Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 311 - Songtitle: applied science

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 311 - applied science ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van applied science? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 311! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 3 van 311 en zie welke nummers wij nog meer van 311 in ons archief hebben staan zoals applied science.


Origineel

Nod your head to this, as a lot of apprentice
Some of this were standing on the shoulder of giants
Some tyrants, some benevolent
To the followers, it's relevant
The rest get bent on lending opinions
I'm sending to a brand new level
I revel inpletion, I like to see deletion
Of the parasites to make the load light
Fools know rules, but the rest keep bouncing back
With the lack of further adieu, see
As one can deduce, we kick out the jams
Slam the shit out hard and long
'Cause we got more song, dig it, check it
Something you might like now
All-star bound
Yeah, you're so sound
Cool as the blue water all around
From a force field flashing
Aliens are sending
Black evolutions of love you are hearing
The dark supernatural is the world we call
Our own home lightning in the mindes out in song
But we're wild, they say, "never trust us, we're shady"
In lieu of the crew you're into, we are, baby
'Cause music will being out the words we speak
We erect break beats shatter, wax still on the platter
Our shit is badder, wee, fly, then we scatter
'Cause we deep and we solid, yeah, we hear ya holler
Electricity running through is all that feels good
Sometimes the only thing that really ever could
Feed, that hunger, I crave it
I love it, I gave it
I shove it in a battery and save it for later
A waiter in the Dorothy C. Pavilion in '89
I met some weirdoes and had myself a real good time
Downtown L.A. is a soul graveyard
Where you got to be hard or get jacked
It lacked a certain sense of something
Something basic, no karma in he least I broke east
You know I had to face it
I guess I flaked but it was no mistake because 311's got the boom
My mike check is giving me Electric Company
I can't see the high wide sky or stars above me
Are you a flower, or more like a high rise tower?
If so, the soul of sweet delight on you will shower
There's a place for us they say is somewhere
Not a dream, but a place and you will be there
You're slippin', but content because your spirit And hills are alive,
With the sound of music
People never see the whole trip of life
Grab knowledge, man, and all you do is syph

Vertaling

Knik hier met je hoofd, als veel leerling
Een deel hiervan stond op de schouder van reuzen
Sommige tirannen, sommige welwillend
Voor de volgers is het relevant
De rest wil graag meningen uitlenen
Ik stuur naar een geheel nieuw niveau
Ik geniet van uitputting, ik zie graag verwijdering
Van de parasieten om de lading licht te maken
Dwazen kennen regels, maar de rest blijft terugveren
Met het ontbreken van verder adieu, zie
Zoals je kunt afleiden, schoppen we de jam uit
Sla de shit hard en lang uit
Omdat we meer liedjes hebben, graaf het, controleer het
Iets wat je nu misschien leuk vindt
All-star gebonden
Ja, je bent zo gezond
Koel als het blauwe water rondom
Van een krachtveld dat knippert
Aliens sturen
Zwarte evoluties van liefde die je hoort
Het donkere bovennatuurlijke is de wereld die we noemen
Onze eigen bliksem in de geest in liedjes
Maar we zijn wild, ze zeggen, "vertrouw ons nooit, we zijn duister"
In plaats van de bemanning waar je mee bezig bent, zijn we, schat
Omdat muziek uit de woorden zal zijn die we spreken
We zetten break-beats shatter op, was nog steeds op de schaal
Onze shit is slechter, wee, vliegen, dan verspreiden we ons
Omdat we diep zijn en we stevig zijn, ja, we horen je schreeuwen
Doorlopende elektriciteit is het enige dat goed voelt
Soms het enige dat echt ooit zou kunnen
Voer, die honger, ik verlang ernaar
Ik vind het geweldig, ik heb het gegeven
Ik stop het in een batterij en bewaar het voor later
Een ober in het Dorothy C. Pavilion in '89
Ik ontmoette een aantal gekken en had een geweldige tijd
Downtown L.A. is een zielenkerkhof
Waar je hard moet zijn of opgevijzeld moet worden
Het miste een bepaald gevoel van iets
Iets basaals, geen karma in het minst dat ik naar het oosten brak
Je weet dat ik het onder ogen moest zien
Ik denk dat ik schilferde, maar het was geen fout, want 311 heeft de giek
Mijn Mike Check geeft me Electric Company
Ik kan de hoge brede lucht of de sterren boven me niet zien
Ben je een bloem of meer een hoge toren?
Als dat zo is, zal de ziel van zoete vreugde op je douchen
Er is een plaats voor ons, zeggen ze, ergens
Geen droom, maar een plek en je zult er zijn
Je glijdt weg, maar tevreden omdat je geest en heuvels leven,
Met het geluid van muziek
Mensen zien nooit de hele levensreis
Grijp kennis, man, en alles wat je doet is syph