Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2-skinnee-js - Songtitle: loud-neighbor

Origineel

first of all, this is my first time doing this. there are/might be a
few mistakes in here, so bear with me.
Wee everybody
To our humble abode
Like Florence Orenthal
Let's get the show on the road
So turn down your lights, and turn up your speakers
Everybody dance around cuz we're all social creatures
But knock knock who is it?
We're being paid a visit
From royal blue nobles --probably not right
With visions of white picket fences
Foreign cars and platinum expenses
Bangin on the door with a list of our offenses
Well you can knock 3 times on the ceiling if you wanna
Or put 4 kicks on the floor and I'll be honest
We ain't turnin down till the sunes up
The sound gets sucked through pipes and ducts
So rise and shine near the boderline
Keep it on till the dawn and watch the night decline
The band bes a crowd, the crowd bes a rally
The people fill the streets and it seeps into the alley.
It aint loud enough for all of us
We'll break you outta your shell
we came to rock, rock the best of bells
(x4)
J Guavera move the people like it aint no thang
From the Duke of Earl to the Sultan of Swing
I get loyalty like I was royalty
All your plots and schemes have been foiled
See i got ryhmes and quotes
The ryhmes i wrote
Should be printed in Bartlett's
And now its time to start this
But first all the heartless must show somepassion
Barriers need breakin, walls need some smashin
Like Albert Tollava, beethoveen rolled over
Now we got the floor and it smells like carova
Does you body good, and your mind even better
From the goo that blew the panties of your auntie when we met her
It aint loud enough for all of us
We'll break you outta your shell
we came to rock, rock the best of bells
(x4)
Attention, this court is in session
Repeat the last question (repeat the last question)
The one before (Which one?)
Who got the diction to blow up like nuclear fission?
We do, in addition
We're on a mission
We cirrculate like a petition
Convert you like religion
To our position
In our position to submission
So focus
Your vision if your wishin for a clearer transmission
(not really sure about this part)
Pledge allegience to your leaders
Dream recieved divas
Travisty and beef between us
We bring new legions into freedom
Like little ceaser when he seizes
Like leading sheep from feeders
In the stereo receivers led by Bobba Gunush (--thats gotta be wrong)
Directfully elect her if there aint no push
We're overloading meters recieving secrets from the feds
As we leave the people's body like Eugene Fitzgerald
It aint loud enough for all of us
We'll break you outta your shell
we came to rock, rock the best of bells
(x4

Vertaling

Allereerst is dit de eerste keer dat ik dit doe. er zijn / kunnen er een zijn
weinig fouten hier, dus wees geduldig.
Wee iedereen
Naar onze nederige verblijfplaats
Zoals Florence Orenthal
Laten we de show onderweg maken
Dus doe je lichten uit en zet je luidsprekers harder
Iedereen danst, want we zijn allemaal sociale wezens
Maar klop klop wie is het?
We krijgen een bezoek
Van koningsblauwe edelen - waarschijnlijk niet juist
Met visioenen van witte houten schuttingen
Buitenlandse auto's en platina-uitgaven
Bang op de deur met een lijst van onze overtredingen
Nou, je kunt 3 keer op het plafond kloppen als je wilt
Of zet 4 trappen op de grond en ik zal eerlijk zijn
We gaan pas naar beneden als de zon opkomt
Het geluid wordt door pijpen en kanalen gezogen
Sta dus op en schijn dichtbij de boderlijn
Houd het aan tot de dageraad en kijk hoe de nacht aanbreekt
De band naast een menigte, de menigte naast een rally
De mensen vullen de straten en het sijpelt de steeg in.
Het is niet luid genoeg voor ons allemaal
We breken je uit je schulp
we kwamen om te rocken, rock de beste klokken
(x4)
J Guavera beweegt de mensen alsof het geen ding is
Van de hertog van Earl tot de Sultan of Swing
Ik krijg loyaliteit alsof ik royalty was
Al uw percelen en schema's zijn verijdeld
Kijk, ik heb ritmes en citaten
De ritmes die ik schreef
Moet worden gedrukt in Bartlett's
En nu is het tijd om hiermee te beginnen
Maar allereerst moet het harteloze een toepassing laten zien
Barrières moeten worden afgebroken, muren hebben wat smashin nodig
Net als Albert Tollava rolde beethoveen om
Nu hebben we de vloer en het ruikt naar carova
Heeft u een goed lichaam en uw geest nog beter
Van de goo die het slipje van je tante blies toen we haar ontmoetten
Het is niet luid genoeg voor ons allemaal
We breken je uit je schulp
we kwamen om te rocken, rock de beste klokken
(x4)
Let op, deze rechtbank is in zitting
Herhaal de laatste vraag (herhaal de laatste vraag)
De vorige (Welke?)
Wie heeft de dictie zo snel opgeblazen als kernsplijting?
Dat doen we bovendien
We hebben een missie
We cirkelen als een verzoek
Bekeer je als religie
Naar onze positie
In onze positie tot onderwerping
Dus focus
Uw visie als u een duidelijkere overdracht wenst
(niet echt zeker over dit deel)
Beloof uw leiders trouw
Droom ontvangen diva's
Travisty en beef tussen ons
We brengen nieuwe legioenen in vrijheid
Als een kleine ceaser wanneer hij grijpt
Zoals het leiden van schapen uit feeders
In de stereo-ontvangers onder leiding van Bobba Gunush (- dat moet verkeerd zijn)
Kies haar direct als er geen druk is
We overbelasten meters die geheimen van de FBI ontvingen
Als we het lichaam van de mensen verlaten, zoals Eugene Fitzgerald
Het is niet luid genoeg voor ons allemaal
We breken je uit je schulp
we kwamen om te rocken, rock de beste klokken
(x4