Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: aarni - Songtitle: niut net meru

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: aarni - niut net meru ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van niut net meru? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van aarni! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van aarni en zie welke nummers wij nog meer van aarni in ons archief hebben staan zoals niut net meru.


Origineel

[Translation of the text]
Thine is the land and glory and greatness forever, forsooth. Dua-mutef, Qebeh-senuef, Imseti, Khapi.
Everyone is a star. Behold! A sphere of stars. Great is the great one who's great ones are great.
Thine is the land and glory and greatness forever, forsooth.
I was a barge without a rudder, loaded with woe. Then I was put on the island of Myself by a wave of the Sea of Life.
There I discovered a snake; then I was illuminated. I saw it was a great secret; they will learn his terror is great.
"Behold!", said a voice, "This is Seth, the God of Confusion. Thou art to be a priest of this god and thy name shall be Ni-Khet-Maat."
I spent five days alone and everything belonged to me when I was in solitude.
I learned that life is probably a cycle and the monument of man is his goodness.
This god addressed me friendlily, as I was like a man seized in pitch black. My soul had gone, my body trembled. My heart was no longer in my body.
"Light in extension! No-one is born wise, don't be arrogant about thy knowledge nor trust that thou art one who knoweth."
"Behold, the age of Osiris is over. Hail to thee, Crowned and Conquering Child!
Do what thou wilt shall be the whole of the law; love is the law, love under will."
Osiris is a black god.
Then I made my way at night across the desert to the City of Pyramids and Scarlet Woman.
Now I shall truly live, I shall truly exist.
Osiris is a black god.

Vertaling

[Vertaling van de tekst]
Het jouwe is het land en de heerlijkheid en de grootsheid voor altijd, voor de rust. Dua-mutef, Qebeh-senuef, Imseti, Khapi.
Iedereen is een ster. Zie! Een bol van sterren. Geweldig is de grote die geweldig is.
Het jouwe is het land en de heerlijkheid en de grootsheid voor altijd, voor de rust.
Ik was een binnenschip zonder roer, geladen met wee. Toen werd ik door een golf van de Levenszee op het eiland Mijzelf gezet.
Daar ontdekte ik een slang; toen werd ik verlicht. Ik zag dat het een groot geheim was; ze zullen leren dat zijn angst groot is.
"Zie!", Zei een stem, "Dit is Seth, de God van verwarring. U moet een priester van deze god zijn en uw naam zal Ni-Khet-Maat zijn."
Ik bracht vijf dagen alleen door en alles was van mij toen ik eenzaam was.
Ik leerde dat het leven waarschijnlijk een cyclus is en het monument van de mens is zijn goedheid.
Deze god sprak me vriendelijk aan, zoals ik was als een man die in het pikzwart was gegrepen. Mijn ziel was weg, mijn lichaam beefde. Mijn hart zat niet meer in mijn lichaam.
"Licht in extensie! Niemand wordt wijs geboren, wees niet arrogant over uw kennis en vertrouw er niet op dat u iemand bent die het weet."
'Zie, het tijdperk van Osiris is voorbij. Gegroet, gekroond en overwinnend kind!
Doe wat u wilt, dat zal de hele wet zijn; liefde is de wet, liefde onder wil. "
Osiris is een zwarte god.
Daarna ging ik 's nachts door de woestijn naar de City of Pyramids and Scarlet Woman.
Nu zal ik echt leven, ik zal echt bestaan.
Osiris is een zwarte god.