Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: a - Songtitle: stranger

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: a - stranger ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van stranger? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van a! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van a en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals stranger.


Origineel

If it's one thing I've learned that I've written down on paper
It's never leave some weed on the table with a stranger
Shit, I could barely even trust my friends
Maybe with my lady, not trees of the mends
I mean really why even should I try and test it socially
Catch them in the act and end up having to approach them
Entertain the story while it's testing on my patience
Why the fuck you think I spent this money on some ?
While I'm on the other side of Earth without assistance
Hitchin' in the night sayin' Evy goes the distance
At home the same shit is goin' on, I don't miss it
It's a nice place to live, but I wouldn't wanna visit
Never steppin' out the car or on the stage without a purpose
Ghost-ride the whip like I'm ghost writing verses
Afraid toe and go so I take fame in little doses
Director of these photos so the aim remains focused
Hold still right there, hold still
I ain't holier than though or tryin' to even act superior
Half the shit I rap about I'm speaking from experience
I'm livin' at the beach, about as west as the Earth goes
People get deceived, seein' gangsters dressed in surf clothes
From ? where they birthin' those flows to set the world off
On a wet park bench drinkin' OJ and Smirnof
I seen it through my own three and speak it how I heard it
Never tell it how it wasn't ? that murder
I been tourin' constantly so there's wear and tear value
That merits all the lows to terrace highs and travel
Document this madness 'till the day Ie unraveled
And retreat to the Matterhorn, baskin' in the castle
On some Dennis Leary Asshole, fuck you pay me shit
I'vee too far to get jacked and ?
So right about now I think it's 'bout that time
That I'mma let Rev kill while I chill on the rhyme
What the fuck
I ain't speakin' on my businesses in public when concerning deals
Steppin' on stage like it's lightbulbs or turning wheels
In spite a couple nights of a thousand I didn't kill
I still kept it peelin' out and steppin' up for Reverend Real
Messages across the board are still remaining pinned up
The opposite of dilated eyes that I begin with
Nothin' is original even under cloudy days
Sun is still shining just rerouted and out of phase
Lately when I walk I've been trying to hold my posture straight
Hold my chin up then feel the love from across the way
California love from Diego to across the bay
All across the map to every single solitary state
All across the baggage claim, all across the gate
Some callin' it afraid how I'm carrying weight
Some callin' it fate while some others remain torn
Some callin' it rain cause that's when I brainstorm

Vertaling

Als het één ding is dat ik heb geleerd dat ik op papier heb opgeschreven
Het laat nooit wat wiet achter op tafel met een vreemde
Shit, ik kon mijn vrienden amper vertrouwen
Misschien met mijn vrouw, niet met bomen van de beten
Ik bedoel echt, waarom zou ik het zelfs sociaal proberen te testen?
Vang ze op heterdaad en moet ze uiteindelijk benaderen
Vermaak het verhaal terwijl het mijn geduld op de proef stelt
Waarom denk je verdomme dat ik dit geld aan sommigen heb uitgegeven?
Terwijl ik zonder hulp aan de andere kant van de aarde ben
Hitchin 'in de nacht zegt Evy gaat de afstand
Thuis gaat dezelfde shit door, ik mis het niet
Het is een fijne plek om te wonen, maar ik zou het niet willen bezoeken
Stap nooit zonder reden uit de auto of op het podium
Ghost-ride de zweep alsof ik spookverzen ben
Bang teen en ga dus ik roem in kleine doses
Regisseur van deze foto's zodat het doel gefocust blijft
Blijf daar staan, houd stil
Ik ben niet heiliger dan of probeer zelfs maar superieur te zijn
De helft van de shit waarover ik rap, ik spreek uit ervaring
Ik woon op het strand, ongeveer zo westelijk als de aarde gaat
Mensen worden misleid, zien gangsters gekleed in surfkleding
Van ? waar ze die stromen geboren hebben om de wereld op gang te brengen
Op een natte bank in het park, wat PB en Smirnof drinkend
Ik heb het door mijn eigen drie gezien en spreek het hoe ik het hoorde
Vertel het nooit hoe het niet was? die moord
Ik ben constant aan het touren, dus er is slijtagewaarde
Dat verdient alle dieptepunten voor terrassen en reizen
Documenteer deze waanzin tot op de dag dat het wordt ontrafeld
En trek je terug naar de Matterhorn, baskin 'in het kasteel
Op sommige Dennis Leary Asshole, fuck je betaalt me ??shit
Ik ga te ver om opgepakt te worden en?
Dus nu denk ik dat het rond die tijd is
Dat ik Rev laat doden terwijl ik op het rijm relax
What the fuck
Ik spreek niet in het openbaar over mijn bedrijven als het gaat om deals
Stap op het podium alsof het gloeilampen zijn of draaiende wielen
Ondanks een paar duizend nachten heb ik niet vermoord
Ik hield het nog steeds los en stapte op voor dominee Real
Berichten over de hele linie blijven nog steeds vastgezet
Het tegenovergestelde van verwijde ogen waarmee ik begin
Niets is origineel, zelfs op bewolkte dagen
De zon schijnt nog steeds net omgeleid en uit fase
De laatste tijd probeer ik tijdens het lopen mijn houding recht te houden
Houd mijn kin omhoog en voel de liefde van de andere kant
Californische liefde van Diego tot aan de overkant van de baai
Over de hele kaart naar elke afzonderlijke staat
Over de hele bagagehal, over de hele poort
Sommigen noemen het bang hoe ik gewicht draag
Sommigen noemen het lot, terwijl anderen gescheurd blijven
Sommigen noemen het regen, want dan brainstorm ik