Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 10000 maniacs - Songtitle: gold rush brides

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 10000 maniacs - gold rush brides ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van gold rush brides? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 10000 maniacs! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 1 van 10000 maniacs en zie welke nummers wij nog meer van 10000 maniacs in ons archief hebben staan zoals gold rush brides.


Origineel

Follow the typical signs, the hand-painted lines, down prairie roads.
Pass the lone church spire.
Pass the talking wire from where to who knows?
There's no way to divide the beauty of the sky from the wild western plains.
Where a man could drift, in legendary myth, by roaming over spaces.
The land was free and the price was right.
Dakota on the wall is a white-robed woman, broad yet maidenly.
Such power in her hand as she hails the wagon man's family.
I see Indians that crawl through this mural that recalls our history.
Who were the homestead wives?
Who were the gold rush brides?
Does anybody know?
Do their works survive their yellow fever lives in the pages they wrote?
The land was free, yet it cost their lives.
In miner's lust for gold.
A family's house was bought and sold, piece by piece.
A widow staked her claim on a dollar and his name, so painfully.
In letters mailed back home her Eastern sisters they would moan
as they would read accounts of madness, childbirth, loneliness and grief.

Vertaling

Volg de typische borden, de met de hand geschilderde lijnen, over de prairiewegen.
Passeer de eenzame kerktoren.
Geef de sprekende draad door van waar naar wie weet?
Er is geen manier om de schoonheid van de lucht te onderscheiden van de wilde westelijke vlaktes.
Waar een man zou kunnen afdrijven, in de legendarische mythe, door over ruimtes te zwerven.
Het land was gratis en de prijs was goed.
Dakota aan de muur is een witgeklede vrouw, breed maar toch meisjesachtig.
Zoveel macht in haar hand als ze de familie van de wagenman begroet.
Ik zie indianen die door deze muurschildering kruipen die herinnert aan onze geschiedenis.
Wie waren de echtgenotes?
Wie waren de goudkoortsbruiden?
Weet iemand?
Overleven hun werken hun gele koortsleven op de pagina's die ze schreven?
Het land was vrij en toch kostte het hun leven.
In mijnwerkerslust naar goud.
Stuk voor stuk werd een familiehuis gekocht en verkocht.
Een weduwe zette haar claim op een dollar en zijn naam zo pijnlijk vast.
In brieven die haar oosterse zusters naar huis werden gestuurd, kreunden ze
zoals ze verhalen lazen over waanzin, bevalling, eenzaamheid en verdriet.