Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 50 Cent - Songtitle: Rap Game

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 50 Cent - Rap Game ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Rap Game? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 50 Cent! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 5 van 50 Cent en zie welke nummers wij nog meer van 50 Cent in ons archief hebben staan zoals Rap Game.


Origineel

The rap game, hip hop 101
The hardest nine to five you'll ever have
You can't learn this shit in no history book
You ready to rap motherf*****?
You ready to sell your soul? hahaha
The rap game will f**** you up

I'ma disrupted nigga, you made me crazy
You shoulda slayed me as a baby
Behavin' shadier than Wes Craven
And you ain't even gotta pay me
I take pleasure of layin' a nigga down daily
You face me, punk it's over, you'll faint fast
I've never fucked up to where I can't whoop ya ass
You'll neck'll get snapped with bare hands, fuck music
Is he rappin'? It's cool but fools, just don't confuse it
What happens: these dudes get rude then I lose it
I'm scandalous, I blow ya two niggas off the atlas
With a gat that's bigger than Godzilla's back nigga
You are not realer, in fact you're feel the effects
Of a crack dealer, y'all presidents since he smacked
And got a mack 10 with it, so I ain't gotta rap
But I'm thankful for that, don't mistakin' me black
Cuz you'll be stankin' in the back of a f***** Cadillac

I'ma get snuffed, cuz I ain't said enough to pipe down
I pipe down, when the (White House) just wiped out
When I see that little (Cheney) dike get sniped out
Lights out, bitch adios, goodnight
Now put that in ya little pipe and bite down
Think for a minute cuz the hype just died down
That I won't go up in the Oval Office right now
And flip whatever ain't tied down upside down
I'm all for America, fuck the government
Tell that C. Delores Tucker slut to suck a dick
Motherfuck ducked, what the fuck? son of a bitch
Take away my gun, I'm gonna tuck some other shit
Can't tell me shit about the tricks of this trade
Switchblade, with a little switch to switch blades
And switch from a six to a sixteen inch blade
Shit's like a samurai sword or sensai
Shit just don't change to this day
I'm this way, still tell that utsl-ay itchb-ay
Ucks-ay my ikcd-ay, 'scuse my igp-ay atinl-ay
But uckf-ay you igp-ay

This rap game, this rap game
I ain't sellin' my soul for this rap game
And I ain't diggin' no hole for this rap game
Man, I'm tellin' you, no it ain't happening
This rap game, this rap game
I ain't sellin' my soul for this rap game
I ain't diggin' no hole for this rap game
This rap game, this rap game

I wouldn't wanna be drinkin', drowned in my own inequity
But fucked that I'ma rap 'til y'all all get sick of me
And clutch my nuts sack and spit all who pick at me
A pitt and rott mix, fuck the dogs you sic on me
I'm sayin' you motherfuckers don't know us, quit playin'
If I'm broke, then I'm breakin' up in the place where you layin'
You know, same shit every nigga done in his life
I look at this, why speak on when I want when I write
So why should I ever fear another man
If he bleed like I bleed, take a piss and he stand?
OK, you win, you can say we can't rap
But no Source never made me not buy an album when they say it was whack

I walk in that party and just start bussin' [gunshots and screaming]
Right after I hear the last verse of "Self Destruction"
This liquor makes me wanna blast the chrome
To let you know +The Time+ without Morris Day and Jerome (nigga)
I'm low down and shifty, quickly call Swifty
To do a drive-by on the tenth speed with 50
Ya feelin' lucky? Squeeze
I catch you outside of Chuckie Cheese
With ya seed, you be an unlucky G
My lifestyle is unstable, a partyin' addict
They said no fightin' in the club so I brought me a 'matic
Coughin' the static, I jump niggas, call me a rabbit
Poppin' the tablet and guns that saw you in half

Believe me, we run this rap shit, fo sheezy
Make makin' millions look easy
Everywhere you turn you see me, you hear me
Believe me, before you see my pistol in 3-D
No time to call a peace treaty
Dial 911 cuz you need the- police to help you believe me

