Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2pac - Songtitle: Ghetto Gospel

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2pac - Ghetto Gospel ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Ghetto Gospel? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2pac! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2pac en zie welke nummers wij nog meer van 2pac in ons archief hebben staan zoals Ghetto Gospel.


Origineel

Uh, hit them with a little ghetto gospel.

Those who wish to follow me.
I welcome with my hands.
And the red sun sinks into the hills of gold.
And peace to this young warrior,
Without the sound of guns.

If I could recollect before my hood days.
I'd sit and reminisce,
thinking and bliss on the good days.
I stop and stare at the younger,
my heart goes to 'em.
And nowadays, things changed.
Everyone's ashamed to the youth,
cuz the truth looks strange.
And for me it's reversed,
we left them a world that's cursed,
and it hurts.
Cause any day they'll push the button.
And all commend,
like Malcom X and Bobby Hunton, died for nothin'.
Don't make me get teary, the world looks dreary.
When you wipe your eyes, seeing clearly.
There's no need for you to fear me.
If you take your time to hear me,
maybe you can learn to cheer me.
It ain't about black or white,
cuz we're human.
I hope we see the light before it's ruined.
My ghetto gospel.

Those who wish to follow me.
I welcome with my hands.
And the red sun sinks to last into the hills of gold.
And peace to this young warrior,
Without the sound of guns.

Tell me do you see that old lady,
ain't it sad?
Living out of bags,
plus she's glad for the little things she has.
And over there there's a lady,
crack got her crazy.
Guess she's giving birth to a baby.
I don't trip and let 'em fade me,
We're droppin' to another form of slavery.
Even now I keep discouraged.
Wonder if they take it all back,
Will I still keep the courage?
I refuse to be a role model.
I set goals, take control,
drink out my own bottles.
I made mistakes,
but learned from every one.
And when it's said and done.
I bet this brother be a better one.
If I upset, you don't stress.
Never forget that God hasn't finished with me yet.
I feel his hand on my brain.
When I write rhymes,
I go blind, and let the lord do his thing.
But am I less holy?
Cuz I choose to puff a blunt
and drink a beer with my homeyz.
Before we find world peace,
we gotta find peace in the war on the streets.
My ghetto gospel.

Those who wish to follow me.
I welcome with my hands.
And the red sun sinks at last into the hills of gold.
And peace to this young warrior,
Without the sound of guns.

Lord can you hear me speak.
Pay the price for being hellbound.

Vertaling

Uh, raak ze met een beetje getto evangelie.

Zij die het wensen mij te volgen.
Verwelkom ik met mijn handen.
En de rode zon verdwijnt in de heuvels van goud.
En vrede voor deze jonge krijger,
Zonder het geluid van geweren.

Als ik de dagen voor deze kon gedenken.
Zou ik zitten en terug denken,
denken aan de gelukzaligheid op de goede dagen.
Ik stop en staar naar de jongeren,
mijn hart geeft om hen.
En tegenwoordig zijn er dingen veranderd.
Iedereen voelt zich beschaamd naar de jeugd toe,
omdat de waarheid vreemd lijkt.
En voor mij is het omgekeerd,
we hebben ze achtergelaten in een vervloekte wereld,
en het doet pijn.
Want elke dag zullen ze druk uitoefenen.
En allemaal vertrouwen hebben,
zoals Malcom X en Bobby Hunton, gestorven voor niets.
Maak me niet verdrietig, de wereld lijkt somber.
Wanneer je je ogen afveegt, zie je helder.
er is geen reden voor je om bang voor me te zijn.
Als je de tijd neemt om naar me te luisteren.
Misschien kan je leren om mij op te vrolijken.
Het gaat niet om zwart of wit,
want we zijn mensen.
Ik hoop dat ik het licht zie voordat het vernield is.
Mijn getto evangelie.

Zij die het wensen mij te volgen.
Verwelkom ik met mijn handen.
En de rode zon verdwijnt in de heuvels van goud.
En vrede voor deze jonge krijger,
Zonder het geluid van geweren.

Vertel me, zie je die oude dame,
is het niet verdrietig?
Levend van de inhoud van tassen
en ze is blij met de kleine dingen die ze heeft.
En daarachter is een vrouw,
drugs hebben haar gek gemaakt.
Ik gok dat ze bevalt van een baby.
Ik trip niet en laat me niet door hen wegvagen.
We vallen in een andere vorm van slavernij.
Zelfs nu blijf ik ontmoedigd.
Vraag me af of ze het allemaal terug nemen,
Zal ik de moed blijven houden?
Ik weiger een rolmodel te zijn.
Ik markeer doelwitten, neem de leiding,
drink uit mijn eigen fles.
Ik heb fouten gemaakt,
maar heb geleerd van elke afzonderlijke fout.
En wanneer het gezegd en gedaan is.
Wed ik dat deze broeder een betere zal zijn.
Als ik verontrust ben, heb jij geen stress.
Vergeet nooit dat God nog niet klaar is met mij.
Ik voel zijn hand op mijn hersenen.
Wanneer ik rijmen schrijf,
Doe ik dat blindelings en laat de heer zijn ding doen.
Maar ben ik minder heilig
Omdat ik er voor gekozen heb een joint te roken
en bier te drinken met mijn vrienden.
Voordat we wereldvrede vinden,
moeten we vrede vinden in de strijd op de straat.
Mijn getto evangelie.

Zij die het wensen mij te volgen.
Verwelkom ik met mijn handen.
En de rode zon verdwijnt in de heuvels van goud.
En vrede voor deze jonge krijger,
Zonder het geluid van geweren.

Heer kan U me horen spreken.
Betaal de prijs voor het gebonden zijn aan de hel