Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 10000 maniacs - Songtitle: green children

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 10000 maniacs - green children ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van green children? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 10000 maniacs! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 1 van 10000 maniacs en zie welke nummers wij nog meer van 10000 maniacs in ons archief hebben staan zoals green children.


Origineel

An August day in the hills of Spain,
A pair of children emerged from a cave.
The strangest sight there alone they stood,
With skin of green and words no one had heard.
The girl was stronger, the boy was weak,
With her new mother she learned to speak.
And wove a tale of a dying sun,
They left the darkness,
A dark worlde undone.
They traveled so far.
Believing they came from a star.
She fell through life, through time,
(through parallel lives)
The men of science, the men of fame,
The men of letters tried to explain:
Was it parallel worlds or a twist of time
To make her think she'd fallen from the sky?
A whirlwind spun them all alone,
Took them from their twilight home.
Believing they came from a star

Vertaling

Een dag in augustus in de heuvels van Spanje,
Een paar kinderen kwam uit een grot tevoorschijn.
Het vreemdste gezicht daar alleen stonden ze,
Met een huid van groen en woorden die niemand had gehoord.
Het meisje was sterker, de jongen was zwak,
Met haar nieuwe moeder leerde ze praten.
En weefde een verhaal over een stervende zon,
Ze verlieten de duisternis,
Een donkere wereld is ongedaan gemaakt.
Ze reisden zo ver.
Geloven dat ze van een ster kwamen.
Ze viel door het leven, door de tijd heen,
(door parallelle levens)
De mannen van de wetenschap, de mannen van roem,
De mannen van letters probeerden uit te leggen:
Waren het parallelle werelden of een tijdsverandering?
Om haar te laten denken dat ze uit de lucht was gevallen?
Een wervelwind draaide ze allemaal alleen,
Nam ze mee uit hun schemerhuis.
Geloven dat ze van een ster kwamen