Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2econd avenue - Songtitle: destination

Origineel

[FayBN]
God forgive me I've fallen
Just like the sun of the morning
I let my pride get the best of me
Depression got the rest of me 'til I was like New Orleans
You let it storm 'til I was battered and torn
Then You blew me away so the wicked me wouldn't form
Now I'm humbled; Recognizing only You deserve the praise
And I surrender all to You so you can make a change
So I do this for my future kids, future wife
Future destination that will lead me to my future life
Cause I don't want them to go through the same pain
That my family had to go through cause we rejected your name
So Jesus! I'm-ma say it real loud
So demons could tremble at the sound
Of the God I'll be following
The only one that's promising eternal life
And destination that I've gotta see
[FayBN]
I'm heading to my destination
No matter what I'm facing
I got some forks in the road
Don't know which way to go
So I'm patiently waiting
For gotta get me the signs
So I could make up my mind
I gotta give all away
Suffer through the faith
Til that day I will arrive
Until the day I will, the day I will, the day I will arrive
[2econd Avenue]
The only thing that's holding me back is me
The way my mind was running had my heart impede
I couldn't let my walk with Christ deplete
So I clicked on the devil and I pressed delete
Seeing all the ways I've chosen
Hearing all that was spoken
I had to trust in God for the Creator is my focus
Running from the lust, from the pride and the locust
The Salvation, my presentation I will show it
Yeah, I need to wake up; I need a savior!
We need to unify for Peace, our maker
Like Moses and Aaron did, let's give the good news
Let's turn from old ways and make them brand new
So, as you're running like I was in those mazes
Remember Jesus Christ in trials of those phases
I can't progress without an ounce of His grace man
The destination, the foundation where His grace stands
Everyday's a new day, make this one your best one
In the way you told your wifey that she is the only one
In the way your told your hubby that he'll be the only one
And when you follow Him the war has been already won
Blessings to your household the angels bringing you a Psalm
Of trust, patience and humility
And when you add the unity with the diversity
It will equal to the Kingdom, the university
[FayBN]
I'm heading to my destination
No matter what I'm facing
I got some forks in the road
Don't know which way to go
So I'm patiently waiting
For gotta get me the signs
So I could make up my mind
I gotta give all away
Suffer through the faith
Til that day I will arrive
Until the day I will, the day I will, the day I will arrive

Vertaling

[FayBN]
God vergeef me dat ik ben gevallen
Net als de zon van de ochtend
Ik liet mijn trots het beste uit mezelf halen
Depressie kreeg de rest van mij totdat ik zoals New Orleans was
Je liet het stormen tot ik gehavend en gescheurd was
Dan blies je me weg zodat de slechte me niet zou vormen
Nu ben ik nederig; Alleen erkennen U verdient de lof
En ik geef alles aan U over, zodat u een verandering kunt aanbrengen
Dus ik doe dit voor mijn toekomstige kinderen, toekomstige vrouw
Toekomstige bestemming die me naar mijn toekomstige leven zal leiden
Omdat ik niet wil dat ze dezelfde pijn doormaken
Dat mijn familie moest meemaken omdat we je naam hebben afgewezen
Dus Jezus! Ik zeg het heel hard
Dus demonen konden beven bij het geluid
Van de God die ik zal volgen
De enige die het eeuwige leven belooft
En bestemming die ik moet zien
[FayBN]
Ik ga naar mijn bestemming
Wat ik ook tegenkom
Ik heb wat vorken op de weg
Ik weet niet welke kant ik op moet
Dus ik wacht geduldig af
Je moet me de borden geven
Zodat ik een beslissing kon nemen
Ik moet alles weggeven
Lijd door het geloof
Tot die dag zal ik aankomen
Tot de dag dat ik zal, de dag dat ik zal, de dag dat ik zal aankomen
[2econd Avenue]
Het enige dat me tegenhoudt, ben ik
De manier waarop mijn geest liep, had mijn hart belemmerd
Ik kon mijn wandeling met Christus niet uitputten
Dus ik klikte op de duivel en drukte op delete
Alle manieren zien die ik heb gekozen
Alles horen wat er werd gesproken
Ik moest op God vertrouwen want de Schepper is mijn focus
Rennen van de lust, van de trots en de sprinkhaan
The Salvation, mijn presentatie zal ik het laten zien
Ja, ik moet wakker worden; Ik heb een redder nodig!
We moeten ons verenigen voor vrede, onze maker
Laten we, net als Mozes en Aaron, het goede nieuws geven
Laten we ons afwenden van oude manieren en ze gloednieuw maken
Dus terwijl je rent alsof ik in die doolhoven was
Denk aan Jezus Christus in beproevingen van die fasen
Ik kan niet vooruitgaan zonder een greintje van Zijn genade
De bestemming, het fundament waar Zijn genade staat
Elke dag is een nieuwe dag, maak deze je beste
Zoals je je vrouw vertelde dat ze de enige is
Zoals je je man hebt verteld dat hij de enige zal zijn
En als je Hem volgt, is de oorlog al gewonnen
Zegeningen voor uw huishouden de engelen brengen u een Psalm
Van vertrouwen, geduld en nederigheid
En wanneer je de eenheid met de diversiteit toevoegt
Het staat gelijk aan het Koninkrijk, de universiteit
[FayBN]
Ik ga naar mijn bestemming
Wat ik ook tegenkom
Ik heb wat vorken op de weg
Ik weet niet welke kant ik op moet
Dus ik wacht geduldig af
Je moet me de borden geven
Zodat ik een beslissing kon nemen
Ik moet alles weggeven
Lijd door het geloof
Tot die dag zal ik aankomen
Tot de dag dat ik zal, de dag dat ik zal, de dag dat ik zal aankomen