I snatch the chalk from the sidewalk and piss on the curb
This is absurd, these street niggas twistin' my words
We finally could "Say Goodbye to Hollywood"
Cuz Proof and Shyne man shit nothin' in common
The nastiest band with gas in each hand
We never bow down to be a flash in the pan
No remorse, fuck ya stature dog
Nothin' to do with hands when I clap at y'all
Put your jaw on the ground with the four and the pound
Then I'm gone outta town 'fore the law come around
So we can battle with raps, we can battle with gats
Matter of fact, we can battle for plaques (This rap game)

I'm too fuckin' retarded
I don't give a fuck about my dick
That's why I'm datin' Lorraina Bobbet
My crew had an argument, who was the largest
Now they all is dead and I roll as a solo artist
Plus I made all the beats and wrote all the raps
Well I really didn't, but I did accordin' to this contract
I was thrown in the snow with nowhere to go
Freezin' 20 below, forced to join Bel Biv Devoe
My little girl, she shouldn't listen to these lyrics
That's why I glued her headphones to her ear to make sure she hear it
If rap don't work, I'm startin' a group with Garth Brooks
Hahahaha, 50 sing the hook

This rap game, this rap game
I ain't sellin' my soul for this rap game
And I ain't diggin' no hole for this rap game
Man, I'm tellin' you, know it ain't happening
This rap game, this rap game
I ain't sellin' my soul for this rap game
I ain't diggin' no hole for this rap game
This rap game, this rap game

Vertaling

Het rap spel, hip hop 101
De moeilijkste baan die je ooit gehad hebt
Je kan dit niet leren in een geschiedenis boek
Ben je klaar om te rappen *******?
Ben je klaar om je ziel te verkopen? Hahaha
Het rap spel zal je doen oprotten

Ik ben een gestoorde zwarte, je maakte me gek
Je had me moeten vermoorden als een baby
Je schuchterder gedragen dan Wes Craven
En je moet me zelfs niet betalen
Ik neem plezier in dagelijks zwarte neer te leggen
Je ontmoet me, het is gedaan, je zal snel flauw vallen
Ik ben nooit zover geraakt dat ik je kont moet slaan
Je nek zal gebroken worden met blote handen
Rapt hij? Het is cool, maar verwar het niet
Wat gebeurt: als ze brutaal worden verlies ik mezelf
Ik ben een schandaal, ik blaas jullie twee zwarten van de atlas
Met een gat groter dan Godzilla's rug zwarte
Je ben niet echt, eigenlijk zal je de effecten voelen
Of een crack dealer, jullie president tot hij neer smakte
En heb er een mack 10 bij, dus moet ik niet rappen
Maar ik ben dankbaar voor dat, vergis je niet zwart
Want dan zal je je bevinden in de achterkant van een verdomde Cadillac

Ik ga me besnuiven, want ik heb niet genoeg gezegd om me neer te pijpen
Ik pijp neer, wanneer het (Witte Huis) uitschuift
Wanneer ik die kleine (Cheney) zie, schuif ik uit
Lichten uit, trut adios, goedenacht
Steek dat nu in je kleine pijp en bijt neer
Denk voor een minuut want de hit is net gestorven
Dat ik niet naar het Ovale Kantaar ga nu
En flip wat niet vastgebonden is op zijn kop
Ik ben helemaal voor Amerika, vervloek de regering
Zeg die C. Delores Tuck slet om een lul te slikken
Moederneukend weggedoken, verdomme wat? Hoer
Neem mijn geweer weg, dan neem ik wel iets anders
Je kan me niets vertellen over de trukken van deze verwissel
Scheermes, met een kleine verwissel om de mesjes te verwisselen
En een wissel van een zes tot zestien mesje
Net als een samoerai zwaard of sensai
De dingen veranderen niet tot deze dag
Ik ben deze manier, vertel het die trut slet
Zuig mijn penis, excuseer mijn woorden
Maar verdomme jij zwijn

Dit rap spel, dit rap spel
Ik verkoop mijn ziel niet voor dit rap spel
En ik graaf geen gat voor dit rap spel
Man, ik vertel je, nee dat gebeurt niet
Dit rap spel, dit rap spelI
k verkoop mijn ziel niet voor dit rap spel
En ik graaf geen gat voor dit rap spel
Dit rap spel, dit rap spel

