Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: flatline

Origineel

[Verse 1]
Yo, you ain't seen my best
Checkmate, ain't a game of chess
Globalists see me as a threat
Free thinking, got the world at my neck
Hah, am I paranoid? Picture Malcolm X
In a room full of pigs, trying not to bust a sweat
Aye, Neil Tyson need to loosen up his vest
They'll probably write that man one hell of a check
Aye, I'm over here on this side of town
Come on over, over, over, over here try to clown
Aye, I never pipe down
If they weren'ting for me then
They definitelying for me now
I can't even keep my phone charged up
All this shit I'm talking, I should get my home bought up
Rappers get off of my dick and get your own bars up
Now the mirror lizard's breath got the clones scared cuz
Woo, use your, use yourmon sense
Why is NASA part of the department of defense?
They divided up the seas into thirty-three degrees
Feeding kids masonry, bruh, be careful what you read
[Hook 1]
Flat line, flat line
There's no superior blood line
Flat line, flat line
You got me once but that died, aye
[Verse 2]
Voice, voice, do I have a voice?
Do I give a fuck? Do I have a choice?
Joint, joint, I roll up a joint
Keep my shooters in the game like I hate to disappoint
I see only good things on the horizon
That's probably why the horizon is always rising
Indoctrinated in a cult called science
And graduated to a club full of liars
Heliocentrism, you were the sixth victim
Fuck you and your team, you can sit on the bench with 'em
They nervous, but before you try to curve it
Do your research on David Irving
Stalin was way worse than Hitler
That's why the POTUS gotta wear a kippah
I'm a man first 'fore an artist
Get a lawyer, look up Doctor Richard Sauder
[Hook 2]
Flat line
You fooled us for the last time
Flat line, flat line
There's no superior blood line
[Interlude: Neil Tyson]
So you want to find the farthest point from that center. And it turns out sea level at the equator is farther away from the center of the Earth than sea level near the poles. It has nothing to do with global warming and melting of the ice caps
(Why is that?)
Because... Earth, we know it spins, once a.... day. Yes, thank you. Three people know that, how long a day lasts here
(Good for row number two, they're off to a great start)
So you, so you spin, you know when you spin pizza dough, it kind of flattens out. It gets wider in the middle and...so Earth throughout its life, even when it formed, it was spinning. And it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere, it's an...it's oblate, it's officially an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator
(A little chubbier?)
Little chubbier, chubby's a good word, it's like pear-shaped. So it turns out the pear-shapedness is bigger than the height of Mount Everest above sea level
[Hook 2]
Flat line
You fooled us for the last time
Flat line, flat line
There's no superior blood line
Dead

Vertaling

[Vers 1]
Yo, je hebt mijn best niet gezien
Schaakmat, het is geen schaakspel
Globalisten zien mij als een bedreiging
Vrij denken, kreeg de wereld in mijn nek
Hah, ben ik paranoïde? Afbeelding Malcolm X
In een kamer vol varkens, in een poging het zweet niet te breken
Aye, Neil Tyson moet zijn vest losser maken
Ze zullen die man waarschijnlijk een geweldige cheque schrijven
Aye, ik ben hier aan deze kant van de stad
Kom op, hier, hier, probeer hier te clown
Aye, ik pijp nooit naar beneden
Als ze dan niet voor mij waren
Ze zijn nu zeker voor mij
Ik kan mijn telefoon niet eens opgeladen houden
Al deze shit waar ik het over heb, ik moet mijn huis opkopen
Rappers gaan van mijn pik af en krijgen je eigen tralies
Nu de adem van de spiegelhagedis de klonen bang maakte, want
Woo, gebruik je, gebruik je verstand
Waarom maakt NASA deel uit van het ministerie van defensie?
Ze verdeelden de zeeën in drieëndertig graden
Kinderen metselwerk voeren, bruh, wees voorzichtig met wat je leest
[Hook 1]
Vlakke lijn, platte lijn
Er is geen superieure bloedlijn
Vlakke lijn, platte lijn
Je hebt me een keer gekregen, maar dat is gestorven, ja
[Vers 2]
Stem, stem, heb ik een stem?
Geef ik een fuck? Heb ik een keuze?
Joint, joint, ik rol een joint op
Houd mijn shooters in het spel alsof ik niet graag teleur stel
Ik zie alleen maar goede dingen aan de horizon
Dat is waarschijnlijk de reden dat de horizon altijd opkomt
Geïndoctrineerd in een cultus die wetenschap heet
En studeerde af aan een club vol leugenaars
Heliocentrisme, jij was het zesde slachtoffer
Fuck jou en je team, je kunt met ze op de bank zitten
Ze zijn nerveus, maar voordat je het probeert te buigen
Doe je onderzoek naar David Irving
Stalin was veel erger dan Hitler
Daarom moet de POTUS een keppel dragen
Ik ben eerst een man voor een kunstenaar
Zoek een advocaat, zoek dokter Richard Sauder op
[Hook 2]
Vlakke lijn
Je hebt ons voor de laatste keer voor de gek gehouden
Vlakke lijn, platte lijn
Er is geen superieure bloedlijn
[Intermezzo: Neil Tyson]
Dus je wilt het verste punt van dat centrum vinden. En het blijkt dat het zeeniveau op de evenaar verder van het middelpunt van de aarde verwijderd is dan het zeeniveau nabij de polen. Het heeft niets te maken met het broeikaseffect en het smelten van de ijskappen
(Waarom is dat?)
Omdat ... de aarde, we weten dat het eenmaal per ... dag draait. Ja bedankt. Drie mensen weten dat, hoe lang een dag hier duurt
(Goed voor rij nummer twee, ze zijn goed begonnen)
Dus jij, dus je draait, je weet dat wanneer je pizzadeeg draait, het een beetje platter wordt. Het wordt breder in het midden en ... dus de aarde draaide gedurende zijn hele leven, zelfs toen het zich vormde. En het werd een beetje breder aan de evenaar dan aan de polen. Dus het is niet echt een bol, het is ... het is afgeplat, het is officieel een afgeplatte sferoïde. Zo noemen we het. Maar niet alleen dat, het is iets breder onder de evenaar dan boven de evenaar
(Een beetje molliger?)
Klein molliger, mollig is een goed woord, het is als peervormig. Het blijkt dus dat de peervorm groter is dan de hoogte van de Mount Everest boven zeeniveau
[Hook 2]
Vlakke lijn
Je hebt ons voor de laatste keer voor de gek gehouden
Vlakke lijn, platte lijn
Er is geen superieure bloedlijn
Dood