Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: bombs away

Origineel

As the war between light and darkness continues
Heroes and villains be harder to identify
Kindred spirits separated at birth
Fighting for their place in time to be solidified
The clock ticks faster and faster
While time runs a marathon in this Babylon
But see, the end is only the beginning
The beginning of the calm before the storm
I used to dream of success, now success is inadequate
It seems the bigger I get, it's the more they get mad at me
'Cause it ain't no rules inside this fight that we battlin'
And it ain't no leftover scraps, you only eat if you capture it
And I swear it's like a fucked up reality
But creation needs a devil, the devil needs an advocate, I guess
And I ain't too big on duality, but
You think you know me? You ain't seen the half of me
So fly, no gravity
So high, Mount Everest
And the show must go on, yes
But I don't have to act in it
And they don't make a television that handles the frequencies of my channel
And there ain't noputer that can hack it
It just don't have the capacity
Hell naw that ain't happenin'
You hustle? Well we are Grand Hustle, nigga we mastered it
Y'all workin' on your bachelors, we ball like the athletes
Drink wine out of chalices on Sunday like we Catholics
And if this is an embassy, consider me ambassador
Official, no artificial preservatives or additives
I love it all, but I ain't attached to it
They call this a game because it is exactly
Whenever I wake up, I get this feeling
That I can't wait up, 'cause time is ticking
(Bombs away) Bombs away
Whenever I wake up, I get this feeling
That I can't wait up, 'cause time is ticking
(Bombs away) Bombs away
And it seems like, in the grand scheme of it all
The world's run by a few people and we never seen them at all
How do they exist if we don't know who they are?
They can be you, they could be me, they could be queens and Gods
Some say that we're slaves, an alien race created us all
From a distant star, some say through evolution we evolve
But if anything, what you finna see is a change, don't be alarmed
And whoever they are, well I think that it's time we start takin' charge
Fuck rules, fuck boss
You can be whatever you want
You could be a star with a car with a house made out of gold
In the springs, or the falls you could never see it all
If you don't know what I mean, have you seen Niagara Falls?
Man I swear this world is ours, but I've just been pushed too far
Now I be beast mode up on these bars
Freak out a beat and then beat it out raw
Good God, if I go this hard, by the time I'm ninety
I won't need Viagra naw, even if I had a dog
I be the canine, I'd have a ball
Better watch out when you cross my yard
I am a flame, I am the spark
I am in drive, y'all are in park
Look at my shot, look at the arc
Look at the crowd as soon as I start
Look in they eyes and look in they hearts
Two middle fingers straight at the law
Sincerely yours, so pray to your Lord
'Cause this is a war, ain't talkin' 'bout bullets and swords
UFOs don't make any noise
When they travel in hyper speed, so wee aboard
Whenever I wake up, I get this feeling
That I can't wait up, 'cause time is ticking
(Bombs away) Bombs away
Whenever I wake up, I get this feeling
That I can't wait up, 'cause time is ticking
(Bombs away) Bombs away
Whenever I wake up, I get this feeling
That I can't wait up, 'cause time is ticking
(Bombs away) Bombs away
Whenever I wake up, I get this feeling
That I can't wait up, 'cause time is ticking
(Bombs away) Bombs away
As the mask of deception falls off the face of humanity
Unveiling the grim reality of duality
In which everyone is a casualty, no one will be exempt
Truth has many shades
It's not a matter of black and white, but gray
Although many, we are one, so in the final analysis
Could it be that we are fighting a war that can't be won?

