Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2 skinnee js - Songtitle: girl with the world in her eyes

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2 skinnee js - girl with the world in her eyes ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van girl with the world in her eyes? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2 skinnee js! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2 skinnee js en zie welke nummers wij nog meer van 2 skinnee js in ons archief hebben staan zoals girl with the world in her eyes.


Origineel

Girl With The World In Her Eyes
Here I go! Geronimo! Vertigo to free fall
The girl sets my heart racing, but my engine is stalled
Now I pace myself 'cause I gotta stay in front man
Blast like an astronaut, crash like a stunt man
To worlds where witty boys get the pretty girls they merit
But she holds the saddle, the stick, the carrot
So I rise like degrees in July or fall faster
Luck is a lady, but I wouldn't put it past her
As she fills me with thrills like a roller coaster Or slams me with amps
like a bath with a toaster
Now my knees are shaking and I find my spine is gone
From holding up the pedestal that I've put her on
I should've studied science cause I tend to forget
That for every action there's an equal and opposite reaction
I guess I must've slept through that one, cause now I'm on thin ice with
no traction
[CHORUS:]
Is she thinking of you? No she just thought she knew me
But she's looking at you! No she's looking through me
And now I realize I've got no shape or size to the girl with the world in
her eyes
So I keep bouncing
Shall Ipare thee to a summer's day?
Or concede to Morrissey that pretty girls make graves
I've shed the serpents skin and lost my head like Ann Boleyn
While rough winds do shake the darling buds of May
I ask you for this glance through vast expanse of thin veneers
Steered by butterfly eyes while drinking drinks of siren's tears
I fear the reaper cause it's hard like heavy metal
When the beasts that you beat off are handsome devils
Yet, the consequence ofpliments
Is that I am graced with graces periodic like the elements
Her imminence influences subatomics
So I want to do her right
Like Shakespeare does a sonnet
I'm on it. harassed by bees in bonnets
Slave to her affection like gramps to gin and tonics
Loyal to my master like a pack of Pekinese
While I try to hold my place with weakened knees
[CHORUS:]
Is she thinking of you? No she just thought she knew me
But she's looking at you! No she's looking through me
And now I realize I've got no shape or size to the girl with the world in
her eyes
So I keep bouncing
Maybe I should call you up so we can spend some time together
Take a walk or have some dinner, I don't care I'll do whatever
My heart shivers every single time I get a busy signal Can I get an
operator?
So you know if she said bounce with me, I'd bounce with her
Cause every minute that I'm in it counts with her
There's only one sin I wouldn't renounce for her
And if she gave me half a glance then I would counsel her
That she should bounce with me, so I can bounce with her
Cause every minute that I'm in it really counts with her
There's only one sin I wouldn't renounce for her
But do I have a chance!
[CHORUS:]
Is she thinking of you? No she just thought she knew me
But she's looking at you! No she's looking through me
And now I realize I've got no shape or size to the girl with the world in
her eyes
So I keep bouncing
Yeah, she's got the world in her eyes

Vertaling

Meisje Met De Wereld In Haar Ogen
Hier ga ik! Geronimo! Vertigo tot vrije val
Het meisje doet mijn hart sneller kloppen, maar mijn motor is afgeslagen
Nu pas ik mezelf aan omdat ik vooraan moet blijven
Schiet als een astronaut, crash als een stuntman
Naar werelden waar geestige jongens de mooie meisjes krijgen die ze verdienen
Maar ze houdt het zadel vast, de stok, de wortel
Dus ik stijg als graden in juli of daal sneller
Geluk is een dame, maar ik zou het niet aan haar voorbij laten gaan
Als ze me vervult met spanning als een achtbaan Of me met versterkers slaat
als een bad met een broodrooster
Nu trillen mijn knieën en ik merk dat mijn ruggengraat weg is
Van het omhoog houden van het voetstuk waarop ik haar heb gezet
Ik had wetenschap moeten studeren, want ik vergeet het vaak
Dat er voor elke actie een gelijke en tegengestelde reactie is
Ik denk dat ik daar wel doorheen heb geslapen, want nu zit ik op dun ijs
geen tractie
[REFREIN:]
Denkt ze aan jou? Nee, ze dacht gewoon dat ze me kende
Maar ze kijkt naar jou! Nee, ze kijkt door me heen
En nu realiseer ik me dat ik geen vorm of maat heb voor het meisje met de wereld erin
haar ogen
Dus ik blijf stuiteren
Zal ik je voorbereiden op een zomerdag?
Of geef Morrissey toe dat mooie meisjes graven maken
Ik heb de huid van de slangen vergoten en verloor mijn hoofd zoals Ann Boleyn
Terwijl de harde wind de lievelingstoppen van mei doet schudden
Ik vraag je om deze blik door de uitgestrekte dunne fineren
Gestuurd door vlinderogen terwijl ik drankjes dronk van de tranen van de sirene
Ik ben bang voor de maaier omdat hij zo hard is als heavy metal
Als de beesten die je afslaat knappe duivels zijn
Maar het gevolg van plimenten
Is dat ik gezegend word met genaden periodiek zoals de elementen
Haar imminentie beïnvloedt subatomica
Dus ik wil haar goed doen
Zoals Shakespeare een sonnet doet
Ik ben er mee bezig. lastig gevallen door bijen in motorkappen
Slaaf van haar genegenheid zoals gramps tot gin-tonics
Trouw aan mijn meester als een pakje Pekinees
Terwijl ik met verzwakte knieën mijn plek probeer te behouden
[REFREIN:]
Denkt ze aan jou? Nee, ze dacht gewoon dat ze me kende
Maar ze kijkt naar jou! Nee, ze kijkt door me heen
En nu realiseer ik me dat ik geen vorm of maat heb voor het meisje met de wereld erin
haar ogen
Dus ik blijf stuiteren
Misschien moet ik je bellen zodat we wat tijd samen kunnen doorbrengen
Maak een wandeling of ga eten, het kan me niet schelen dat ik wat dan ook doe
Mijn hart rilt elke keer dat ik een bezetsignaal krijg. Kan ik er een krijgen
telefoniste?
Dus je weet dat als ze zei stuiteren met mij, ik met haar stuiterde
Want elke minuut dat ik erin zit, telt mee voor haar
Er is maar één zonde die ik niet voor haar zou verzaken
En als ze me een halve blik zou geven, zou ik haar raad geven
Dat ze met mij moet stuiteren, zodat ik met haar kan stuiteren
Want elke minuut dat ik erin zit, telt echt bij haar
Er is maar één zonde die ik niet voor haar zou verzaken
Maar heb ik een kans!
[REFREIN:]
Denkt ze aan jou? Nee, ze dacht gewoon dat ze me kende
Maar ze kijkt naar jou! Nee, ze kijkt door me heen
En nu realiseer ik me dat ik geen vorm of maat heb voor het meisje met de wereld erin
haar ogen
Dus ik blijf stuiteren
Ja, ze heeft de wereld in haar ogen