Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: earthquake

Origineel

Born intopetition
With a feeling that something's missing
Bred in a corn addiction
With a syntheticposition
On the brink of a civil war
Or the forming of one religion?
I wonder what came first
Dinosaurs or Darwinism?
Pledging allegiance to a flag
Since elementary
Writing curses in cursive and casting spells
Stung by the spelling bee
And they says congratulations
You graduated
From slavery
To paid slavery
You actually made it!
Here! Take this gown and cap and wave it
Like a celebration of going to school just to get a job to pay for it
Like a nation that traded it's minerals in exchange for paper payment
Here, these are your gods, you have to praise 'em
I wonder who we'd worship if we weren't captured and traded
Consider this my affidavit
Yo, It's the ruling class
Here to rule yo ass
Prescription drug thug cocaine mule yo ass
Agricultural skills sure would suit yo ass
But they say, living off the land is a useless path
Here, work for dead Presidents, HA! fooled yo ass
Any revolutionaries, they remove yo ass
Fast, click clack, quick blast, in a flash
Whiplash from the kickback of the impact
Push yo shit back
As long as my head is intact
I'll be as political as I want
Because I get taxed
Nah, this ain't no fuckin diss track, to distract
Or useless chit chat, or syntax, or
Who's ass is this fad and who has a six pack
Who's batting this average, or
Compare his passes to his passes
There's a thousand sports channels
You can get this package, or this package
Who's this savage?
Hey, let'spare your emotional baggage to my emotional baggage
And see who calls each other bitch fastest
Haters go out they way to fuck up my day
But I ain't even worried about your bitch asses
And it's quite the optic, hard to take your eyes off it
They make the sky toxic
Prescribe the antibiotic
Make a high profit, divide the margin
You could die off it
If you do, they hide the autopsy
What the fuck are you supposed to do?
Morgellons in your kosher food
What the fuck is even kosher food?
Third generation crops won't produce
Be careful who you keep close to you
I'm from Atlanta, but shots out to my Oakland crew
They say, "Bobby Rae, the older you is overdue"
I say hey, sorry I got a little caught up exposing truths
I used to think, what would Hova do?
Now I think, what the fuck would Macho Man and Hulk Hogan do?
Now, if Steve Austin was America, and the Rock was Afghanistan
Then Russia and China would be Triple HHH
And the Illuminati would be Vince Macmahon
Now when the haters are The Undertaker
The crowd doesn't stand a chance
When the international bankers are walking through the stands
Slide yo ass some Xan
You think you a fan but you really just a lamb
Niggas start trends every day but don't never get no pair of Vans
What the fuck is an advance?
Niggas live on colored people time
What the fuck is in advance?
Tsh, I don't fucking understand
I just want my fucking bandz
I'm a walking talking human conundrum
Like a Muslim going HAM
Looking for the promised land
False stories of Christopher Columbus
Holding Pocahontas' hand
Black History is the shortest month
I just hope you understand, when the
Native Indians don't get shit but
Thanksgiving and some yams, like
Here, here's a few casinos, huhh, sorry we took all your land, huhh
Well, let's just move on, because, America's great!
Man I fucking love it
Democratic or Republic
Lightning rod, change the subject
All of these religions, I'm glad I found one
All of these beliefs and mine's the right one
Trying to process all this info you hide from
Till you wake the fuck up out on the advice son
Culture and religion condition your mind hon'
Whatever's prohibited, imma defy them
The smell of freedom is making my eyes run
To authority, i'm the antithesis
I'm not a pacifist, or a philantropisist
I don't got all the answersises
I just got a louder mic, and better stanzas, ya bitch
Oh i'm sorry, did I offend you?
What the fuck you think goes on in schools you send your kids to?
What the fuck you think they serve for lunch, what's on the menu?
