Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: a teens - Songtitle: bouncing off the ceiling upsidedown

Origineel

Up side-down
Upside-down
My grades are down from A's to D's
I'm way behind in history
I've lost myself in fantasies
Of you and me together
I don't know why but dreamin's all I do
I won't get by on mere imagination
Upside-down bouncin' off the ceilin'
Inside-out stranger to this feeling
Got no clue what I should do
I'll go crazy if I can't get next to you, to you
My queen, she says to concentrate
So what his name was Peter 'The Great'
But kings and queens will have to wait
'Cause I don't have forever
I wish that I could walk right up to you
Each time I try the same old hesitation
Upside-down bouncin' off the ceilin'
Inside-out stranger to this feeling
Got no clue what I should do
I'll go crazy if I can't get next to you, to you
Somehow, someway, you will love me too
One day will be the day when all my dreams come true
Up side-down
Yeah yeah yeah yeah
Upside-down bouncin' off the ceilin'
Inside-out stranger to this feeling
Got no clue what I should do
I'll go crazy if I can't get next to you
Upside-down bouncin' off the ceilin'
Inside-out stranger to this feeling
Got no clue what I should do
I'll go crazy if I can't get next to
And I'll go crazy if I can't get next to
And I'll go crazy if I can't get next to you

Vertaling

Ondersteboven
Ondersteboven
Mijn cijfers zijn gedaald van A naar D
Ik loop ver achter in de geschiedenis
Ik heb mezelf verloren in fantasie├źn
Van jou en mij samen
Ik weet niet waarom, maar dromen is alles wat ik doe
Ik zal het niet redden met louter verbeelding
Ondersteboven stuitert van het plafond af
Van binnen naar buiten onbekend met dit gevoel
Ik heb geen idee wat ik moet doen
Ik word gek als ik niet naast je kan komen, bij jou
Mijn koningin, zegt ze dat ze zich moet concentreren
Dus wat zijn naam was Peter 'The Great'
Maar koningen en koninginnen zullen moeten wachten
Omdat ik niet eeuwig heb
Ik wou dat ik zo naar je toe kon lopen
Elke keer probeer ik dezelfde oude aarzeling
Ondersteboven stuitert van het plafond af
Van binnen naar buiten onbekend met dit gevoel
Ik heb geen idee wat ik moet doen
Ik word gek als ik niet naast je kan komen, bij jou
Op de een of andere manier zul je ook van mij houden
Op een dag zal de dag zijn waarop al mijn dromen uitkomen
Ondersteboven
Ja ja ja ja
Ondersteboven stuitert van het plafond af
Van binnen naar buiten onbekend met dit gevoel
Ik heb geen idee wat ik moet doen
Ik word gek als ik niet naast je kan komen
Ondersteboven stuitert van het plafond af
Van binnen naar buiten onbekend met dit gevoel
Ik heb geen idee wat ik moet doen
Ik word gek als ik er niet naast kan komen
En ik word gek als ik er niet naast kan komen
En ik word gek als ik niet naast je kan komen