Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: boom bap

Origineel

bitches kissing and hugging, niggers tripping and bugging
you watching mine i'm on my grind, and i ain't quitting for nothing
tell your mothers and uncles, brothers, sisters and cousins
my flow so nasty deranged, that nigger TIP is disgusting
gotta trip from the game, quit your pulling and tugging
cause i ain't clinically sane
i go to pushing the button, they get the clicking and busting
you get the dipping, the ducking they empty the clip by the dozen
youe up missing for nothing,
hey i can triple your budget, i'm in the bizness of hustling
if we ain't talking about money, i say let's end the discussion
hate off my shoulders I'm brushing, all the ladies are blushin'
they all love when i fuck em, blacks, Latinos and russian
tell them be easy, no rushing, mastered the art of seduction
i let them blow me so much head, i could catch a concussion
7 chicks in the bed, touching licking and sucking
dick i'm into submission and then i send them to trucking
cousin we nothing alike, you can say what you like,
do all that huffing and puffing and run away from the fight
don't know who getting you hype when you sit in your right
the great imaginary life you only live on the mike
i'm who you'd die to be like, cause i'm so fly with it, nice
to live my life you'd have to try to hit the lottery twice
find it amusing, i'm giggling, at what you made in a year
quadruple that while in prison, serving my day in a year, nigga
wow, it's on right nowboogie man rubber band snapper.
bang listen
no retreat, no surrender, no gimmicks, no hopes, no jokes, no pretenders
strategic moves that the little are defenders another word for them so the haters hold they temper
but tell them phil how they feel, fucking let it go
that's ineffective though, i'm in a effective show
it's that incredible and my old special doze, extra flow, quiet dog best fasho let them know
off the chain, i was born unleashed and walk when and how i feel when im up on these streets
spread love. brooklyn love these streets
and i get it how i get it cause i'm from these streets
holla back. yo favorite uncle freak these niggers keep swift from eastern district
i cut your favorite rhythm and give it a memix...i made this
say it once, say it twice, you need this
that's in a affirmative, word of big bird it is
first and fifteenth i got the fire work turn it in
bonfire burn again. listen...
and it's simple and plain
you feel it in the chest when the bass beat bang
yea and you know my style, i'm from the killer cane known to take a money pile
while we turn it on and turn it out it get greater later and it's fantastic now
it go on and on and on and on
everybody talking bout ya dude. black don.
it's bob, bobby ray international extrodonaire listen
i'm from the city where they hang out on the life pole
trying to get their weight up off em and i aint talkin lypo
i'm talking about the city i take everywhere that i go
i do this for the niggers locked in solitary iso
who grew up with colliderscopes
Now they lookin through rifle scopes
Tryna make it out the dark. Thats what we raise our lighters fo
Smokin on that blue turf just like them boys in Idaho
I swear Im eatin good playa what you on that diet fo?
chilling with some fire hoes
so hot you need a fire hose
too much pussy on your payroll boy you need to fire whose
Thats why my fans is who Im writin fo.
You swear they never tired cuz they hands up the entire show.
What was you hidin fo? Im speakin fo yo benefit.
Nigga you is like Playstation 3 to Sega Genesis
i have no arch nemesis, i have no identity
i just go gorillas in yo village...in yo city
i still got it. I don't need to babysit
im just magnificent like Magic back in '86
I told her cook my eggs benedict
she say i'm getting cocky, now i say i been a dick, bitch
it's bo, bo, bo, bo, bo, bobGrand hustle

