Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2 skinnee js - Songtitle: pass the buck

Origineel

Rumor has it that there's been a job botched
That the ball's been dropped by hands made of blocks
Blame bounces back and forth like a shuttlecock
But give it back to me and it gets ill got
Oh no, you must be mistaken
I abhor your tortures, but there will be no confessions from me
My lips are locked like vaults
Well you can call me San Andreas but it's not my fault
I heard the rumor had a rendezvous
Well, yes, it came on by my place but it passed right through
I've made mistake before, yes I must be fair
I saw YOU drop the ball like at New Year's, Times Square
Where did the buck stop, it took a walk
Sailed like Argonauts, fled like Huegonots
Across the sea to Canada thrown like potato hot
And it lands in the hands of the nappy head
I rise to my defense, counsel approach the bench
Relaxed in the past but I'm in the present tense
Acquitted by my diction my conviction appeals to the fabrication of the fiction
Never tell a lie, well maybe just a little one
But if you want to point the finger, here's the middle one
I pass the puck like Lindros pass the puck
Papparazzi want to drag me into the muck, what the?
I don't think so I'll sing so you get the picture
I solemly swear on a stack a scriptures
Script was written and I'm just an actor
Try to pull through all the bull like a tractor
Attractive as a scapegoat, but I'm sorry
Have to find fault with the ones that came before me
I checked it, it was wrecked when I arrived here
But give them an inch they'll take a light year

Vertaling

Het gerucht gaat dat er een klus is geklaard
Dat de bal is gevallen door handen gemaakt van blokken
De schuld stuitert heen en weer als een shuttle
Maar geef het terug aan mij en het wordt ziek
Oh nee, je moet je vergissen
Ik verafschuw uw martelingen, maar er zullen geen bekentenissen van mij zijn
Mijn lippen zijn opgesloten als gewelven
Je mag me San Andreas noemen, maar het is niet mijn schuld
Ik hoorde dat het gerucht een afspraak had
Wel, ja, het kwam bij mij thuis maar het ging er doorheen
Ik heb eerder een fout gemaakt, ja ik moet eerlijk zijn
Ik zag JIJ de bal laten vallen zoals op Nieuwjaar, Times Square
Waar stopte de bok, het duurde een wandeling
Zeilde als Argonauts, vluchtte als Huegonots
Over de zee naar Canada gegooid als hete aardappel
En het landt in de handen van de luierkop
Ik verdedig me, de raadsman nadert de bank
Ontspannen in het verleden maar ik ben in de tegenwoordige tijd
Vrijgesproken door mijn dictie appelleert mijn overtuiging aan het verzinnen van de fictie
Vertel nooit een leugen, misschien een kleintje
Maar als je de vinger wilt wijzen, dan is hier de middelste
Ik passeer de puck zoals Lindros de puck passeert
Papparazzi wil me in de modder slepen, wat dan?
Ik denk het niet, dus ik zal zingen, zodat je de foto krijgt
Ik zweer eenzaam op een stapel geschriften
Script is geschreven en ik ben maar een acteur
Probeer als een tractor door de hele stier te trekken
Aantrekkelijk als zondebok, maar het spijt me
Moet fouten vinden bij degenen die mij voorgingen
Ik heb het gecontroleerd, het was vernield toen ik hier aankwam
Maar geef ze een centimeter, ze zullen een lichtjaar vergen