Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: beast mode

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: b o b - beast mode ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van beast mode? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van b o b! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van b o b en zie welke nummers wij nog meer van b o b in ons archief hebben staan zoals beast mode.


Origineel

I really don't know how long I've been doing this sh-t
I guess 2010's the first year you gave a sh-t
I was the underdog so please excuse me a bit
I need some space so someone please make me some room in this bitch
cause I'm in Beast mode, beast mode
give me those beats I eat those
all day I don't sleep no
I don't even know what I got sheets for
them pillow cases and bed frames oh nah take that, don't need those
so high I don't get high, don't even know what I got weed for
people I'm in beast mode, why'd you think I got these teeth for
why do I rep that east side and why do they all call me B.O
but see I knew this before
anybody fed my ego
back in the hood at east shows
so we take hood wherever we go
please know, I am as loyal as loyalty is when it's gained
dedicated, determined, dependable
yes Imitted myself to the game
don't be letting them tell you them lies
we make the industry real when it's fake
so stay meditating so your head is facing into the direction you aim bitch!
Okay then, know what my name is
excuse my language but I'm fed up with the same sh-t
they say they love me but its really cause I'm famous see
my momma told me all this back when I was nameless
so f-ck y'all, I'm shameless, I'm a beast unleashed I'm raging
I'm living inside of this Matrix, this video game that I'm playing
I ride around and they praise me
I crack a smile and they waving
I guess you could call me David Ruffin I'm circled in the Temptations
or maybe I'm angry, maybe I just need a little more patience
or maybe I'm crazy, maybe I just get a little too anxious
some-times-I-rhyme-like-I'm-inside-Einsteins-mind
look at the time fly by, plenty of times I've died
looking at these jive guys claiming they lost there mind
she aint really seen sh-t n-gga til you had the whole World flipped upside down
right side up from the DEC so the Eastside's up
fired up so you know when I get to the booth I go ham
cause I gotta do what I can
something like Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth i chant
I'm kinda like a blur with these words, yes I'm a wizard with these verbs
running at a hundred kilometers
pretty soon I'mma leave Earth
Earthlings, or whatever Human beings, I'mma beast
your a feast, curly fries, onion rings
this is not a f-cking game
aint no referee's involved
this is militarybat soldiers standing guard round my yard
Entourage, ham squad to be exact, smoking ham, smacking back
take your girl have her back, we don't want her round my team
she's a slut and she's a freak, but you don't know cause she's discreet
I swear I see everything thats a bit, man I'm fed up to my neck with the stress
I could use a wish Hayley where you at
I guess the only exception to these girls is that I rap
but I only attack
Cause I'm in beast mode, just beast mode

Vertaling

Ik weet echt niet hoe lang ik deze sh-t doe
Ik denk dat 2010 het eerste jaar is dat je een sh-t gaf
Ik was de underdog dus excuseer me een beetje
Ik heb wat ruimte nodig, zodat iemand me wat ruimte kan geven in deze teef
want ik ben in de beest-modus, beest-modus
geef me die beats die ik eet
de hele dag slaap ik niet
Ik weet niet eens waarvoor ik lakens heb
die kussenslopen en bedframes oh nee neem dat niet nodig
zo hoog dat ik niet high word, ik weet niet eens waarvoor ik wiet heb
mensen Ik ben in de beestmodus, waarom dacht je dat ik deze tanden heb?
waarom herhaal ik die oostkant en waarom noemen ze me allemaal B.O.
maar kijk, ik wist dit eerder
iedereen heeft mijn ego gevoed
terug in de motorkap bij oostshows
dus we nemen de kap overal mee naartoe
weet alsjeblieft, ik ben net zo loyaal als loyaliteit wanneer het wordt verkregen
toegewijd, vastberaden, betrouwbaar
ja Imited mezelf in het spel
laat ze u hun leugens niet vertellen
we maken de industrie echt als het nep is
dus blijf mediteren zodat je hoofd in de richting wijst waar je op mikt!
Weet dan wat mijn naam is
excuseer mijn taal maar ik heb genoeg van dezelfde sh-t
ze zeggen dat ze van me houden, maar het is echt omdat ik beroemd ben, zie
mijn moeder vertelde me dit alles toen ik naamloos was
dus verdomme, ik ben schaamteloos, ik ben een beest dat losgelaten is, ik woed
Ik leef in deze Matrix, dit videospel dat ik speel
Ik rijd rond en ze prijzen me
Ik lach een glimlach en ze zwaaien
Je zou me David Ruffin kunnen noemen. Ik ben omcirkeld in de verleidingen
of misschien ben ik boos, misschien heb ik wat meer geduld nodig
of misschien ben ik gek, misschien word ik gewoon een beetje te angstig
soms-ik-rijm-zoals-ik-binnen-Einsteins-geest
kijk naar de tijd die voorbij vliegt, ik ben vaak doodgegaan
kijkend naar deze jive-jongens die beweerden dat ze gek waren geworden
Ze is niet echt sh-t n-gga geweest totdat je de hele wereld op zijn kop had gezet
rechterkant naar boven vanaf de DEC, dus de oostkant naar boven
ontsteekt zodat je weet dat als ik bij de stand kom, ik ga hammen
want ik moet doen wat ik kan
zoiets als Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth ik chant
Ik ben een beetje een waas met deze woorden, ja ik ben een tovenaar met deze werkwoorden
lopen op honderd kilometer
vrij snel verlaat ik de aarde
Aardbewoners, of wat voor mens dan ook, ik ben een beest
je een feest, gekrulde frietjes, uienringen
dit is geen f-cking-spel
er is geen scheidsrechter bij betrokken
dit zijn militaire bataljons die de wacht houden rond mijn tuin
Entourage, hamploeg om precies te zijn, rokende ham, smakend terug
neem je meisje haar terug, we willen haar niet bij mijn team
ze is een slet en ze is een freak, maar je weet het niet omdat ze discreet is
Ik zweer dat ik alles een beetje zie, man, ik ben de stress tot mijn nek zat
Ik zou een wens Hayley kunnen gebruiken waar je bent
Ik denk dat de enige uitzondering op deze meisjes is dat ik rap
maar ik val alleen aan
Omdat ik in de beestmodus ben, gewoon de beestmodus