Vertaling

teven kussen en knuffelen, negers struikelen en afluisteren
je kijkt naar de mijne, ik ben in de maling en ik stop niet voor niets
vertel het aan je moeders en ooms, broers, zussen en neven
mijn stroom zo smerig gestoord, dat neger TIP walgelijk is
moet uit het spel struikelen, stop met trekken en trekken
want ik ben niet klinisch gezond
Ik ga op de knop drukken, ze krijgen het klikken en busten
je krijgt het dompelen, het bukken, ze legen de clip met een dozijn
je mist voor niets
hey ik kan uw budget verdrievoudigen, ik zit in de bizarre drukte
als we het niet over geld hebben, zeg ik, laten we de discussie beƫindigen
haat van mijn schouders ik poets, alle dames blozen
ze houden allemaal van als ik ze neuk, zwarten, latino's en russische
zeg dat ze gemakkelijk zijn, geen haast hebben, de kunst van het verleiden onder de knie hebben
Ik liet ze me zo veel hoofd blazen dat ik een hersenschudding kon oplopen
7 kuikens in bed, aanraken likken en zuigen
lul ik ben in onderwerping en dan stuur ik ze naar het vrachtvervoer
neef we lijken allemaal niet op elkaar, je kunt zeggen wat je wilt,
doe al dat gepuf en gepuf en ren weg van het gevecht
weet niet wie je hype krijgt als je rechts zit
het grote denkbeeldige leven leef je alleen op de microfoon
Ik ben zoals je zou sterven, want ik vlieg er zo mee, leuk
om mijn leven te leiden, moet je twee keer proberen de loterij te winnen
vind het grappig, ik giechel om wat je in een jaar hebt gemaakt
verviervoudig dat terwijl ik in de gevangenis zit, en dien mijn dag in een jaar, nigga
wauw, het is op dit moment boogie man elastiek snapper.
bang luister
geen terugtrekking, geen overgave, geen trucs, geen hoop, geen grappen, geen pretenties
strategische bewegingen die de kleine verdedigers zijn, is een ander woord voor hen, zodat de haters hun geduld bewaren
maar vertel ze phil hoe ze zich voelen, laat het gaan
dat is echter niet effectief, ik zit in een effectieve show
het is zo ongelooflijk en mijn oude speciale sluimering, extra flow, rustige hond, beste fasho, laat het hen weten
van de ketting, ik werd losgelaten geboren en loop wanneer en hoe ik me voel als ik op deze straten ben
Verspreid liefde. Brooklyn houdt van deze straten
en ik snap het hoe ik het krijg want ik kom uit deze straten
holla terug. je favoriete oom-freak, deze negers blijven snel uit het oostelijke district
Ik heb je favoriete ritme geknipt en een memix gegeven ... ik heb dit gemaakt
zeg het een keer, zeg het twee keer, je hebt dit nodig
dat is een bevestigend woord van een grote vogel
eerste en vijftiende kreeg ik het vuurwerk inleveren
vreugdevuur brandt opnieuw. luister...
en het is eenvoudig en duidelijk
je voelt het in de borst wanneer de bas beat knalt
ja en je kent mijn stijl, ik kom van de moordenaar die bekend staat om het nemen van een geldstapel
terwijl we het aanzetten en uitzetten, wordt het later groter en het is nu fantastisch
het gaat maar door en door en door en door
iedereen praat over je kerel. zwart don.
het is bob, bobby ray internationale extrodonaire luister
Ik kom uit de stad waar ze rondhangen aan de reddingspaal
Ik probeer om hun gewicht op te krikken en ik praat niet over lypo
Ik heb het over de stad die ik overal mee naartoe neem
Ik doe dit voor de negers opgesloten in eenzame iso
die opgroeide met colliderscopes
Nu kijken ze door de richtkijkers
Tryna komt uit het donker. Dat is wat we onze aanstekers verhogen voor
Smokin op dat blauwe gras, net als die jongens in Idaho
Ik zweer dat ik goed eet, wat zit je op dat dieet?
chillen met wat vuurschoffels
zo heet dat je een brandslang nodig hebt
te veel poesje op je salarisjongen die je moet ontslaan wiens
Dat is waarom mijn fans is wie ik schrijf.
Je zweert dat ze nooit moe zijn, want ze geven de hele show door.
Waarvoor verborg je je? Ik spreek voor uw voordeel.
Nigga jij bent als Playstation 3 tot Sega Genesis
ik heb geen aartsvijand, ik heb geen identiteit
Ik ga gewoon gorilla's in je dorp ... in je stad
ik heb het nog steeds. Ik hoef niet te babysitten
ik ben gewoon prachtig zoals Magic in '86
Ik zei dat ze mijn Eggs Benedict moest koken
Ze zegt dat ik eigenwijs word, nu zeg ik dat ik een lul ben, trut
het is bo, bo, bo, bo, bo, bobGrand drukte