Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: day1

Origineel

Now its the mad magician with the ill deposition
No repetition holdin down Bronx tradition
Myposition simply squash thepetition
Step up and get beat into submission
Cause this musician with the street intuition
7-35 fuel-injected transmission
My opposition will have to recognize my steez
Exotic trees leave a trail of scuffed up knees
So please you couldn't touch this cat with a stick
Quick to inflict tricks blaze up in the flick
Son I'm sick and you could put that on my mama
Exclamation point, quotation,ma
Lay up on the beaches when I'm down in the Bahamas
The skills go back to the days of wonderama
So pass the scama, son its time to get this money
So we can relax and recline where its sunny
I went from standin on the corner sellin cocaine
To rippin shows live on stage the hoes yellin my name
To be precise rippin mics is the light of my life
You frontin like you trife but never pulled a heist in your life
The price of my ice is sky high, I'm a fly guy
Its every thugs dream I really love cream, its in my blood stream
You mad cause I got more chicks than you, more bricks than you
More nines and extra clips than you
Where I live it ain't a nice town
You can't walk around with ice down
Some clown probably gettin stuck right now
Peace to D-I-T-see, Show and AG, Fat J-O-E
Diamond D, Lord Finesse, and me
I'm from the East Coast, this is how we roll in New York
A bunch of rowdy niggas holdin the fort
Jackin creeps, packin heat, these Harlem streets is for keeps
Much love to all my peeps who got a couple of sheets
Yo, most these rap cats don't know
Where it started, where it came from
We been rappin this shit since Day One
Diggin' In The Crates originators
Why niggas playa haters
Knowin' damn well you can't fade us
You better take me out quick
'Cause I'm accurate when I bust mine
And make it count like Jordan at crunch time
Just in case I play Fishburn and double up on nines
You can never make it rain or stop my sunshine
So I keep eyes on these chumps the whole time
Take note of your technique like we scheme on dimes
Disregard your crew, fuck your heart
Put a slug in me, it'll be marriage
'Til death do us part
Until then master this art and kill them
With the pen that's dramatic, automatics Imit sins
Hold my head, but when I've had it I test chins
If that ain't real then feel the stainless steel
Bang'em and hang'em like they did our relatives
Thought he was the best on the mic that ever lived, negative
Wu-diggity if you with me then say word
Lets get twisted like bottlecaps [and] create like Spielberg
Check the referral, man my whole squad's thorough
We worldwide niggas is nice in one burrough
We all gleam, plus we feind for more cream
You got some nice players they just on the wrong team
Nahmean...as the world turns
Avoid concern we'll set you straight like a perm
Rap apostle lyrical type picasso kinda hostile
Nothing less than colossal, you dig me like fossils
Be the cat with the groovy soul
Lotta rappers out here acting with no movie roles
You know the deal I represent skills
And niggas with bank reels that live to make a mil
On the real that's my motto
To hard to follow
When dinasour perform goin out like bravado
Hard to hit like lotto underworld role model
D.I.T.C. we be them cats to tomorrow
Yo, most these rap cats don't know
Where it started, where it came from
We been rappin this shit since Day One
Diggin' In The Crates originators
Why niggas playa haters
Knowin' damn well you can't fade us
Holdin it down for D.I.T.C niggas stink like feces
Goin against raw dogs ya lost
The way I simulate rhyme and rhythimatic timin
On beat off beat drunk flow here we go
Assignments handed out each individual stand out
Carryin his own clout
Phenomenal motions of rap I pose a threat
Foes I put em on a block like a hole in a pin
Lyrical genocide on the witty side
Niggas give me respect due like the pope in a synagogue
Who waitin my odds O.C. far from a fraud
You waste my time nigga so I bagged your broad
Blow your mind ditto with no conscience
I decide the law motherfucker I'm Congress
This concludes my repetoire what I be on
MC's make way for mine or get peed on
Fuck that

