Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: both of us

Origineel

I wish I was strong enough to lift not one but both of us
Some day I will be strong enough to lift not one but both of us
Ever thought about losing it
When your money's all gone and you lose your whip
You might lose your grip when the landlord tell ya that you're due for rent
And the grass so green on the other side
Make a n**** wanna run straight through the fence
Open up the fridge bout twenty times
But still can't find no food in it
That's foolishness
And sometimes I wonder, why we care so much about the way we look
And the way we talk and the way we act
And the clothes we bought, how much that cost?
Does it even really matter?
'Cause if life is an uphill battle
We all tryna climb with the same ol' ladder
In the same boat, with the same ol' paddle
Why so shallow? I'm just asking
What's the pattern for the madness
Everybody ain't a number one draft pick
Most of us ain't Hollywood actors
But if it's all for one, and one for all
Then maybe one day, we all can ball
Do it one time for the underdogs
Sincerely yours, from one of y'all
I wish I was strong enough to lift not one but both of us
Some day I will be strong enough to lift not one but both of us
I can feel your pain, I can feel your struggle
You just wanna live, been everything so low
That you could drown in a puddle
That's why I gotta hold us up, yeah hold us up
For all the times no one's ever spoke for us
To every single time that they play this song
You can say that that's what Bobby Ray wrote for us
When the tides get too high
And the sea up underneath get so deep
And you feel like you're just another person
Getting lost in the crowd, way up high in the nosebleed
Uh, because we won't be near yet, both of us
But we still stand tall with our shoulders up
And even though we always against the odds
These are the things that have molded us
And if life hadn't chosen us
Sometimes I wonder where I would've wound up
'Cause if it was up to me, I'd make a new blueprint
Then build it from the ground up, hey
But if it's all for one, and one for all
Then maybe one day, we all can ball
Do it one time for the underdogs
From Bobby Ray, to all of y'all

Vertaling

Ik wou dat ik sterk genoeg was om niet één maar ons allebei op te tillen
Op een dag zal ik sterk genoeg zijn om niet één maar ons allebei op te tillen
Ooit overwogen om het te verliezen
Als je geld op is en je je zweep verliest
Je kunt je grip verliezen als de verhuurder je vertelt dat je te huur staat
En het gras zo groen aan de andere kant
Maak een n **** wil dwars door het hek rennen
Doe de koelkast twintig keer open
Maar ik kan er nog steeds geen voedsel in vinden
Dat is dwaasheid
En soms vraag ik me af waarom we zo veel om onze manier van kijken geven
En de manier waarop we praten en de manier waarop we handelen
En de kleren die we kochten, hoeveel kost dat?
Maakt het echt uit?
'Want als het leven een zware strijd is
We proberen allemaal te klimmen met dezelfde oude ladder
In dezelfde boot, met dezelfde oude peddel
Waarom zo oppervlakkig? ik vraag het alleen maar
Wat is het patroon voor de waanzin
Iedereen is geen nummer één keuze
De meesten van ons zijn geen Hollywood-acteurs
Maar als het allemaal voor één is en één voor iedereen
Misschien kunnen we op een dag allemaal ballen
Doe het een keer voor de underdogs
Met vriendelijke groet, van een van jullie
Ik wou dat ik sterk genoeg was om niet één maar ons allebei op te tillen
Op een dag zal ik sterk genoeg zijn om niet één maar ons allebei op te tillen
Ik voel je pijn, ik voel je worsteling
Je wilt gewoon leven, alles was zo laag
Dat je zou kunnen verdrinken in een plas
Daarom moet ik ons ??ophouden, ja, houd ons op
Al die tijd heeft niemand ooit voor ons gesproken
Voor elke keer dat ze dit nummer spelen
Je kunt zeggen dat Bobby Ray dat voor ons heeft geschreven
Als het getij te hoog wordt
En de zee eronder wordt zo diep
En je voelt je alsof je gewoon een andere persoon bent
Verdwalen in de menigte, hoog in de bloedneus
Uh, omdat we nog niet dichtbij zijn, allebei
Maar we staan ??nog steeds rechtop met onze schouders omhoog
En ook al zijn we altijd tegen de verwachtingen in
Dit zijn de dingen die ons hebben gevormd
En als het leven ons niet had gekozen
Soms vraag ik me af waar ik terecht zou zijn gekomen
Want als het aan mij lag, zou ik een nieuwe blauwdruk maken
Bouw het dan vanaf de grond op, hé
Maar als het allemaal voor één is en één voor iedereen
Misschien kunnen we op een dag allemaal ballen
Doe het een keer voor de underdogs
Van Bobby Ray, tot jullie allemaal