Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2 skinnee js - Songtitle: change the world

Origineel

It's in the air like pestilence spreading to the settlements
Infecting residents trapped in irrelevance
'Cause presidents - dead or alive - take precedence
According to the preference of so-called intelligence
Themunities are sacked with impunity
By stooges of il duce with immunity
Soon to be distorted and contorted when the story gets reported
And I'm foolish enough to still think that it's important
So I look the all seeing eye in the retina
Bettin' ya that it won't blink so I don't blink back
Far reaching but not far fetched
So far so good but whates next?
[Chorus]
The rings they kiss, the arms they twist
Get pissed at this
The chances missed, the cowardice
Get pissed at this
So what happens to a dream deferred of purple mountains
Accountants scrounge for coins they found in fountains
Serving promisary notes for lives lived a la mode
Will it dry up like a raisin, or just explode
I've seen the signs in semifore
And those dreams that died like dinosaurs
Soe with me underneath the streets that pound you feet
And treat your life lines more like they metaphors
Drop the bomb, stop the watch, end the silence
And learn from Circe cause I hear sirens
Tyrants seekpliance from their cohorts
Freedom has its price, can they afford yours?
[Chorus]
Did you change the world our your point of view..
Will I change the world or my point of view
[Chorus]

Vertaling

Het hangt in de lucht alsof de pest zich naar de nederzettingen verspreidt
Het infecteren bewoners opgesloten in irrelevantie
Omdat presidenten - dood of levend - voorrang hebben
Volgens de voorkeur van zogenaamde intelligentie
Thema's worden straffeloos ontslagen
Door handlangers van il duce met immuniteit
Binnenkort vervormd en vertekend wanneer het verhaal wordt gerapporteerd
En ik ben zo dwaas om nog steeds te denken dat het belangrijk is
Dus ik kijk het alziende oog in het netvlies
Bettin 'ya dat het niet zal knipperen, dus ik knip niet terug
Verreikend maar niet vergezocht
Tot nu toe zo goed, maar wat nu?
[Refrein]
De ringen die ze kussen, de armen die ze verdraaien
Word hier boos op
De gemiste kansen, de lafheid
Word hier boos op
Dus wat gebeurt er met een droom die is uitgesteld van paarse bergen
Accountants zoeken naar munten die ze in fonteinen hebben gevonden
Het aanbieden van beloftes voor het leven leefde a la mode
Zal het opdrogen als een rozijn of gewoon ontploffen?
Ik heb de tekens in de halve finale gezien
En die dromen die stierven als dinosaurussen
Soe met mij onder de straten die je voeten bonzen
En behandel je levenslijnen meer zoals ze metaforen zijn
Laat de bom vallen, stop het horloge, beƫindig de stilte
En leer van Circe want ik hoor sirenes
Tirannen seekpliance uit hun cohorten
Vrijheid heeft zijn prijs, kunnen ze zich veroorloven de jouwe?
[Refrein]
Heeft u de wereld veranderd vanuit ons standpunt?
Zal ik de wereld of mijn standpunt te wijzigen
[Refrein]