Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2 skinnee js - Songtitle: big beat evangelists

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2 skinnee js - big beat evangelists ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van big beat evangelists? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2 skinnee js! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2 skinnee js en zie welke nummers wij nog meer van 2 skinnee js in ons archief hebben staan zoals big beat evangelists.


Origineel

I do it, I do it
I do it, I do it
I do it, I do it (Something strange is happening, Something strange is happening)
I do it, I do it (I don't know where to begin, But something strange is happening)
I do it this way from the first to the seventh day
Stay on target like an x-wing flexing my brain
As I state my claim that my aim is to do this properly
Watch me dismiss your snobbery promptly
As if my soul could be another man's property
You gotta be joking, think a minute about what you've been smoking
Before you start choking and gasping and asking, "who knew?"
It's simple. I'm cheeky like dimple
I jump up I get the thumbs up like a thimble
It ain't what you're thinking, though
I'm known to be prone to kick over thrones and leave governments overthrown
Charismatic with the verbal acrobatic
Top gun take your breath away and leave you asthmatic
It's automatic that my standards are raised to the attic and my tone is emphatic
Feel the movement, it's fluid like sand in the hour glass
How could I stand to let even a single hour pass
Without bounding ahead and thinking far back
I take to the sky, you're grounded on the tarmac
If there's a mic to be rocked, I will throw the first stone
I cross time zones, root like rhizomes with my rhyme tomes
I'm not alone, my friend's found 5 strong
We reciting rhymes so you can sing along. So sing along!
We got the tasty treats to fill your mouth so open wide
We serve poetic justice. Stay open all night.
While I can't understand why shit gets held high
Those fads that won't die. They just won't so
I sleepwalk the street talk like somnambulist
We rock like amethyst, we rare like ambergris
It's scandalous music planned by avarice
You're sorely misinformed like see-span panelist
I never planned on this
Big beat evangelist
Whack track antagonist,
Pass raps through dialysis
But we stand by this
So here's a code to those who know to throw up your right fist, like this
But when it pours you know it's raining
These rats in races got me pistol-whipped like stamens
I ain'tplaining, though, just hopping off this fence
Cause when it's all said and done things will finallye together and make some sense

Vertaling

Ik doe het, ik doe het
Ik doe het, ik doe het
Ik doe het, ik doe het (er gebeurt iets vreemds, er gebeurt iets vreemds)
Ik doe het, ik doe het (ik weet niet waar ik moet beginnen, maar er gebeurt iets vreemds)
Ik doe het op deze manier van de eerste tot de zevende dag
Blijf op het doel zoals een x-wing die mijn hersenen buigt
Zoals ik beweer dat het mijn doel is om dit goed te doen
Kijk hoe ik je snobisme onmiddellijk verwerp
Alsof mijn ziel eigendom kan zijn van iemand anders
Je maakt een grapje, denk even na over wat je hebt gerookt
Voordat je begint te stikken en naar adem te happen en te vragen: 'wie wist het?'
Het is makkelijk. Ik ben brutaal als kuiltjes
Ik spring omhoog Ik krijg de duimen omhoog als een vingerhoed
Het is echter niet wat je denkt
Het is bekend dat ik geneigd ben om tronen omver te werpen en regeringen omver te werpen
Charismatisch met het verbale acrobatisch
Top Gun is adembenemend en laat je astmatisch achter
Het is automatisch dat mijn normen naar zolder worden gebracht en mijn toon is nadrukkelijk
Voel de beweging, het is vloeibaar als zand in de zandloper
Hoe zou ik het kunnen verdragen om zelfs maar een uur voorbij te laten gaan?
Zonder vooruit te gaan en ver terug te denken
Ik ga de lucht in, je bent geaard op het asfalt
Als er een microfoon moet worden geschud, gooi ik de eerste steen
Ik doorkruis tijdzones, wortel als wortelstokken met mijn rijmboeken
Ik ben niet de enige, mijn vriend heeft er 5 gevonden
We reciteren rijmpjes zodat je mee kunt zingen. Dus zing mee!
We hebben de smakelijke traktaties om je mond zo wijd open te vullen
We dienen poëtische gerechtigheid. Blijf de hele nacht open.
Hoewel ik niet begrijp waarom shit hoog wordt gehouden
Die rages die niet zullen sterven. Ze zullen het gewoon niet doen
Ik slaap als een slaapwandelaar over straat
We rocken als amethist, we zijn zeldzaam als ambergrijs
Het is schandalige muziek die door gierigheid is gepland
Je bent zo slecht geïnformeerd als panellid
Ik had dit nooit gepland
Big beat-evangelist
Whack track antagonist,
Geef raps door dialyse
Maar we staan ??hier achter
Dus hier is een code voor degenen die weten dat ze je rechtervuist moeten overgeven, zoals deze
Maar als het giet, weet je dat het regent
Door deze ratten in races kreeg ik een pistool als meeldraden
Maar ik klaag niet, ik spring gewoon van dit hek af
Want als het allemaal gezegd en gedaan is, zullen de dingen uiteindelijk samenkomen en logisch zijn