Ik zou niet drinken, verdrinken in mijn eigenheid
Maar ik zal rappen tot je ziek van me wordt
En kluts mijn notenzak en spuig op iedereen die me haat
Een put en rotte mix, verdomme de honden je bent ziek op me
Ik zeg dat jullie moederneukers me niet kennen, stop met spelen
Als ik blut ben, dan breek ik op de plaats waar jij ligt
Je weet, dezelfde shit dat elke zwarte doet in zijn leven
Ik kijk hier naar, waarom verder spreken wanneer ik wil als ik schrijf
Dus waarom zou ik een andere man vrezen
Als hij bloed zoals ik bloed, ga ik zeiken en hij staat?
OK, jij wint, je kan zeggen dat we niet rappen
Maar geen enkele bron heeft me ooit verboden een album te kopen als ze zeggen dat het slecht is

Ik wandel in het feest en start gewoon te buzzen
Direct wanneer ik de laatste vers van "Zelf Vernietiging" hoor
Deze likeur wil me het chroom doen opblazen
Om het je te laten weten zonder Morris Day en Jerome (zwarte)
Ik ben laag en scheef, snel genoemd scheve
Om een langsrit te doen met snelheid 50
Voel je je geluk? Knijp
Ik ontmoet je buiten van Chuckie Cheese
Met je zaad, je zal een ongelukkige G zijn
Mijn levensstijl is onstabiel, een feestverslaafde
Ze zeggen niet vechten in de club dus heb ik me een automatische meegebracht
Statisch hoesten, ik bespring zwarten, noem me een konijn
Het tablet ploppen en geweren die je in midden zagen

Geloof me, we doen dit rap shit, zeker
Mijn miljoenen verdienen lijkt gemakkelijk
Overal waar je kijkt zie je me, je hoort me
Geloof me, voor je mijn pistool ziet in 3-D
Geen tijd om een laatste gebedje te doen
Bel 911 want je hebt de politie nodig om te helpen geloof me.

Ik neem de kalk van de stoep en zeik op de stoeprand
Dit is absurd, deze straatnegers verdraaien mijn woorden
We zouden eindelijk "zeg vaarwel tegen Hollywood" kunnen zeggen
Want Proof en Shyne man is niets gewoon
The stoutste groep met gas in elke hand
We hebben ons nooit gebogen om een flits in de pan te zijn
Geen wroeging, verdomme jij statuut hond
Niets te doen met handen wanneer ik naar jullie klap
Zet je kaak op de grond met de vier en de pond
Dan ben ik weg uit de stad voor de wet erbij komt
Dus we kunnen strijden met raps, we kunnen strijden met gadgets
Maar eigenlijk, we kunnen strijden voor plagen (dit rap spel)

Ik ben te verdomd bejaard
Ik geef geen moer om mijn lul
Dat is waarom ik met Lorraina Bobbet uitga
Mijn band had een argument, wie was de grootste
Nu zijn ze allemaal dood en ik rol als solo artiest
Plus ik maakte al de ritmes en schreef al de raps
Wel eigenlijk deed ik dat niet, maar ik deed het volgens het contract
Ik was in de sneeuw gegooid met nergens om te gaan
Bevriezend 20 onder nul, gedwongen om bij Bel Biv Devoe aan te sluiten
Mijn klein meisje, ze zou niet naar deze rijmen mogen luisteren
Dat is waarom ik haar hoofdtelefoon aan haar oren gelijmd heb om zeker te zijn dat ze het zou horen
Als rap niet werkt, start ik een groep met Garth BrooksHahahaha,
50 zing het refrein

Dit rap spel, dit rap spel
Ik verkoop mijn ziel niet voor dit rap spel
En ik graaf geen gat voor dit rap spel
Man, ik vertel je, nee dat gebeurt niet
Dit rap spel, dit rap spel
Ik verkoop mijn ziel niet voor dit rap spel
En ik graaf geen gat voor dit rap spel
Dit rap spel, dit rap spel