That's why only ratchet shit is what these kids is into
A languageprehendable
Friends do what they friends do
People act so fucking hard but really they just gentle
Psychological children
Grownups with issues
Grownups with children
Who grow up with issues
Cancer tissues
Abandonment, misuse
Subliminal marketing screaming, "Here, let me fix you
I have the cure
I have the remedy
I am the savior
I am not the enemy
But give me your money, give me your money, give me your money!"
Everybody's in debt
But this is a free country!
They dock your pay, what a mockery
Why you on the clock
Hickory, dickory, dockery
They want cable, they want coffee, they wantedy
Anything to take they mind off being property
Trying to say it properly
Working on my tact
But I am the anomaly
They know i'm the shit like a elio-colonoscopy
They know i'm the shit by just looking at my discography
They know i've been sent to awake this idiocracy
Mass media, hipocrisy
Turn you into a worker bee
Harvest the honey tree
I'm just being honest, b
Mother Earth quakes underneath
Father Sky, up above the sea
God the father, the sky
Son of God, the Sun
Amen Ra, the Eye
No more Amen
No more folding hands goodbye
Adios, au revoir, bandz

Vertaling

Intopetition geboren
Met het gevoel dat er iets ontbreekt
Gekweekt in een maisverslaving
Met een synthetische positie
Aan de vooravond van een burgeroorlog
Of de vorming van één religie?
Ik vraag me af wat er eerst kwam
Dinosaurussen of darwinisme?
Trouw beloven aan een vlag
Sinds elementair
Vloeken schrijven in cursieve en spreuken
Gestoken door de spellingbij
En ze zeggen gefeliciteerd
Je bent afgestudeerd
Van slavernij
Betaalde slavernij
Je hebt het echt gehaald!
Hier! Neem deze jurk en pet en zwaai ermee
Als een feest om naar school te gaan om er een baan voor te krijgen
Als een natie die zijn mineralen verhandelde in ruil voor papieren betaling
Hier zijn dit je goden, je moet ze prijzen
Ik vraag me af wie we zouden aanbidden als we niet werden gevangengenomen en verhandeld
Beschouw dit als mijn beëdigde verklaring
Yo, het is de heersende klasse
Hier om je te regeren
Geneesmiddel op recept, misdadiger, cocaïne, ezel
Landbouwvaardigheden zouden zeker bij je passen
Maar ze zeggen dat van het land leven een nutteloos pad is
Hier, werk voor dode presidenten, HA! voor de gek gehouden
Alle revolutionairen, ze verwijderen je
Snel, klikklik, snelle explosie, in een oogwenk
Whiplash van de terugslag van de impact
Duw je shit terug
Zolang mijn hoofd maar intact is
Ik zal zo politiek zijn als ik wil
Omdat ik belasting krijg
Nee, dit is geen verdomd nummer om af te leiden
Of nutteloze chit-chat of syntaxis, of
Who's ass is deze rage en die heeft een sixpack
Wie slaat dit gemiddelde, of
Vergelijk zijn passen met zijn passen
Er zijn duizend sportkanalen
U kunt dit pakket of dit pakket krijgen
Wie is deze wilde?
Hé, laten we je emotionele bagage met mijn emotionele bagage delen
En kijk wie elkaar het snelst teef noemt
Haters doen er alles aan om mijn dag te verpesten
Maar ik maak me zelfs geen zorgen over je bitch ass
En het is nogal een optiek, moeilijk om je ogen ervan af te houden
Ze maken de lucht giftig
Schrijf het antibioticum voor
Maak een hoge winst, verdeel de marge
Je zou eraan kunnen sterven
Als je dat doet, verbergen ze de autopsie
Wat moet je verdomme doen?
Morgellons in je koosjer eten
Wat is verdomme nog koosjer eten?
Derde generatie gewassen produceren niet
Wees voorzichtig met wie je dicht bij je houdt
Ik kom uit Atlanta, maar schiet naar mijn team in Oakland
Ze zeggen: "Bobby Rae, hoe ouder je te laat bent"
Ik zeg hey, sorry dat ik een beetje verstrikt raakte in het onthullen van waarheden
Ik dacht altijd: wat zou Hova doen?