Vertaling

Terwijl de oorlog tussen licht en duisternis voortduurt
Helden en schurken zijn moeilijker te identificeren
Gelijkgestemde geesten scheidden bij de geboorte
Vechten om hun plaats op tijd te verstevigen
De klok tikt steeds sneller
Terwijl de tijd een marathon loopt in dit Babylon
Maar kijk, het einde is slechts het begin
Het begin van de rust voor de storm
Vroeger droomde ik van succes, nu schiet het succes tekort
Het lijkt erop dat hoe groter ik word, hoe meer ze boos op me worden
'Want het zijn geen regels in dit gevecht dat we vechten'
En het zijn geen restjes, je eet alleen als je het vangt
En ik zweer dat het een verpeste realiteit is
Maar de schepping heeft een duivel nodig, de duivel heeft een advocaat nodig, denk ik
En ik ben niet zo groot in dualiteit, maar
Je denkt dat je me kent? Je hebt de helft van mij niet gezien
Dus vlieg, geen zwaartekracht
Zo hoog, Mount Everest
En de show moet doorgaan, ja
Maar ik hoef er niet naar te handelen
En ze maken geen televisie die de frequenties van mijn kanaal verwerkt
En er is geen computer die het kan hacken
Het heeft gewoon niet de capaciteit
Verdorie, dat gebeurt niet
Ben je druk? Nou, we zijn Grand Hustle, nigga we hebben het onder de knie
Jullie werken aan je vrijgezellen, we bal zoals de atleten
Drink op zondag wijn uit kelken zoals wij katholieken
En als dit een ambassade is, beschouw mij dan als ambassadeur
Officieel, geen kunstmatige conserveringsmiddelen of toevoegingen
Ik hou van alles, maar ik ben er niet aan gehecht
Ze noemen dit een spel omdat het precies is
Telkens als ik wakker word, krijg ik dit gevoel
Dat ik niet kan wachten, want de tijd tikt door
(Bommen weg) Bommen weg
Telkens als ik wakker word, krijg ik dit gevoel
Dat ik niet kan wachten, want de tijd tikt door
(Bommen weg) Bommen weg
En het lijkt erop, in het grote geheel
De wereld wordt gerund door een paar mensen en we hebben ze helemaal nooit gezien
Hoe bestaan ??ze als we niet weten wie ze zijn?
Zij kunnen jou zijn, zij kunnen mij zijn, zij kunnen koninginnen en goden zijn
Sommigen zeggen dat we slaven zijn, een buitenaards ras heeft ons allemaal geschapen
Van een verre ster zeggen sommigen dat we door evolutie evolueren
Maar wat je finna ziet, is een verandering, wees niet ongerust
En wie ze ook zijn, ik denk dat het tijd wordt dat we de leiding nemen
Fuck regels, fuck baas
Je kunt zijn wat je maar wilt
Je zou een ster kunnen zijn met een auto met een huis van goud
In de bronnen of de watervallen kon je het nooit allemaal zien
Als je niet begrijpt wat ik bedoel, heb je Niagara Falls gezien?
Man, ik zweer dat deze wereld van ons is, maar ik ben net te ver geduwd
Nu ben ik beest-modus op deze balken
Freak een beat en sla het dan rauw uit
Goede God, als ik zo hard ga, tegen de tijd dat ik negentig ben
Ik heb Viagra niet nodig, zelfs niet als ik een hond had
Ik ben de hond, ik zou een bal hebben
Pas op als je mijn tuin oversteekt
Ik ben een vlam, ik ben de vonk
Ik zit in de auto, jullie staan ??allemaal in het park
Kijk naar mijn schot, kijk naar de boog
Kijk naar de menigte zodra ik begin
Kijk in hun ogen en kijk in hun hart
Twee middelvingers recht op de wet
Met vriendelijke groet, bid daarom tot uw Heer
Omdat dit een oorlog is, wordt er niet gepraat over kogels en zwaarden
UFO's maken geen geluid
Als ze met hoge snelheid reizen, dus aan boord
Telkens als ik wakker word, krijg ik dit gevoel
Dat ik niet kan wachten, want de tijd tikt door
(Bommen weg) Bommen weg
Telkens als ik wakker word, krijg ik dit gevoel
Dat ik niet kan wachten, want de tijd tikt door
(Bommen weg) Bommen weg
Telkens als ik wakker word, krijg ik dit gevoel
Dat ik niet kan wachten, want de tijd tikt door
(Bommen weg) Bommen weg
Telkens als ik wakker word, krijg ik dit gevoel
Dat ik niet kan wachten, want de tijd tikt door
(Bommen weg) Bommen weg
Terwijl het masker van misleiding van het gezicht van de mensheid valt
Onthulling van de grimmige realiteit van dualiteit
Waar iedereen een slachtoffer is, wordt niemand vrijgesteld
De waarheid heeft veel tinten
Het is geen kwestie van zwart en wit, maar grijs
Hoewel velen, zijn we één, dus in de uiteindelijke analyse
Zou het kunnen dat we een oorlog voeren die niet gewonnen kan worden?