Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 311 - Songtitle: brodels

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 311 - brodels ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van brodels? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 311! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 3 van 311 en zie welke nummers wij nog meer van 311 in ons archief hebben staan zoals brodels.


Origineel

Ooh, you know we pepper you
With a sonic assault sidestepin' you
I cannot think of a better way
That we could celebrate freedom
Than make up a set of goals and cold beat 'em
See dumb verbal tags like audio spaghetti
Give a shout to the one they call Yeti
I bet he put the cabash on any foes whatsoever Like original brodel Trevor
Positive vibe merchant grandson of Lord Buckley
Scottish Ralston shows up if you're lucky
Ad Raspler the Swede, a friend indeed
He's keeping an eye on the other guy's greed
These are 311 characters I dubbed everyone
The story ain't over but my rhyme is done
It was the year that I first touched ground
So I grabbed the microphone and I got down
Just like James Brown gather 'round of our sight and sound
Pound for pound we throw down rather profound
I'll put you in another world, I can't hear you
Like having phone sex with a deaf girl
No doubt, we got the jams that'll smack ya
I penned three books of lyrics two for action, 1 for backup
'cause I'm a cold rockin' brother, got transistor tunes
And it feels real good to get close to you
The brodels is the nazz, and the nazz knows where it's at
The brodels is the nazz, who knows a cat who can feed a cat
The goal is to be a poet and a carpenter
To be one who loves, to be one who works
The nazz not something that can be given
The brodel is inside you, ites from within
When I feel into the sea
When the world came and kissed me
Transformed my shit, told the shark I was a dolphin
Swam quick funny though
Piranhas chilled and laughed at
The way that I took off my polka dots on top of that
The whales know I'm quick, watch out
And I get funky fresh, as for the fishes, I'm lit luminous
I'm not nouveau techno, I glow like a glacial
In skin that swims faster than speed I am
I be dropped out of nothing I will return to nothing
Rotate my style, my rhyme, my way, magician of a rhythm
Lover of animals, damn, I want to hear 'em
Aquatic my way, I got soul shape
Well I'm 6 six foot three and like Mohamed Ali
I float like a butterfly and sting like poison ivy
Drive a '69 Lincoln, suicide doors
Around the town, I'm slinking fat subs of course We're the greatest show on earth
You know we turn it out daily
In and out of town like Barnum and Bailey
I know that is a simile, but I couldn't resist From Solomon Roadie for the PJ's
I don't think he'll be pissed
I eat a Cobb salad, smoked fish, duck, or clam chowder
Chill with Indica and Guinness
Steer clear of white powder
I run into my brother, give him a pound and a yodel
They know my word is bond, talkin' bout the brodels
The brodels is the nazz, and the nazz knows where it's at
The brodels is the nazz, who knows a cat who can feed a cat
The goal is to be a poet and a carpenter
To be one who loves, to be one who works
The nazz not something that can be given
The brodel is inside you ites from within
And we're fresh, dude, just check my man P
He said, "I will not muddle my mind with impertinency"
Lost a lot in Vegas, plays a lot of Sega
Saw a phrase that he likes and put it on his leg And we're fresh dude just check my man D he said
Comin' in ruff and tuff, all systems are tweakin'
People all over the world, they must be thinkin'
All the shit that we kickin', our shoes must be stinkin'

Vertaling

Ooh, je weet dat we je peperen
Met een sonische aanval omzeil je je
Ik kan geen betere manier bedenken
Dat we vrijheid konden vieren
Verzin dan een set doelen en cold beat 'em
Zie domme verbale tags zoals audiospaghetti
Geef een schreeuw aan degene die ze Yeti noemen
Ik wed dat hij de cabash op welke vijand dan ook heeft gezet. Zoals origineel model Trevor
Koopmans kleinzoon met positieve vibe van Lord Buckley
Schots Ralston komt opdagen als je geluk hebt
Ad Raspler de Zweed, inderdaad een vriend
Hij houdt de hebzucht van de andere man in de gaten
Dit zijn 311 karakters die ik iedereen noemde
Het verhaal is nog niet voorbij, maar mijn rijm is voorbij
Het was het jaar dat ik voor het eerst de grond raakte
Dus pakte ik de microfoon en ging naar beneden
Net zoals James Brown zich verzamelt rond ons zicht en geluid
Pond voor pond gooien we vrij diep naar beneden
Ik zet je in een andere wereld, ik kan je niet horen
Alsof je telefoonseks hebt met een doof meisje
We hebben ongetwijfeld de jam die je zal slaan
Ik schreef drie songtekstenboeken twee voor actie, één voor back-up
Omdat ik een koude rockende broer ben, ik heb transistormelodieën
En het voelt heel goed om dichtbij je te komen
De brodels zijn de nazz en de nazz weet waar het is
De brodels is de nazz, wie kent een kat die een kat kan voeren
Het doel is om een ??dichter en een timmerman
Om lief te hebben, om te werken
De nazz is niet iets dat gegeven kan worden
Het lichaam zit in je, het is van binnenuit
Als ik in de zee voel
Toen de wereld kwam en me kuste
Transformeerde mijn shit, vertelde de haai dat ik een dolfijn was
Zwom echter snel grappig
Piranha's koelden en lachten
De manier waarop ik mijn polkadots eraf heb gehaald
De walvissen weten dat ik snel ben, kijk uit
En ik krijg funky fris, wat betreft de vissen, ik ben lichtgevend verlicht
Ik ben geen nouveau techno, ik gloei als een ijstijd
In huid die sneller zwemt dan snelheid ben ik
Ik word uit het niets gedropt, ik zal tot niets terugkeren
Draai mijn stijl, mijn rijm, mijn manier, tovenaar van een ritme
Liefhebber van dieren, verdomme, ik wil ze horen
Aquatisch op mijn manier, ik heb een zielevorm
Nou, ik ben zes meter lang en net als Mohamed Ali
Ik zweef als een vlinder en steek als gifsumak
Rijd een Lincoln uit '69, zelfmoorddeuren
In de stad slurp ik natuurlijk dikke subs. We zijn de beste show op aarde
Je weet dat we het dagelijks afhandelen
In en buiten de stad zoals Barnum en Bailey
Ik weet dat dit een vergelijking is, maar ik kon From Solomon Roadie niet weerstaan ??voor de PJ's
Ik denk niet dat hij boos zal zijn
Ik eet een Cobb-salade, gerookte vis, eend of schelpdierensoep
Chill met Indica en Guinness
Blijf uit de buurt van wit poeder
Ik kom mijn broer tegen, geef hem een ??pond en een jodel
Ze weten dat mijn woord bond is, praten over de bordelen
De brodels zijn de nazz en de nazz weet waar het is
De brodels is de nazz, wie kent een kat die een kat kan voeren
Het doel is om dichter en timmerman te zijn
Om lief te hebben, om te werken
De nazz is niet iets dat gegeven kan worden
Het lichaam zit in je, van binnenuit
En we zijn fris, kerel, kijk maar naar mijn man P
Hij zei: "Ik zal mijn geest niet verwarren met onbeschaamdheid"
Veel verloren in Vegas, speelt veel Sega
Zag een zin die hij leuk vindt en legde hem op zijn been. En we zijn een frisse kerel, kijk maar naar mijn man D zei hij
Comin 'in kemphaan en tufsteen, alle systemen zijn tweakin'
Mensen over de hele wereld, ze moeten denken
Alle shit die we schoppen, onze schoenen moeten stinken