel, ze is vroeg in de ochtend aan het knielen
Voor het toilet kijk naar haar buik er is geen verhulling
Dat ze een kind verwacht
Deze vrouw is een leven fout
Ze is pas 20 jaar oud
En kan zelfs nauwelijks glimlachen
Echografie laat een baby zien die amper meer is dan een pond
Verkocht alles in haar huis en probeert gewoon een ounce te scoren
Het nieuws van de vader van haar baby was dat hij stierf in de oorlog
Nu is die spuit alles wat haar in leven houdt
Geen matras, zodat zij en haar kind op de grond smelten
Als een brief bij de deurlezing
"Ik zal morgen thuis zijn. Love, Bobby "
Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje
Ik wil je niet zien
Ik wil je niet zien fronsen
Vrolijk ga rond
Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje
Ik wil je niet zien
Ik wil je niet zien fronsen
Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje
Knock in de deur maar krijgt geen antwoord
Bobby is nerveus, zijn hart begint sneller te kloppen
Hij heeft al zo lang niet met zijn meisje gepraat
Ze verkocht zijn telefoon voor een hit
Verdomme hoe hij wou dat hij haar kon horen lachen
Maar zijn medicijn raakte haar als een kanker
En hij vergat omdat hij was weggegaan en zijn daad had opgeschoond
Passagiersstoel in zijn Acura kreeg een foto van hun kussen
Onder de woorden "nog lang en gelukkig"
Hij loopt het huis binnen, het is een ramp
Elke stap die hij zijn schoen neemt, verplettert een capsule
Houdt zijn adem in, hij weet wat hij ruikt is niet natuurlijk
Kijk naar beneden, het is het lichaam van de koningin van zijn kasteel
"Baby alsjeblieft, schat alsjeblieft!"
"Wakker worden!"
Hij schreeuwt op zijn knieën en hij ziet haar handen om haar buik
Van binnen was een kind
En beseft dat hij van hem was
Zomerdag,
Op die zomerdag stierf een hele familie
Omdat een façade ervoor zorgde dat een meisje haar liefde weggaf
Maar dat waren de gevolgen van Bobby die hij moest betalen
Liefde is pijn
Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje
Ik wil je niet zien
Ik wil je niet zien fronsen
Vrolijk ga rond
Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje
Ik wil je niet zien
Ik wil je niet zien fronsen
Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje