Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 3 Doors Down - Songtitle: Father's Son

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 3 Doors Down - Father's Son ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Father's Son? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 3 Doors Down! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 3 van 3 Doors Down en zie welke nummers wij nog meer van 3 Doors Down in ons archief hebben staan zoals Father's Son.


Origineel

In the glare of a neon sign
She laid her body down
The damned walked in beside her
And laid his money down

He said don't try to scream now
But I want this one to hurt
And tonight my pretty one
I'm gonna get my money's worth

He said they never listen
She said they'd never understand
That I don't this for pleasure
I just do it cause I can

I swear I didn't want to
And I swear I didn't know
That things like this could happen
To a 17-year old

And I've bundled up all these fears inside
And I've bottled up all of this pain
And no one or nothing can take this away
But I won't let it happen again
Never again

In the haze of a smoky room
He chokes that bottle down
It's been a month since he saw her face
Underneath the blood stained gown

He thinks about that little girl
And the one he has at home
And wonders what if that was my little girl
Walkin down that road alone

And I've bundled up all these fears inside
And I've bottled up all of this pain
And no one or nothing can take this away
But I won't let it happen again
Never again
Never again
No

Maybe I'm just crazy or the devil got inside
But either way my soul is gone, And I'll end this all tonight
The one hand throws the whiskey, and the other throws the gun
As he cries out to the heavens
I am not my father's son

And I've bundled up all these fears inside
And I've bottled up all of this pain
And no one or nothing can take this away
But I won't let it happen again
Never again
Never again
No

Vertaling

In de gloed van een neon reclame
Vlijt ze haar lichaam neer
De gedoemde loopt op haar toe
En legde zijn geld neer

Hij zei, probeer niet te gillen
Maar ik wil dat het deze keer pijn doet
En vannacht mijn lief
Zal het mijn geld waard zijn

Hij zei dat ze nooit luisteren
Zij zei, dat ze het nooit hebben begrepen
Dat ik dit niet voor mijn plezier doe
Ik doe het omdat ik het kan

Ik zweer dat ik dit niet wilde
En ik zweer dat ik het niet wist
Dat deze dingen een 17 jarige
Kunnen overkomen

En ik heb alle angsten gebundeld van binnen
En ik heb alle pijn opgeslagen
En niets of niemand kan dit weg nemen
Maar ik laat het niet nog een keer gebeuren
Nooit meer

In de mist van een rokerige kamer
Slokte hij die fles weg
Er is een maand voorbij sinds hij haar gezicht voor het laatst zag
Onder de bloedbevlekte jurk

Hij denkt aan dat kleine meisje
En aan degene die hij thuis heeft zitten
En hij vraagt zich af, wat als dat mijn kleine meid zou zijn
Die daar alleen op straat loopt

En ik heb alle angsten gebundeld van binnen
En ik heb alle pijn opgeslagen
En niets of niemand kan dit weg nemen
Maar ik laat het niet nog een keer gebeuren
Nooit meer
Nooit meer
Nee

Mischien ben ik gewoon gek of is de duivel in me gekropen
Maar hoe dan ook mijn ziel is verloren en ik maak vanavond een eind aan dit alles
De ene hand gooit de whiskey en de andere het wapen
Terwijl hij naar de hemelen schreeuwt
Ik ben niet mijn vaders zoon

En ik heb alle angsten gebundeld van binnen
En ik heb alle pijn opgeslagen
En niets of niemand kan dit weg nemen
Maar ik laat het niet nog een keer gebeuren
Nooit meer
Nooit meer
Nee