Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: coastline

Origineel

Why do we all want all the things that we can't have at all
Eyes to the sky, but where do you look when the sky starts to fall
I look at my life, wondering how did I travel this far
Stuck in the sand, lost in the desert, I'm trapped in the storm
In search of a shore
Lost in the desert, I'm searching for more
In search of a shore
Trapped in the desert, still searching for more
In search of a shore
Lost in the desert, I'm trapped in the storm
I look at my life, wondering how did I travel this far
Maybe I'm blind by human desire or human design
Just a little bit further till I arrive
Or is it just a mirage fooling my mind
How foolish am I
How foolish am I
How foolish am I
Why am I here in the same club with my back to the wall?
Speeding through life just to end up running back to the start
Backward and forward in every direction, disaster's in store
Like I'm stranded at sea, it feels like the end but I know that there's more
Still I'm searching for shore
Stuck out at sea and I'm searching for more
In search of a shore
Stranded at sea but I'm searching for more
In search of a shore
Stuck out at sea and I'm trapped in a storm
I look at my life, wondering how did I travel this far
Maybe I'm blind by human desire or human design
Just a little bit further till I arrive
Or is it just a mirage fooling my mind
How foolish am I
Born under the view of the eye
The world can be ruthless, foolish and blind
Abracadabra, illusion and lies
Fed food to consume and influence the mind
Sacrificial executions disguised as
Shootings and crimes, the news televises
Who pulls the strings? Who has the dots?
Asking these questions I lose track of time
So I ask, how human am I?
Maybe I'm blind by human desire or human design
Just a little bit further till I arrive
Or is it just a mirage fooling my mind
How foolish am I
How foolish am I
How foolish am I
How foolish am I
How foolish am I

Vertaling

Waarom willen we allemaal alle dingen die we helemaal niet kunnen hebben
Ogen naar de lucht, maar waar kijk je naar als de lucht begint te vallen
Ik kijk naar mijn leven en vraag me af hoe ik zo ver ben gereisd
Vast in het zand, verdwaald in de woestijn, ik zit vast in de storm
Op zoek naar een kust
Verloren in de woestijn, zoek ik naar meer
Op zoek naar een kust
Gevangen in de woestijn, nog steeds op zoek naar meer
Op zoek naar een kust
Verloren in de woestijn zit ik gevangen in de storm
Ik kijk naar mijn leven en vraag me af hoe ik zo ver ben gereisd
Misschien ben ik blind door menselijk verlangen of menselijk ontwerp
Nog even verder tot ik aankom
Of is het gewoon een luchtspiegeling die mijn geest voor de gek houdt
Hoe dwaas ben ik
Hoe dwaas ben ik
Hoe dwaas ben ik
Waarom zit ik hier in dezelfde club met mijn rug tegen de muur?
Snel door het leven rennen om uiteindelijk terug te rennen naar het begin
Vooruit en achteruit in elke richting, rampspoed ligt in het verschiet
Alsof ik op zee gestrand ben, voelt het als het einde, maar ik weet dat er meer is
Toch zoek ik naar de kust
Stak op zee en ik ben op zoek naar meer
Op zoek naar een kust
Gestrand op zee, maar ik ben op zoek naar meer
Op zoek naar een kust
Stak op zee en ik zit vast in een storm
Ik kijk naar mijn leven en vraag me af hoe ik zo ver ben gereisd
Misschien ben ik blind door menselijk verlangen of menselijk ontwerp
Nog even verder tot ik aankom
Of is het gewoon een luchtspiegeling die mijn geest voor de gek houdt
Hoe dwaas ben ik
Geboren onder het oog
De wereld kan meedogenloos, dwaas en blind zijn
Abracadabra, illusie en leugens
Gevoed voedsel om te consumeren en de geest te beïnvloeden
Offer executies vermomd als
Schietpartijen en misdaden, de nieuwsuitzendingen
Wie trekt aan de touwtjes? Wie heeft de stippen?
Door deze vragen te stellen, verlies ik de tijd uit het oog
Dus ik vraag, hoe menselijk ben ik?
Misschien ben ik blind door menselijk verlangen of menselijk ontwerp
Nog even verder tot ik aankom
Of is het gewoon een luchtspiegeling die mijn geest voor de gek houdt
Hoe dwaas ben ik
Hoe dwaas ben ik
Hoe dwaas ben ik
Hoe dwaas ben ik
Hoe dwaas ben ik