Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2pac - Songtitle: Thugz Mansion

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2pac - Thugz Mansion ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Thugz Mansion? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2pac! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2pac en zie welke nummers wij nog meer van 2pac in ons archief hebben staan zoals Thugz Mansion.


Origineel

Shit, tired of gettin shot at
Tired of gettin chased by the police and arrested
Niggaz need a spot where WE can kick it
A spot where WE belong, that's just for us
Niggaz ain't gotta get all dressed up and be Hollywood
Y'knahmean? Where do niggaz go when we die?
Ain't no heaven for a thug nigga
That's why we go to thug mansion
That's the only place where thugs get in free and you gotta be a G
... at thug mansion

A place to spend my quiet nights, time to unwind
So much pressure in this life of mine, I cry at times
I once contemplated suicide, and woulda tried
But when I held that 9, all I could see was my momma's eyes
No one knows my struggle, they only see the trouble
Not knowin it's hard to carry on when no one loves you
Picture me inside the misery of poverty
No man alive has ever witnessed struggles I survived
Prayin hard for better days, promise to hold on
Me and my dawgs ain't have a choice but to roll on
We found a family spot to kick it
Where we can drink liquor and no one bickers over trick shit
A spot where we can smoke in peace, and even though we G's
We still visualize places, that we can roll in peace
And in my mind's eye I see this place, the players go in fast
I got a spot for us all, so we can ball, at thug's mansion

Ain't no place I'd rather be
Chillin' with homies and family
Sky high, iced out paradise
In the sky..
Ain't no place I'd rather be
Only place that's right for me
Chromed out mansion in paradise
In the sky..

Will I survive all the fights and the darkness?
Trouble sparks, they tell me home is where the heart is, dear departed
I shed tattooed tears and couldn't sleep good
for multiple years, witness peers catch gunshots
Nobody cares, seen the politicians ban us
They'd rather see us locked in chains, please explain
why they can't stand us, is there a way for me to change?
Or am I just a victim of things I did to maintain?
I need a place to rest my head
with the little bit of homeboys that remains, cause all the rest dead
Is there a spot for us to roll, if you find it
I'll be right behind ya, show me and I'll go
How can I be peaceful? I'm comin from the bottom
Watch my daddy scream peace while the other man shot him
I need a house that's full of love when I need to escape
the deadly places slingin drugs, in thug's mansion

Ain't no place I'd rather be
Chillin' with homies and family
Sky high, iced out paradise
In the sky..
Ain't no place I'd rather be
Only place that's right for me
Chromed out mansion in paradise
In the sky..

Dear momma don't cry, your baby boy's doin good
Tell the homies I'm in heaven and they ain't got hoods
Seen a show with Marvin Gaye last night, it had me shook
Drippin peppermint Schnapps, with Jackie Wilson, and Sam Cooke
Then some lady named Billie Holiday
Sang sittin there kickin it with Malcolm, 'til the day came
Little LaTasha sho' grown
Tell the lady in the liquorstore that she's forgiven, so come home
Maybe in time you'll understand only God can save us
When Miles Davis cuttin lose with the band
Just think of all the people that you knew in the past
that passed on, they in heaven, found peace at last
Picture a place that they exist, together
There has to be a place better than this, in heaven
So right before I sleep, dear God, what I'm askin
Remember this face, save me a place, in thug's mansion

Ain't no place I'd rather be
Chillin' with homies and family
Sky high, iced out paradise
In the sky..
Ain't no place I'd rather be
Only place that's right for me
Chromed out mansion in paradise
In the sky..

