Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2pac - Songtitle: Do For Love

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2pac - Do For Love ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Do For Love? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2pac! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2pac en zie welke nummers wij nog meer van 2pac in ons archief hebben staan zoals Do For Love.


Origineel

Turn it up loud
Hahaha, ahahaha, hey man
You a little sucker for love, right?
Word up, hahahahaha

I shoulda seen
You was trouble right from the start
Taught me so many lessons
How not to mess with broken hearts
So many questions
When this began we was the perfect match
Perhaps
We had some problems
But we workin' at it, and now
The arguments are gettin' loud, I wanna say
But I can't help from walkin' out
Just throw it away
Just take my hand and understand
If you could see
I never planned to be a man
It just wasn't me
But now I'm searchin for commitment, in other arms
I wanna shelter you from harm
Don't be alarmed
Your attitude was the cause, you got me stressin'
Soon as I open up the door with your jealous questions
Like where can I be, you're killin' me with your jealousy
Now my ambition's to be free
I can't breathe, 'cause soon as I leave
It's like a trap
I hear you callin' me to come back
I'm a sucka for love
That's right, sucka for love

What you won't do, do for love
You tried everything, but you don't give up
What you won't do, do for love
You tried everything, but you don't give up

Just when I thought I broke away
And I'm feelin' happy
You try to trap me
Say you pregnant and guess who the daddy
Don't wanna fall for it
But in this case what could I do? So now I'm back
To makin' promises to you
Tryin' to keep it true
What if I'm wrong
A trick to keep me on and on
Tryin' to be strong and in the process
Keep you goin
I'm 'bout to lose my composure
I'm gettin' close
To packin' up and leavin' notes
And gettin' ghost
Tell me who knows
A peaceful place where I can go
To clear my head I'm feelin' low
Losin' control
My heart is sayin' leave
Oh, what a tangle web we weave
When we conspire to conceive, and now
You gettin' calls at the house, guess you cheatin'
That's all I need to hear 'cause I'm leavin'
I'm out the do'
Never no more will you see me, this is the end
Cause now I know you've been cheatin'
I'm a sucka for love
Damn, sucka for love... sucka for love
Sucka for love

What you won't do, do for love
You tried everything, but you don't give up
What you won't do, do for love
You tried everything, but you don't give up

Now he left you with scars
Tears on your pillow and you still stay
As you sit and pray
Hoping the beatings 'll go away
It wasn't always a hit and run relationship
It use to be love, happiness and companionship
Remember when I treated you good
I moved you up to hills
Out the ills of the ghetto hood
Me and you a happy home, when it was on
I had a love to call my own
I shoulda seen you was trouble
But I was lost, trapped in your eyes
Preoccupied with gettin' tossed
No need to lie
You had a man and I knew it, you told me
Don't worry bout it we can do it
Now I'm under pressure
Make a decision cause I'm waitin'
When I'm alone
I'm on the phone havin' secret conversations, huh
I wanna take your misery, replace it with happiness
But I need your faith in me
I'm a sucka for love
Sucka for love
Know you ain't right G
But yet I'm a sucka for love

What you won't do, do for love
You tried everything, but you don't give up
What you won't do, do for love
You tried everything, but you don't give up

I'm a sucka for love, sucka for love
Sucka for love

What you won't do, do for love
You tried everything, but you don't give up
What you won't do, do for love
You tried everything, but you don't give up

Vertaling

Zet het wat luider
Hahaha, ahahaha, hey man
Je bent een idioot voor de liefde, toch?
Zeg 't maar, hahahahaha

