Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: dr aden

Origineel

verse 1
Well this is the mysterious case
of Dr.Aden
looking after her patients was her only obligation but
that was back before back before the situation
before she got a visit from an agent
He introduced himself as an employee of the nation
he asked would she'd be willing to offer cooperation
you fit the job description and all the qualifications
if interested i need your signature on this paper
she signed the dotted line without the slightest hesitation
she then received a letter stating the rules and regulations and the military bases where she must be relocated
she is not to discuss any business thats work related
chorus
verse 2
its central America
on a classified location
before border control
before a illegal immigration
inside a lab where
chemicals are manipulated
is where we see Dr.Aden
shes very concentrated
but her concentrations broken
when she hears a conversation
down the halls
small talk about destabilization and
outta curiosity she wanders from her station
inside a unlocked office she did some investigation
she breaks into a file with
top secret information
probably some of the most disturbing documentation
she ever saw in her life
the article simply stated
a study being conducted on human civilization
ch
verse 3
deep down inside she wished it was all her imagination
she couldn't doubt it
cause there it clearly stated
she works in a facility where viruses are created
and not only that
but member when she had her patients
she wrote out prescriptions for what she thought was medication
her office was really just a part of the operation
she wipes her eyes as they water full of frustration
how a victim of government experimentation
wheres the justification
wheres the justification
wheres the judge when you need him
hes probably on a vacation
probably inside of the same countries that these events takes place in
but as the puzzle pieces fall into proper arrangement
yes we began to see the intentions of these creations
the patterns of epidemics like
H.I.V. in the 80's
biological chemicals designed to be contagious
there"s nothing in a business of controlling the population

Vertaling

vers 1
Nou, dit is het mysterieuze geval
van Dr.Aden
voor haar patiënten zorgen was haar enige verplichting, maar
dat was vroeger voor de situatie
voordat ze bezoek kreeg van een agent
Hij stelde zich voor als werknemer van de natie
vroeg hij of ze bereid was medewerking te verlenen
je voldoet aan de functiebeschrijving en alle kwalificaties
bij interesse heb ik uw handtekening op dit papier nodig
zonder enige aarzeling tekende ze de stippellijn
Vervolgens ontving ze een brief met daarin de regels en voorschriften en de militaire bases waar ze heen moest
ze mag geen zaken bespreken die met het werk verband houden
Refrein
vers 2
het is Midden-Amerika
op een geklasseerde locatie
voor grenscontrole
voor een illegale immigratie
in een lab waar
chemicaliën worden gemanipuleerd
is waar we Dr.Aden zien
ze is erg geconcentreerd
maar haar concentraties zijn gebroken
als ze een gesprek hoort
door de gangen
praatje over destabilisatie en
uit nieuwsgierigheid dwaalt ze van haar station af
in een niet-afgesloten kantoor deed ze wat onderzoek
ze breekt in met een bestand met
top geheime informatie
waarschijnlijk een van de meest verontrustende documentatie
ze heeft ooit in haar leven gezien
het artikel eenvoudig vermeld
er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de menselijke beschaving
ch
vers 3
diep van binnen wenste ze dat het allemaal haar verbeelding was
ze kon er niet aan twijfelen
want daar stond duidelijk vermeld
ze werkt in een instelling waar virussen worden gemaakt
en niet alleen dat
maar lid toen ze haar patiënten had
ze schreef recepten uit voor wat ze dacht dat medicatie was
haar kantoor was eigenlijk maar een onderdeel van de operatie
ze veegt haar ogen af ??terwijl ze vol frustratie water geven
hoe een slachtoffer van experimenten van de overheid
waar is de rechtvaardiging
waar is de rechtvaardiging
waar is de rechter als je hem nodig hebt
hij is waarschijnlijk op vakantie
waarschijnlijk binnen dezelfde landen waar deze evenementen plaatsvinden
maar als de puzzelstukjes in de juiste volgorde vallen
ja we begonnen de bedoelingen van deze creaties te zien
de patronen van epidemieën zoals
H.I.V. in de jaren 80
biologische chemicaliën die ontworpen zijn om besmettelijk te zijn
er is niets in het onder controle houden van de bevolking