Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: A thorn for every heart - Songtitle: Things aren't so beautiful now (part 2)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: A thorn for every heart - Things aren't so beautiful now (part 2) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Things aren't so beautiful now (part 2)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van A thorn for every heart! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter A van A thorn for every heart en zie welke nummers wij nog meer van A thorn for every heart in ons archief hebben staan zoals Things aren't so beautiful now (part 2).


Origineel

Scene begins as a telephone rings.
Chokes a gasp at the awful news it brings.
A phone call she's been avoiding.
She knows he's reached the end.

Hooked up to the respirator.
It breaths life into my calloused lungs.
My heart beats getting fainter.
I know my time has come.

It's getting colder
been trying to show her
that I'm not the one
to be there beside her now
I'm crossing over
can no one console her
alone she'll remain
with no way to end this pain.

Now I realize the things that I
(All of the things that I wanted in this world)
the things I have done to you
(What have I done to you)
why you gave your love with all your heart.
(Hands went way to fast)
With all that a heart could give.

Intentions that you'll never know
the reason why I have to lead astray
I gave you a life time of pain and remorse
(Mistakes that were never yours)
the wrong in my life can never be right.
(It flashes before my eyes)

(How did he come to this,
His mind is working harder than ever before.
Thousands of thoughts in seconds.
His last thoughts were of her,
and how he and he alone had destroyed the once
vibrant spirit he had coveted so deeply.
The last pain he had ever caused is to the only
woman that had ever loved him...)

Bright light is calling me upward.
(A ghost for now)
I follow and leave you below
Now you're all alone.
And I leave you with nobody by your side.
Not to hurt you ever again
Never break your spirit for me.
Now I'm all alone.
Still cherish the things that you have given to me.
Bright light is calling me upward
I follow and leave you below
Now

Vertaling

De scène begint als de telefoon rinkelt.
De adem stokt bij het vreselijke nieuws dat het brengt.
Een telefoongesprek dat ze heeft zitten vermijden
Ze weet dat hij het einde heeft bereikt

Vastgemaakt aan het ademhalingsapparaat.
Het ademt leven in mijn verharde longen.
Mijn hartslag begint te verzwakken.
Ik weet dat mijn tijd is gekomen.

Het word kouder.
Probeer haar te tonen
Dat ik niet degene ben
die er zal zijn om naast haar te staan
Nu ik overga
Kan niemand haar troosten
Alleen zal zij blijven.
Zonder een manier om deze pijn te eindigen

Nu realiseer ik de dingen die ik
( Al de dingen die ik wou in deze wereld )
De dingen die ik jou heb aangedaan
( Wat ik hou heb aangedaan )
Waarom gaf jij je liefde met heel je hart.
( Handen gingen veel te snel )
Met alles wat een hart kon geven.

Bedoelingen die je nooit zult kennen.
De reden waarom ik je op een dwaalspoor bracht
Ik gaf je een leven van pijn en spijt
( Fouten die nooit de jouwe waren )
De fouten in mijn leven kunnen nooit goed komen
( Het flitst voor mijn ogen )

(Hoe is hij hiertoe gekomen,
Zijn gedachten werken sneller dan ooit te voren.
Duizenden gedachten in seconden
Zijn laatste gedachten waren voor haar
En hoe hij en hij alleen had vernietigd de eens zo
Levendige geest die hij zo'n intens had benijd.
De laatste pijn die hij ooit heeft aangedaan was aan de enige
Vrouw die ooit van hem had gehouden ... )

Helder licht roept mij naar boven
( Een geest nu )
Ik volg het en laat je hier achter
Nu ben je helemaal alleen.
En ik laat je achter met niemand aan je zijde.
Nooit meer zal ik je pijn te doen
Breek nooit je geest voor mij.
Nu ben ik helemaal alleen.
Nog steeds koester ik de dingen die je mij hebt gegeven.
Helder licht roept mij naar boven,
Ik volg het en laat je hier alleen achter
Nu