Vanaf het begin had ik moeten zien
Dat je problemen was
Leerde me zo veel lessen
Hoe ik niet moest rotzooien met gebroken harten
Zo veel vragen
Toen dit begon waren we het perfecte koppel,
Misschien
We hadden een paar problemen
Maar we werken eraan, en nu
De ruzies worden luider, ik wil wat zeggen
Maar ik het niet helpen en loop naar buiten
Gooi het maar weg
Pak gewoon mijn hand en begrijp
Als je het kan inzien
Ik was nooit van plan een echtgenoot te zijn
Ik was dat gewoon niet
Maar nu zoek ik een verbintenis, in andere armen
Ik wil je beschermen tegen kwaad
Schrik niet
Jouw houding was de reden, je hebt me gestresst
Zodra ik de deur open zijn er weer je jaloerse vragen
Zoals waar kan ik zijn, je doodt mij met je jaloezie
Nu is het mijn ambitie om vrij te zijn
Ik kan geen adem halen, want zodra ik vertrek
Is het als een val
Ik hoor je me roepen om terug te komen
Ik ben een idioot voord e liefde
Dat klopt, idioot voor de liefde

Wat je niet zou doen, doen voor liefde
Je probeerde alles, maar je geeft niet op
Wat je niet zou doen, doen voor liefde
Je probeerde alles, maar je geeft niet op

Net wanneer ik dacht dat ik los gebroken was
En me gelukkig voel
Probeer je me in de val te laten lopen
Zegt dat je zwanger bent en raad de vader eens
Ik wil er niet voor vallen
Maar in dit geval wat kon ik doen? Dus nu ben ik terug
Om beloftes te maken aan jou
Probeer het oprecht te houden
Wat als ik het mis heb
Een val om me te blijven houden en houden
Probeer sterk te blijven en ondertussen
Jou te laten verdergaan
Ik sta op de punt om mijn zlefbeheersing te verliezen
Ik kom dichtbij
Om in te pakken en briefjes achter te laten
En een geest worden
Vertel wie kent er
Een vredige plek waar ik naar toe kan gaan
Om mijn hoofd te zuiveren ik voel rot
Verlies de controle
Mijn hart zegt vertek
Oh, wat een ingewikkeld web dat we weven
Wanneer we samenwerken om zwanger te worden, en nu
Je krijgt telefoontjes thuis, gok dat je me bedriegt
Dat is alles dat ik wilde horen want ik vertrek
Ik ben de deur uit
Nooit niet meer zal je mij zien, dit is het einde
Want nu weet ik dat je me bedroog
Ik ben een idioot voor de liefde
Verdomd, idioot voor de liefde... idioot voor de liefde
Idioot voor de liefde

Wat je niet zou doen, doen voor liefde
Je probeerde alles, maar je geeft niet op
Wat je niet zou doen, doen voor liefde
Je probeerde alles, maar je geeft niet op

Nu heeft hij jou met littekens achtergelaten
Tranen op jouw kussen en je blijft nog
Als je zit en bid
Hopen dat de pakken slaag zullen verdwijnen
Het was niet altijd een sla en ren relatie
Vroeger was het liefde, geluk en kameraadschap
Herinner toen ik je goed behandelde
Ik verplaatste je naar boven op de heuvels
Uit de tegenslagen van de getto achterbuurt
Jij en ik een tevreden huis, toen het aan was
Ik had een liefde om van mij te noemen
Ik had moeten zien dat je problemen was
Maar ik was verloren, gevangen in jouw ogen
Te veel bezig met in de steek gelaten worden
Geen reden om te liegen
Je had een man en ik wist het, je vertelde het me
Wees er niet ongerust over we kunnen het doen
Nu sta ik onder druk
Neem een beslissing want ik zit te wachten
Wanneer ik alleen ben
Ben ik aan de telefoon heb geheime gesprekken, huh
Ik wil je ellende wegnemen, vervangen door geluk
Maar ik heb je vertrouwen in mij nodig
Ik ben een idioot voor de liefde
Idioot voor de liefde
Weet dat je verkeerd bent G
Maar toch ben ik een idioot voor de liefde

Wat je niet zou doen, doen voor liefde
Je probeerde alles, maar je geeft niet op
Wat je niet zou doen, doen voor liefde
Je probeerde alles, maar je geeft niet op

Ik ben een idioot voor de liefde, idioot voor de liefde
Idioot voor de liefde

Wat je niet zou doen, doen voor liefde
Je probeerde alles, maar je geeft niet op
Wat je niet zou doen, doen voor liefde
Je probeerde alles, maar je geeft niet op