Nu denk ik, wat zouden Macho Man en Hulk Hogan in godsnaam doen?
Als Steve Austin Amerika was en de rots Afghanistan
Dan zouden Rusland en China Triple HHH zijn
En de Illuminati zou Vince Macmahon zijn
Nu als de haters The Undertaker zijn
De menigte maakt geen schijn van kans
Als de internationale bankiers door de stands lopen
Schuif wat Xan in je kont
Je denkt dat je een fan bent, maar je bent eigenlijk gewoon een lam
Provence begint elke dag met trends, maar krijgt nooit een paar Vans
Wat is verdomme een voorschot?
Niggas leven van gekleurde mensentijd
Wat is er verdomme van tevoren?
Tsh, ik begrijp het verdomme niet
Ik wil gewoon mijn verdomde bandz
Ik ben een wandelend pratend menselijk raadsel
Als een moslim die HAM gaat
Op zoek naar het beloofde land
Valse verhalen van Christopher Columbus
Pocahontas 'hand vasthouden
Black History is de kortste maand
Ik hoop alleen dat je het begrijpt, wanneer de
Inheemse Indianen worden niet gek, maar
Thanksgiving en wat yams, zoals
Hier, hier zijn een paar casino's, he, sorry dat we al je land hebben ingenomen, he
Laten we verder gaan, want Amerika is geweldig!
Man, ik ben er dol op
Democratisch of Republiek
Bliksemafleider, verander het onderwerp
Al deze religies, ik ben blij dat ik er een heb gevonden
Al deze overtuigingen en de mijne zijn de juiste
Probeert al deze informatie te verwerken waar je je voor verstopt
Tot je verdomme wakker wordt van de advieszoon
Cultuur en religie bepalen je geest, schat '
Wat verboden is, ik daag ze uit
De geur van vrijheid doet mijn ogen rennen
Voor autoriteit ben ik de antithese
Ik ben geen pacifist of filantroop
Ik heb niet alle antwoorden
Ik heb zojuist een luidere microfoon en betere coupletten, ya bitch
Oh sorry, heb ik je beledigd?
Wat denk je dat er gebeurt op scholen waar je je kinderen naartoe stuurt?
Wat denk je dat ze serveren voor de lunch, wat staat er op het menu?
Daarom houden deze kinderen zich alleen bezig met ratchet shit
Een taal die te begrijpen is
Vrienden doen wat ze doen
Mensen doen zo verdomd hard, maar eigenlijk zijn ze gewoon zachtaardig
Psychologische kinderen
Volwassenen met problemen
Volwassenen met kinderen
Die opgroeien met problemen
Kankerweefsels
Verlating, misbruik
Subliminale marketing schreeuwt: 'Hier, laat me je repareren
Ik heb de remedie
Ik heb de remedie
Ik ben de redder
Ik ben niet de vijand
Maar geef me je geld, geef me je geld, geef me je geld! "
Iedereen heeft schulden
Maar dit is een vrij land!
Ze betalen je loon, wat een aanfluiting
Waarom jij op de klok
Hickory, dickory, dokwerk
Ze willen kabel, ze willen koffie, ze willen
Alles om van af te zien is eigendom
Ik probeer het goed te zeggen
Werken aan mijn tact
Maar ik ben de anomalie
Ze weten dat ik de stront ben als een elio-colonoscopie
Ze weten dat ik de shit ben door alleen naar mijn discografie te kijken
Ze weten dat ik ben gestuurd om deze idiocratie wakker te maken
Massamedia, hipocrisie
Verander je in een werkbij
Oogst de honingboom
Ik ben gewoon eerlijk, b
Moeder Aardbevingen eronder
Vader Sky, boven de zee
God de vader, de lucht
Zoon van God, de zon
Amen Ra, het oog
Geen Amen meer
Geen vouwbare handen meer
Adios, au revoir, bandz