Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Acda en de Munnik - Songtitle: Als Het Vuur Gedoofd Is

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Acda en de Munnik - Als Het Vuur Gedoofd Is ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Acda en de Munnik! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter A van Acda en de Munnik en zie welke nummers wij nog meer van Acda en de Munnik in ons archief hebben staan zoals Als Het Vuur Gedoofd Is.


Origineel

Vrijdagmiddag in het Vondelpark
November en nat
Vlakbij de vijver zit een man
Herman
En Herman is het zat
Heeft een kutjaar gehad

Een man met alles
Wat je hebben kan
Vrouw, kind, huis, auto, baan
Zo'n baan, zo'n baan
Maar Herman wilde het ooit anders
En denkt daar nu al maanden aan

Hij denkt aan wat 'ie wou
En denkt ik was te laf
Hij denkt is dit het nou?
Herman denkt zichzelf in het graf

Was het niet gisteren
Dat ik aankwam hier
Pas achttien jaar jong?
Zou ik niet feesten, zuipen, reizen?
Zou ik niet doen wat ik ooit zong?

Maar reizen kan niet meer
Dat had 'ie mooi gedacht
Ja, reizen terug naar huis
Want er wordt met het eten gewacht

Als het vuur gedoofd is
Dan komen de wolven

Vrijdagmiddag in het Vondelpark
En Herman staat op
Hij zwaait zijn tas ver de vijver in
En zingt weer hardop

Allang geen achttien meer
En het heldendom voorbij
Maar als ik nu niet ga
Dan is voorgoed een droom voorbij

Hen die ik pijn doe
Vergeef me mijn gemis
Maar alles gaat verkeerd
En weet je wat het is?

Als het vuur gedoofd is
Dan komen de wolven

Dinsdagochtend op een grindpad
Net weekend geweest
Men maakt zich op
Voor de wandeling
Als ging men naar een feest

En Herman mag voorop
Heeft het als enige niet koud
Want hij gaat strak gekleed
In een kist van gevoerd vurenhout

Als het vuur gedoofd is
Dan komen de wolven

Vertaling

Friday afternoon in the Vondelpark
November and wet
Close to the pound sits a man
Herman
And Herman has had it
Has had a shitty year

A man with everything
You could possibly have
Wife, kid, house, car, job
Great job, great job
But Herman once wanted something else
And he's been dreaming about that for months now

He's thinking about what he wanted
And he thinks, was I such a coward
He thinks, is this all there is?
Herman thinks himself into the grave

Wasn't it only yesterday
That I arrived here
Just eighteen years young?
Wasn't I supposed to be partying, slamming, travelling?
Wasn't I supposed to do what I once sang about?

But travelling is not an option anymore
How he wished
Yes, travelling back home
'Cause supper is waiting for him

When the fire has died out
The wolves will come

Friday afternoon in the Vondelpark
And Herman rises
He's swinging his bag far into the pound
And is singing out loud again

Eighteen has been long gone
And the hero status has passed
But if I don't go now
Then a dream has passed forever

Those that I hurt
Forgive me my absence
But everything goes wrong
And you know what it is?

When the fire has died out
The wolves will come

Tuesday morning on a gravelled road
The weekend just behind them
They are getting ready
For a walk
Just like they were going to a party

And Herman is up front
Is the only one who isn't cold
Because he's tightly dressed
In a chest of lined whitewood

When the fire has died out
The wolves will come