Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 10000 maniacs - Songtitle: national education week

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 10000 maniacs - national education week ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 10000 maniacs! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 1 van 10000 maniacs en zie welke nummers wij nog meer van 10000 maniacs in ons archief hebben staan zoals national education week.


Origineel

Honor salute and speak
To the corner standing flag
Do you remember how the days of school were
Indivisible separate worlds
Compare contrast
These dreams absurd
Placid classroom faces
Breathe in the features
Of a demographics death map trilogy
Children read them well
Not to bury three of four sons
As the likes of chivalry
Not to take six of thirty bills
To manufacture Corpus Christi
And so you think it can be so serene
History's most intolerable famine
Has clutched our global tranquility
Reaped the lives of children
Maladies collaborate
With cyclic despair
Infanticide clamors to twenty times more
In fourth and fifth worlds
The poor have always been
Beside us
Amid us
Death has always been
As million cease fifteen million that's an annual reap
Add divide multiply sum forty one thousand!

Vertaling

Eer groet en spreek
Om de hoek staande vlag
Weet je nog hoe de schooldagen waren
Ondeelbare afzonderlijke werelden
Contrast vergelijken
Deze dromen zijn absurd
Rustige klasgezichten
Adem de functies in
Van een demografische trilogie van de doodskaart
Kinderen lezen ze goed
Drie of vier zonen niet begraven
Zoals ridderlijkheid
Neem geen zes van de dertig rekeningen aan
Om Corpus Christi te vervaardigen
En dus denk je dat het zo sereen kan zijn
De meest ondraaglijke hongersnood in de geschiedenis
Heeft onze wereldwijde rust geklemd
Raapte het leven van kinderen op
Maladies werken samen
Met cyclische wanhoop
Kindermoord roept tot twintig keer meer
In de vierde en vijfde wereld
De armen zijn er altijd geweest
Naast ons
Te midden van ons
De dood is altijd zo geweest
Als miljoen vijftien miljoen ophouden, is dat een jaarlijkse oogst
Optellen delen vermenigvuldigen som veertig duizend!