Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: A Perfect Circle - Songtitle: Brena

Origineel

My reflection
Wraps and pulls me under
healing waters to be
Bathed in Breña

Guides me
Safely in
Worlds I've never been to
Heal me
Heal me
My dear Breña

So vulnerable
But it's alright

Heal me
Heal me
My dear Breña

Show me lonely and
Show me openings
To lead me closer to you
My dear Breña

(Feeling so) vulnerable
But it's alright

Opening to... heal...
Opening to... heal...
Heal.. Heal.. Heal...

Heal me

Vertaling

Mijn spiegelbeeld
Pakt me en trekt me onder
Genezende wateren om
Gebaden te worden in Breña

Leidt me
Veilig in
Werelden waar ik nooit ben geweest
Genees me
Genees me
Mijn dierbare Breña

Zo kwetsbaar
Maar het is goed

Genees me
Genees me
Mijn dierbare Breña

Laat me eenzaamheid zien en
Laat me openingen zien
Die me dichter naar jou leiden
Mijn dierbare Breña

(Voel me zo) kwetsbaar
Maar het is goed

Opening om... te genezen...
Opening om... te genezen...
Genezen... Genezen... Genezen...

Genees me