Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2econd avenue - Songtitle: save my soul

Origineel

[2econd Avenue]
I never thought this was the moment I was set to see
My heart is empty and I feel I'm going under siege
I need a cure. I need a touch of something that is right
Through all the persecutions, I haven't found your light
Oh there's one solution; still my mind is lost
There is more to the battle than the one I fought
A teenage boy inside the box, thinking of suicide
He held his soul tight and prays he makes it through the night
[Cee Lo Green]
Who's gonna save my soul now?
Who's gonna save my soul now?
How will my story ever be told now?
How will my story be told now?
[2econd Avenue]
It's true! Temptation is a playground
Holding me back against the wall, it's on now
It searches me like a bloodhound, the horror calls
I gave in so much repeatedly it was my fault
Jesus! Is the only way to be free
And He's truly all that I ever need
It wasn't really easy getting Him into my life
And as much as everyone we see the wrongs to see what's right
Every second is the opportunity to save a soul
And it's a perfect time for the story to be told
The good news the story that is talked about
The story for the souls desired to be saved now
[Cee Lo Green]
Who's gonna save my soul now?
Who's gonna save my soul now?
How will my story ever be told now?
How will my story be told now?
[2econd Avenue]
They think of what I speak is senseless
By the most high, he's keeping me relentless
They go up and down against me like the pharisees
With negative remarks, plastered up, for they don't receive
The love Agape, no one can stop me
From preaching the Gospel, Jesus I follow
And I know it's the same stuff you heard before
For wages of sin is death: don't wanna lose your soul
As you're walking and you're trudging through the mazes
Remember Jesus Christ in trials of the phases
Laced with, placed with the knowledge and His true love
He wants to save your soul a loving being from above
[Cee Lo Green]
Oh! Who's gonna save my soul now?
Who's gonna save my soul now?
Oh I know I'm out of control now
Tired enough to lay my own soul down

Vertaling

[2econd Avenue]
Ik had nooit gedacht dat dit het moment was dat ik zou zien
Mijn hart is leeg en ik voel dat ik belegerd word
Ik heb een remedie nodig. Ik heb iets nodig dat goed is
Door alle vervolgingen heb ik je licht niet gevonden
Oh er is een oplossing; nog steeds is mijn geest verloren
Er is meer aan de strijd dan degene die ik heb gestreden
Een tiener in de doos, denkend aan zelfmoord
Hij hield zijn ziel stevig vast en bidt dat hij de nacht doorkomt
[Cee Lo Green]
Wie gaat mijn ziel nu redden?
Wie gaat mijn ziel nu redden?
Hoe wordt mijn verhaal nu ooit verteld?
Hoe wordt mijn verhaal nu verteld?
[2econd Avenue]
Het is waar! Temptation is een speeltuin
Mij ??tegen de muur houden, het is nu aan
Het zoekt me als een bloedhond, roept de horror
Ik heb zo vaak toegegeven dat het mijn schuld was
Jezus! Is de enige manier om vrij te zijn
En Hij is werkelijk alles wat ik ooit nodig heb
Het was niet echt gemakkelijk om Hem in mijn leven te krijgen
En net als iedereen zien we de fouten om te zien wat goed is
Elke seconde is de kans om een ??ziel te redden
En het is een perfecte tijd om het verhaal te vertellen
Het goede nieuws is het verhaal waarover wordt gesproken
Het verhaal voor de zielen die nu gered wilden worden
[Cee Lo Green]
Wie gaat mijn ziel nu redden?
Wie gaat mijn ziel nu redden?
Hoe wordt mijn verhaal nu ooit verteld?
Hoe wordt mijn verhaal nu verteld?
[2econd Avenue]
Ze denken dat wat ik spreek zinloos is
Door de meest hoge houdt hij me meedogenloos
Ze gaan op en neer tegen mij als de farizee├źn
Met negatieve opmerkingen, bepleisterd, want ze ontvangen niet
De liefde Agape, niemand kan me stoppen
Vanaf de prediking van het evangelie volg ik Jezus
En ik weet dat het dezelfde dingen zijn die je eerder hoorde
Want het loon van de zonde is de dood: wil je ziel niet verliezen
Terwijl je loopt en je door de doolhoven sjokt
Denk aan Jezus Christus in beproevingen van de fasen
Doorspekt met, geplaatst met de kennis en Zijn ware liefde
Hij wil je ziel een liefdevol wezen van bovenaf redden
[Cee Lo Green]
Oh! Wie gaat mijn ziel nu redden?
Wie gaat mijn ziel nu redden?
Oh ik weet dat ik nu de controle kwijt ben
Moe genoeg om mijn eigen ziel neer te leggen