Vertaling

Shit, ik ben het zat om beschoten te worden
Het zat om achterna gezeten te worden door politie en gearresteerd te worden
Kleurlingen hebben een plek nodig waar wij kunnen leven
Een plek waar wij horen, alleen voor ons
Kleurlingen moeten niet opgedoft worden en Hollywood zijn
Snap je wat ik bedoel? Waar gaan de kleurlingen heen wanneer wij dood zijn?
Er is geen hemel voor een bandieten kleurling
Dat is de reden dat we naar het thug huis gaan
Dat is de enige plek waar thugs gratis naar binnen mogen en je moet een G zijn
... in het thug huis

Een plek om mijn stille nachten door te brengen, tijd om terug te winden
Zo veel druk in mijn leven, nu en dan huil ik
Ik heb een keer gedacht over zelfmoord, en zou het proberen
Maar toen ik die 9 vast hield was alles wat ik kon zien mijn moeders ogen
Niemand weet mijn gevecht, ze zien alleen de problemen
Niet wetend dat het moeilijk is door te gaan wanneer niemand van je houdt
Plaats mij in de ellende van armoede
Geen levend man heeft dezelfde gevechten overleefd
Bidt hard voor betere dagen, beloof vol te houden
Ik en mijn vrienden, we hebben geen keus
We hebben een familieplek gevonden waar we kunnen zitten
Waar we likeur kunnen drinken en niemand zeurt
Een plek waar we in vrede kunnen roken, en ondanks dat we G's zijn
Visualiseren we nog steeds plaatsen, waar we in vrede kunnen draaien
En in mijn geestesoog zie ik deze plaats, de spelers gaan snel erin
Ik heb een plek voor ons allen, waar we kunnen rusten, het bandieten huis

Er is geen plek waar ik liever zou zijn
Rusten met mijn vrienden en familie
Hemelshoog, verlaten paradijs
In de lucht..
Er is geen plek waar ik liever zou zijn
De enige plek die goed voor mij is
Een huis van chroom in het paradijs
In de lucht..

Zal ik alle duisternis en gevechten overleven?
Ze zeggen dat het huis is waar het huis is, lieve vertrokkenen
Ik heb getatoeëerde tranen vergoten en had slaapproblemen
Voor meerdere jaren, heb gelijken geweerschoten zien ontvangen
Niemand geeft er om, ze zien de politie ons verbannen
Ze zien ons liever geboeid, leg me dit alsjeblieft uit
Waarom haten ze ons, is er een manier voor mij om te veranderen?
Of ben ik gewoon een slachtoffer van de dingen die ik gedaan heb?
Ik heb een plaats nodig waar ik mijn hoofd ter ruste kan leggen
Met dat kleine groepje dat over is, want de rest is allemaal dood
Is er een plek voor ons om te rollen, als je het vindt
Zal ik recht achter je staan, laat me het zien en ik zal gaan
Hoe kan ik vredelievend zijn? Ik kom van de bodem
Zag mijn vader roepen om vrede terwijl de ander hem neerschoot
Ik heb een huis vol van liefde nodig, wanneer ik wil ontsnappen
De dodelijke plaatsen vol van drugs, in het thug huis

Er is geen plek waar ik liever zou zijn
Rusten met mijn vrienden en familie
Hemelshoog, verlaten paradijs
In de lucht..
Er is geen plek waar ik liever zou zijn
De enige plek die goed voor mij is
Een huis van chroom in het paradijs
In de lucht..

Lieve moeder, huil niet, je kind doet het goed
Vertel mijn vrienden dat ik in de hemel ben, ze hebben geen kappen
Zag een show met Marvin Gaye gisteren, het was grappig
Eet pepermunt hapjes met Jackie Wilson en Sam Cooke
Dan een dame die Billie Holiday heet
Zat daar te zingen met Malcom, totdat de dag kwam
Dat Little LaTasha's show groeide
Vertel de vrouw van de drankwinkel dat ze vergeven is, kom naar huis
Misschien begrijp je over een tijd dat God ons alleen kan redden
Wanneer Miles Davis de band verbreekt
Denk gewoon aan alle mensen die je in het verleden kende
Dat is voorbij, ze zijn in de hemel, eindelijk vrede gevonden
Stel je een plaats voor waar ze samen verder leven
Er moet toch een betere plaats dan hier zijn, in de hemel
Dus voordat ik ga slapen, lieve God, wat ik vraag is
Herinner dit gezicht, bewaar een plek voor me in het Thug huis

Er is geen plek waar ik liever zou zijn
Rusten met mijn vrienden en familie
Hemelshoog, verlaten paradijs
In de lucht..
Er is geen plek waar ik liever zou zijn
De enige plek die goed voor mij is
Een huis van chroom in het paradijs
In de lucht..