Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: cold as ice

Origineel

[Verse 1]
Well me and her were the 2
me and her were together like glue
but we lived packed in a shack
like the old lady who lived in a shoe
and we ain't really know what to do
'till one day she got her a job at WaMu
I said baby if you been thinkin' what I thinkin',
then all of our problems are through
so we got together with the crew
and planned everything with the T
we got gloves and guns and bags and masks
and anything we would need
so we scoped out the facility
really waited a couple of weeks.
'till it was time to kick in the door
everyone down its a robbery
[Chorus X2]
You're as cold as ice (you're as cold as ice)
you're willing to sacrifice our love
and now you got me (Froze)
I said you got me (froze)
because you're so c-cold
you left me cold tonight
[Verse 2]
So I went to my girl and said "quit playin' and give me the cash"
but nobody suspected a thing
it was quite a spectacular act
so we get to the safe out of everyone's sight
so I take off my mask and ask
"did your partner remember to cut the line for the panic button in the back?"
and she paused
the look she had on her face was cold as ice
before she could she could say the next word I heard the sirens pull out outside
so I tried to grab her and run, she pulled away and said she would be fine
she was on the clock so I guess nobody would think she was in on the crime
[Chorus X2]
You're as cold as ice (you're as cold as ice)
you're willing to sacrifice our love
and now you got me (Froze)
I said you got me (froze)
because you're so c-cold
you left me cold tonight
[Verse 3]
So I realized it was over
when the SWAT team kicked in the door
so I dropped my gun and the cash, and then I got bummed rushed to the floor
and they took me into the station
and they started the interrogation
and I said, "I ain't sayin' a word 'till I get appropriate representation"
so as I get escorted out, to my surprise what do I see
that's my baby sittin' in cuffs
tellin' the officers everything
ans I stand there in amazement
trying to find an explanation
and the copse in and restrain me
and they mase me and the taze me
I said, "baby why baby what did I do to forsake you
how can you turn your back on me you're selfish I hate you
all I ever wanted to do love you
were you fakin'?"
so I snatched the gun from my officer
and I cocked it and I aimed it
and said, "this is for all the pain you done
put me through you're ungrateful how could you
all I wanted to do was save you"
and here I am day 55
with 55 hundred to go
when you love a girl who is as cold as ice
eventually you'll get froze
[Chorus X2]
You're as cold as ice (you're as cold as ice)
you're willing to sacrifice our love
and now you got me (Froze)
I said you got me (froze)
because you're so c-cold
you left me cold tonight
[Bridge]
32 degrees below zero
you're like 31 flavors you're oh so cold
feels like 30 straight days of falling snow
I'm so cold and alone, alone
you're like 32 degrees below zero
or like 31 flavors you're oh so cold
feels like 30 straight days of falling snow
I'm so cold and alone, alone
you left me cold tonight
[Chorus X2]
You're as cold as ice (you're as cold as ice)
you're willing to sacrifice our love
and now you got me (Froze)
I said you got me (froze)
because you're so c-cold
you left me cold tonight

Vertaling

[Vers 1]
Nou, ik en zij waren de 2
ik en haar waren samen als lijm
maar we woonden verpakt in een hut
zoals de oude dame die in een schoen woonde
en we weten niet echt wat we moeten doen
'Tot ze op een dag een baan bij WaMu kreeg
Ik zei schat als je dacht wat ik denk,
dan zijn al onze problemen voorbij
dus kwamen we samen met de bemanning
en alles gepland met de T
we hebben handschoenen en geweren en tassen en maskers
en alles wat we nodig zouden hebben
dus we hebben de faciliteit onderzocht
echt een paar weken gewacht.
'totdat het tijd was om de deur in te trappen
iedereen is een overval
[Chorus X2]
Je bent zo koud als ijs (je bent zo koud als ijs)
je bent bereid onze liefde op te offeren
en nu heb je me (bevroor)
Ik zei dat je me hebt (bevroor)
omdat je zo koud bent
je liet me koud vanavond
[Vers 2]
Dus ik ging naar mijn meisje en zei "stop met spelen en geef me het geld"
maar niemand vermoedde iets
het was een behoorlijk spectaculaire act
dus we komen uit het zicht van iedereen
dus ik doe mijn masker af en vraag het
'Heeft je partner eraan gedacht om de lijn voor de paniekknop achterin te knippen?'
en ze zweeg even
de blik die ze op haar gezicht had, was ijskoud
Voordat ze het kon, kon ze het volgende woord zeggen. Ik hoorde de sirenes naar buiten trekken
dus ik probeerde haar vast te pakken en weg te rennen, ze trok zich terug en zei dat het wel goed zou komen
ze was op de klok, dus ik denk dat niemand zou denken dat ze de misdaad beging
[Chorus X2]
Je bent zo koud als ijs (je bent zo koud als ijs)
je bent bereid onze liefde op te offeren
en nu heb je me (bevroor)
Ik zei dat je me hebt (bevroor)
omdat je zo koud bent
je liet me koud vanavond
[Vers 3]
Dus ik realiseerde me dat het voorbij was
toen het SWAT-team de deur in schopte
dus liet ik mijn pistool en het geld vallen, en toen werd ik met balen gehaast naar de grond gerend
en ze brachten me naar het station
en ze begonnen het verhoor
en ik zei: "Ik zeg geen woord totdat ik de juiste vertegenwoordiging krijg"
dus als ik naar buiten word begeleid, wat zie ik tot mijn verbazing
dat is mijn baby die in de boeien zit
de agenten alles vertellen
en ik sta daar verbaasd
proberen een verklaring te vinden
en het kreupelhout erin en houdt me tegen
en ze vermorzelen me en de tirade me
Ik zei: "schat waarom schat wat heb ik gedaan om je te verlaten?
hoe kun je me de rug toekeren je bent egoïstisch ik haat je
alles wat ik ooit wilde doen, van je houden
was je nep? "
dus griste ik het pistool van mijn officier
en ik hield hem schuin en richtte hem
en zei: "dit is voor alle pijn die je hebt gedaan
doorverbind me je bent ondankbaar hoe kon je
alles wat ik wilde doen was jou redden "
en hier ben ik dag 55
met nog 55 honderd te gaan
als je van een meisje houdt dat zo koud is als ijs
uiteindelijk raak je bevroren
[Chorus X2]
Je bent zo koud als ijs (je bent zo koud als ijs)
je bent bereid onze liefde op te offeren
en nu heb je me (bevroor)
Ik zei dat je me hebt (bevroor)
omdat je zo koud bent
je liet me koud vanavond
[Brug]
32 graden onder nul
je bent als 31 smaken, je bent oh zo koud
voelt als 30 dagen vallende sneeuw
Ik ben zo koud en alleen, alleen
je bent 32 graden onder nul
of zoals 31 smaken, je bent oh zo koud
voelt als 30 dagen vallende sneeuw
Ik ben zo koud en alleen, alleen
je liet me koud vanavond
[Chorus X2]
Je bent zo koud als ijs (je bent zo koud als ijs)
je bent bereid onze liefde op te offeren
en nu heb je me (bevroor)
Ik zei dat je me hebt (bevroor)
omdat je zo koud bent
je liet me koud vanavond