Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2-skinnee-js - Songtitle: 3-minutes

Origineel

Ground zero, bow down to the countdown,
Bringin the ruckus to points around thepass
From the depths of outer space to the center of the Earth,
We're getting down for what it's worth, we're getting down for now,
We got, 3 minutes and we're out of here
The clock is tickin and we're in the clear,
We got, 3 minutes and we're out of here,
We got, 3 minutes and we're out, we're out
We got, 3 minutes and we're out of here
The clock is tickin and we're in the clear,
We got, 3 minutes and we're out of here,
We got, 3 minutes and we're out
Is this thing on? (yea) are ya hearin it?
We'll turn it up so we can get the whole wide world feelin it,
Ayo a penny for my thoughts, a million for my album,
Mine my mind for rhymes and then sell them,
Apocalypse now and then, but in the meantime between,
I'm tourin down the coast playin host to a gang of folks,
In a gang of cities, in a gang of states,
We blow minds like Tet vets with metal plates
And the dream is to step up be leanest,
With less than 20 feet and a microphone between us
Well what I mean is, we drop the hammer like ball peenas,
Believe us, we rock blocks with perseverance,
The adamant aberrant associate antecedent,
Precedent to your view, like Greeks to Europeans
We got, 3 minutes and we're out of here
The clock is tickin and we're in the clear,
We got, 3 minutes and we're out of here,
We got, 3 minutes and we're out, we're out
We got, 3 minutes and we're out of here
The clock is tickin and we're in the clear,
We got, 3 minutes and we're out of here,
We got, 3 minutes and we're out
Turn up your amplifier, I am a loud speaker,
Wandering like Jews, itinerant like preacher,
Move from town to town to convert the non-believer,
Speaking to the kids in the stands and in the bleachers,
My destiny's got the best of me,
Searching for the spot, where the pot heaven's pennies be,
So we parody a pair of achievers, parroting imaginary daydream make believers
We got, 3 minutes and we're out of here
The clock is tickin and we're in the clear,
We got, 3 minutes and we're out of here,
We got, 3 minutes and we're out, we're out
We got, 3 minutes and we're out of here
The clock is tickin and we're in the clear,
We got, 3 minutes and we're out of here,
We got, 3 minutes
I return with the yes, yes, y'all to bring it back to the future,
3 out of 15 minutes oughta suit ya,
I rip out the pit stop full-prepped to flip
Hip hop to rock and roll, I bomb like Enola,
Spread like Ebola, its an epidemic,
Beats will leave you battered so you better call a medic,
I said it before so you know we get frenetic,
Rhymes abundant from the microphone pundits
We got short time to agitate,
We gotta light the fuse, before it gets too late,
Time is of the essence, so you should hold it dear,
Give us our 3 minutes and we're outta here,
Cause we got three minutes til we're outta here,
The clock keeps tickin and we're in the clear, just
3 minutes and we're outta here, we got
3 minutes and we're out, we're out
We got 3 minutes and we're outta here,
The clock is tickin and we're in the clear, we got
3 minutes and we're outta here, we got
3 minutes and we're out, we're out

Vertaling

Ground zero, buig voor het aftellen,
Breng de ruckus naar punten rond de pas
Van de diepten van de ruimte tot het middelpunt van de aarde,
We gaan zitten voor wat het waard is, we gaan voor nu,
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg
De klok tikt en we zijn duidelijk,
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg,
We hebben 3 minuten en we zijn weg, we zijn weg
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg
De klok tikt en we zijn duidelijk,
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg,
We hebben 3 minuten en we zijn weg
Is dit ding aan? (ja) hoor je het?
We zetten het harder zodat we de hele wereld kunnen voelen,
Ayo een cent voor mijn gedachten, een miljoen voor mijn album,
Mijn gedachten voor rijmpjes en verkoop ze dan,
Apocalyps af en toe, maar tussendoor,
Ik reis langs de kust en speel gastheer voor een bende mensen,
In een bende steden, in een bende staten,
We blazen geesten als Tet-dierenartsen met metalen platen
En de droom is om het magerst te zijn,
Met minder dan 20 voet en een microfoon tussen ons
Wat ik bedoel is, we laten de hamer vallen als balpennen,
Geloof ons, we rocken met doorzettingsvermogen,
De onvermijdelijke afwijkende medewerker antecedent,
Voorafgaand aan uw mening, zoals Grieken voor Europeanen
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg
De klok tikt en we zijn duidelijk,
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg,
We hebben 3 minuten en we zijn weg, we zijn weg
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg
De klok tikt en we zijn duidelijk,
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg,
We hebben 3 minuten en we zijn weg
Zet je versterker hoger, ik ben een luide spreker,
Zwervend als joden, rondtrekkend als prediker,
Ga van stad naar stad om de ongelovige te bekeren,
Sprekend met de kinderen op de tribunes en in de tribunes,
Mijn lot heeft het beste van mij,
Op zoek naar de plek, waar de centen van de pothemel zijn,
Dus parodiƫren we een paar presteerders, die imaginaire dagdromen doen geloven
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg
De klok tikt en we zijn duidelijk,
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg,
We hebben 3 minuten en we zijn weg, we zijn weg
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg
De klok tikt en we zijn duidelijk,
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg,
We hebben 3 minuten
Ik kom terug met de ja, ja, jullie brengen het terug naar de toekomst,
3 van de 15 minuten moet je passen,
Ik haal de pitstop volledig klaar om te draaien
Hiphop om te rocken en te rollen, ik bombardeer zoals Enola,
Verspreid als ebola, het is een epidemie,
Beats laten je gehavend achter, dus je kunt maar beter een dokter bellen,
Ik zei het eerder, zodat je weet dat we hectisch worden,
Rijmt overvloedig van de microfoonkenners
We hebben korte tijd om te ageren,
We moeten de lont aansteken, voordat het te laat wordt,
Tijd is van essentieel belang, dus je moet het dierbaar houden,
Geef ons onze 3 minuten en we zijn weg hier,
Omdat we drie minuten hebben tot we hier weg zijn,
De klok blijft tikken en we zijn duidelijk, gewoon
3 minuten en we zijn hier weg, we hebben
3 minuten en we zijn weg, we zijn weg
We hebben 3 minuten en we zijn hier weg,
De klok tikt en we zijn veilig, we hebben
3 minuten en we zijn hier weg, we hebben
3 minuten en we zijn weg, we zijn weg