Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: 5th dimention

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: b o b - 5th dimention ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van 5th dimention? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van b o b! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van b o b en zie welke nummers wij nog meer van b o b in ons archief hebben staan zoals 5th dimention.


Origineel

Ooohhh B.o.B,
Whats up whats down,
Ladies and gentleman, we are enterin, the 5th dimension,
Right on right on, B.o.B. B.o.B give it to em
Girl im eons and eons beyond these be-ons, another human like me there will never be one,
The planet that I be on, I can never speak on,
The stars is what I sleep on, the moon I put my feet on
The way my aura glows you'd swear Im made of neon, cooler than the free-on that's in your dodge neon
The say the futures now to me it hasn't begun, stay tuned to me and there will never be a re-run
Soe and leap on my body, and as wee you'll prolly feel moist like the trees on the tropics
We gone, we out it, no we don't need rockets, no we hop on the mother ship and we gone, we slide it
We slippin thru the nitches, we hyperspace glidin, blasting thru the atmosphere, fighting in the lightning
I know im out my mind girl, but you know you like it, so hop up on my cosmic highway so we can ride it
Short are you going my way, oohhh
I wanna ride on your cosmic highway
Ohhhhh lets go, Ohhhhh lets go
Shorty I cant stay here on the earth no more
Another galaxy we must go
Fresh up out the sky im like a meteorite, so in the studio no I don't need to go right
I just came up in the game cuz you needed more light, so by the time youre done there wont be no more mic
And people ask me bob what kinda language is that, cuz I be blasted to da future I may nevere back
And im a leave with a 30 thousand light year lead, headed to a distant planet called B.o.B.
And then im gone, man they're not ignoring it, taking off from half court, air Jordan it
All systems is go in 10 seconds im orderin, hanging from the cosmos like a space ornament
Heat in my left pocket left hand, oh yea I bring the pain, similar to an asteroid that's headed toward your brain
My lane, is something that they really cannot explain, they try to hold me down but its me they cant contain
Short are you going my way, oohhh
I wanna ride on your cosmic highway
Ohhhhh lets go, Ohhhhh lets go
Shorty I cant stay here on the earth no more
Another galaxy we must go
Come and go with me, ill take you to my galaxy
Im talking bout venus, venus, Jupiter, Jupiter, mars, mars
And im sayin girl lets ride all night, and I need ya cuz this ship love to take flight
Lets go, Lets go,e on baby lemme take it off, another second we gon' blast it off
Short are you going my way, oohhh
Come and ride on my cosmic highway
Ohhhhh lets go, Ohhhhh lets go
Shorty I cant stay here on the earth no more
Another galaxy we must go

Vertaling

Ooohhh B.o.B,
Wat is er aan de hand,
Dames en heren, we zijn enterin, de 5e dimensie,
Rechtdoor, B.o.B. B.o.B geef het aan em
Girl im eons en eons voorbij deze be-ons, een ander mens zoals ik zal er nooit een zijn,
De planeet waar ik op zit, ik kan nooit spreken op,
Ik slaap op de sterren, op de maan zet ik mijn voeten
Zoals mijn aura gloeit, zou je zweren dat ik gemaakt ben van neon, cooler dan de free-on die in je dodge neon zit
Zeg de toekomst voor mij dat het nog niet is begonnen, blijf op mij afgestemd en er zal nooit een herhaling zijn
Soe en spring op mijn lichaam, en als wee je voelt je je vochtig als de bomen in de tropen
We zijn weg, we gaan eruit, nee we hebben geen raketten nodig, nee we springen op het moederschip en we zijn weg, we glijden het
We glippen door de nitches, we hyperspace glidin, blazen door de atmosfeer, vechten in de bliksem
Ik weet dat ik gek ben meid, maar je weet dat je het leuk vindt, dus spring op mijn kosmische snelweg zodat we erop kunnen rijden
Kortom ga je mijn kant op, oohhh
Ik wil op je kosmische snelweg rijden
Ohhhhh laat los, Ohhhhh laat los
Shorty Ik kan niet meer hier op aarde blijven
Een ander sterrenstelsel dat we moeten gaan
Fris de lucht uit, ik ben als een meteoriet, dus in de studio hoef ik niet naar rechts te gaan
Ik kwam net in het spel omdat je meer licht nodig had, dus tegen de tijd dat je klaar bent, zal er geen microfoon meer zijn
En mensen vragen me, Bob, wat voor een taal is dat, want ik word vervloekt tot de toekomst, misschien kom ik nooit meer terug
En ik ben een verlof met een voorsprong van 30 duizend lichtjaar, op weg naar een verre planeet genaamd B.o.B.
En toen ben ik weg, man, ze negeren het niet, opstijgen vanaf de halve baan, lucht Jordani├ź
Alle systemen zijn binnen 10 seconden in orde, hangend aan de kosmos als een ruimteornament
Hitte in mijn linkerzak linkerhand, oh ja ik breng de pijn, vergelijkbaar met een asteroïde die op je hersenen afkomt
Mijn rijstrook is iets dat ze echt niet kunnen uitleggen, ze proberen me tegen te houden, maar ik kan het niet bevatten
Kortom ga je mijn kant op, oohhh
Ik wil op je kosmische snelweg rijden
Ohhhhh laat los, Ohhhhh laat los
Shorty Ik kan niet meer hier op aarde blijven
Een ander sterrenstelsel dat we moeten gaan
Kom en ga met me mee, ik breng je naar mijn sterrenstelsel
Ik heb het over Venus, Venus, Jupiter, Jupiter, Mars, Mars
En ik zeg me meisje laat de hele nacht rijden, en ik heb je nodig omdat dit schip graag vliegt
Lets go, Lets go, e on baby lemme take it off, a second second we gon 'bla off it off
Kortom ga je mijn kant op, oohhh
Kom rijden op mijn kosmische snelweg
Ohhhhh laat los, Ohhhhh laat los
Shorty Ik kan niet meer hier op aarde blijven
Een ander sterrenstelsel dat we moeten gaan