Vertaling

Nu is het de gekke magiër met de slechte verklaring
Geen herhaling houdt de Bronx-traditie tegen
Myposition verpletter eenvoudig depetitie
Stap op en word verslagen in onderwerping
Veroorzaak deze muzikant met de straatintuïtie
7-35 brandstofinjectie
Mijn oppositie zal mijn steez moeten erkennen
Exotische bomen laten een spoor van vermoeide knieën achter
Dus alsjeblieft, je kunt deze kat niet aanraken met een stok
Snel om trucs uit te lokken, schieten in een handomdraai op
Zoon, ik ben ziek en dat zou je op mijn moeder kunnen leggen
Uitroepteken, citaat, ma
Ga op het strand liggen als ik op de Bahama's ben
De vaardigheden gaan terug tot de tijd van wonderama
Dus geef de scama door, zoon, het is tijd om dit geld te krijgen
Zodat we kunnen ontspannen en achterover leunen waar het zonnig is
Ik ging van standin op de hoek en verkocht cocaïne
Om live optredens op het podium te laten horen, schreeuwen de schoffels mijn naam
Om precies te zijn rippin microfoons is het licht van mijn leven
Je frontin zoals je trife maar trok nooit een overval in je leven
De prijs van mijn ijs is torenhoog, ik ben een vliegman
Het zijn de dromen van elke boef Ik hou echt van crème, het zit in mijn bloedbaan
Je bent gek omdat ik meer kuikens heb dan jij, meer bakstenen dan jij
Meer negens en extra clips dan jij
Waar ik woon, is het geen leuke stad
Je kunt niet rondlopen met ijs naar beneden
Waarschijnlijk blijft er een clown achter
Vrede voor D-I-T-see, Show en AG, Fat J-O-E
Diamond D, Lord Finesse en ik
Ik kom uit de oostkust, zo rollen we in New York
Een stel rumoerige provence houdt het fort vast
Jackin kruipt, packin hitte, deze straten van Harlem zijn voor levensonderhoud
Veel liefde voor al mijn piepgeluiden die een paar lakens hebben gekregen
Yo, de meeste van deze rapkatten weten het niet
Waar het begon, waar het vandaan kwam
We doen dit allemaal sinds dag één
Diggin 'In The Crates-makers
Waarom vinden playa haters
Je weet verdomd goed dat je ons niet kunt vervagen
Je kunt me maar beter snel uitschakelen
Omdat ik nauwkeurig ben als ik de mijne kapotmaak
En laat het tellen als Jordanië tijdens crunch-tijd
Voor het geval ik Fishburn speel en verdubbel op negens
Je kunt het nooit laten regenen of mijn zonneschijn stoppen
Dus ik houd deze chumps de hele tijd in de gaten
Let op uw techniek zoals we plannen op dubbeltjes
Negeer je bemanning, neuk je hart
Stop een slak in me, het wordt een huwelijk
'Tot de dood ons scheidt
Beheers deze kunst tot dan en dood ze
Met de pen die dramatisch is, automatiseert Imit zonden
Houd mijn hoofd vast, maar als ik het heb gehad, test ik kinnen
Als dat niet echt is, voel dan het roestvrij staal
Bang'em en hang'em zoals ze onze familieleden deden
Ik dacht dat hij de beste was op de microfoon die ooit heeft geleefd, negatief
Wu-diggity als je met mij bent, zeg dan woord
Laten we gedraaid worden zoals flesdoppen [en] creëren zoals Spielberg
Controleer de verwijzing, man, mijn hele team is grondig
Wij wereldwijde provence is leuk in één doorgang
We glanzen allemaal, en we streven naar meer crème
Je hebt een paar aardige spelers die gewoon in het verkeerde team zitten
Nahmean ... terwijl de wereld verandert
Geen zorgen, we zullen je recht zetten als een permanent
Rap apostel lyrisch type picasso nogal vijandig
Niets minder dan kolossaal, je graaft me als fossielen
Wees de kat met de groovy ziel
Lotta rappers die hier acteren zonder filmrollen
Je kent de deal die ik vertegenwoordig
En provence met bankspoelen die leven om een ??miljoen te verdienen
In het echt is dat mijn motto
Te moeilijk te volgen
Wanneer dinasour optreden als bravoure
Moeilijk te raken als lotto onderwereld rolmodel
D.I.T.C. wij zijn die katten tot morgen
Yo, de meeste van deze rapkatten weten het niet
Waar het begon, waar het vandaan kwam
We doen dit allemaal sinds dag één
Diggin 'In The Crates-makers
Waarom vinden playa haters
Je weet verdomd goed dat je ons niet kunt vervagen
Houd het vast voor D.I.T.C provence stinken als uitwerpselen
Goin tegen rauwe honden die je kwijt bent
De manier waarop ik rijm en ritmische timin simuleer
Op beat-beat beat dronken stroom hier gaan we
Uitgegeven opdrachten vallen elk op
Carryin zijn eigen invloed
Fenomenale bewegingen van rap vormen een bedreiging
Vijanden leg ik ze op een blok als een gat in een speld
Lyrische genocide aan de geestige kant
Provence geven me respect zoals de paus in een synagoge
Wie wacht mijn kansen O.C. verre van fraude
Je verspilt mijn tijd nigga, dus ik heb je meid ingepakt
Blaas je geest idioot zonder geweten
Ik beslis de wet klootzak ik ben Congress
Dit beëindigt mijn repertoire waar ik mee bezig ben
MC's maken plaats voor de mijne of krijgen geplast
Fuck dat