Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2 skinnee js - Songtitle: horns of destruction

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2 skinnee js - horns of destruction ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van horns of destruction? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2 skinnee js! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2 skinnee js en zie welke nummers wij nog meer van 2 skinnee js in ons archief hebben staan zoals horns of destruction.


Origineel

The lights go down and you've found yourself surrounded
Astounded by the veteran crew that you discounted
But we're back for our piece of this game
And we remain on a mission to increase the recognition of the name
That you saw on the marquee when you walked in the building
To the show, thought you brought your potholes, but we filled 'em
It's just one of our tricks, we're in the mix like trail
The mic in my hand is like a Molotov Cocktail
Igniting your vicinity from now until infinity
Burning it down, we build it back from the ground up
J vigilantes are back on a round up -
But we're trying to reach the folks in the back, so turn the sound up
Now we blow like a dart through the heart of your crew
'Cause everybody in our squad rocks harder than you
Every thought that we dropes smarter than you
And I know that our presence is bothering you
The beat breaks and we shake the crowd
Darken the horizon like a mushroom cloud
Starship troopers battle on in this insect Babylon 5, we drop hard like a gavel
Rhyming got us climbing to the top this profession
Some take us for granted, but still we keep 'em guessing
Yes, it's the S, oh my, the K I, double N, double E
With more suds than bubbly
So we propose a toast for those out to win this
Drink up, now get down to business
Don't adjust your set if you see any redness
People's Movement of Rock, you can't prevent this
Na na na na
Na na na na
Loud and clear we all shout and cheer (Na na na na)
Loud and clear we all shout and cheer (Na na na na)
My arrival marks a change in your hegemon
Forget your Lexus, here's the nexus of your lexicon
And if you want to get a piece, just cross the Rubicon
And bring your battle to the streets of Joralemon
There I'll squash you like a hexepod, whereupon
Even if you had six mouths it wouldn't help you on that mic you're on
While you were getting off I still had my rock on
Things went from bad to worse for you like Michael Jackson
I'll push you in 8 ways like an octopawn
Then I'll recreate you in one less than 8 days like this rock we're on
Then I'll blow your shit up once again like your name was Alderaan
'Cause you're an original like Psycho starring Vince Vaughn
So go ahead, rhyme along
Go ahead, rap along, tag along
Hop along, sing along
We'll be making points while your lips flap and babble on
Here's a message to both you and your henchmen
We've got secret weapons that we've still yet to mention
We keep 'em ducking, it's shit we're flinging
You can knock us down but wee up swinging

Vertaling

De lichten gaan uit en je bent omringd
Verbaasd door de ervaren bemanning die je hebt afgeprijsd
Maar we zijn terug voor ons stuk van dit spel
En we blijven op een missie om de naamsbekendheid te vergroten
Dat zag je op de feesttent toen je het gebouw binnenliep
Ik dacht dat je je kuilen had meegebracht naar de show, maar we hebben ze gevuld
Het is slechts een van onze trucs, we zijn in de mix als een spoor
De microfoon in mijn hand is als een molotovcocktail
Je omgeving ontsteken van nu tot oneindig
Als we het afbranden, bouwen we het vanaf de grond weer op
J burgerwachten zijn terug op een ronde -
Maar we proberen de mensen achterin te bereiken, dus zet het geluid harder
Nu blazen we als een pijl door het hart van je team
Omdat iedereen in onze ploeg harder rockt dan jij
Elke gedachte dat we slimmer zijn dan jij
En ik weet dat onze aanwezigheid je stoort
De beat breekt en we schudden de menigte
Maak de horizon donker als een paddenstoelwolk
Starship troopers vechten verder in dit insect Babylon 5, we vallen hard als een hamer
Rhyming heeft ons dit beroep laten beklimmen
Sommigen beschouwen ons als vanzelfsprekend, maar we blijven ze gissen
Ja, het is de S, oh my, de K I, dubbele N, dubbele E
Met meer schuim dan bubbels
Dus we stellen een toast voor op degenen die dit willen winnen
Drink op, ga nu aan de slag
Pas uw set niet aan als u enige roodheid ziet
People's Movement of Rock, je kunt dit niet voorkomen
Na na na na
Na na na na
Luid en duidelijk schreeuwen en juichen we allemaal (Na na na na na)
Luid en duidelijk schreeuwen en juichen we allemaal (Na na na na na)
Mijn komst markeert een verandering in je hegemon
Vergeet uw Lexus, hier is de nexus van uw lexicon
En als je een stuk wilt hebben, steek dan gewoon de Rubicon over
En breng je strijd naar de straten van Joralemon
Daar verpletter ik je als een hexepod, waarna
Zelfs als je zes monden had, zou het je niet helpen met die microfoon waarop je zit
Terwijl je uitstapte, had ik nog steeds mijn steen op
Het ging van kwaad tot erger voor jou zoals Michael Jackson
Ik duw je op 8 manieren als een octopus
Dan zal ik je in minder dan 8 dagen herscheppen zoals deze rots waar we op staan
Dan blaas ik je weer op alsof je naam Alderaan was
Omdat je een origineel als Psycho bent met in de hoofdrol Vince Vaughn
Dus ga je gang, rijm mee
Ga je gang, rap mee, tag mee
Spring mee, zing mee
We zullen punten maken terwijl je lippen flapperen en babbelen
Hier is een bericht voor zowel u als uw handlangers
We hebben geheime wapens die we nog moeten noemen
We blijven ze wegduiken, het is rotzooi dat we gooien
Je kunt ons neerhalen, maar we gaan slingeren