Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: flatline pt ii

Origineel

Can we pretend that airplanes
In the night sky
Is like shooting stars
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
Can we pretend that airplanes
In the night sky
Are like shooting stars
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
(Dreamin', of fallin, dreamin', of fallin')
Let's pretend like its '98
Like I'm eating lunch off of Styrofoam trays
Trying to be the next rappering out the A
Hoping for a record deal, to re-know my pain
Now let's pretend like I'm on the stage
And when my beat drops everybody goes insane (ok)
And everybody know my name (B.o.B)
And everywhere I go people wanna hear me sang
Oh yea and I just dropped my new album
On the first week I did five hundred thousand
Gold in the spring and diamond in the fall
And then a world tour just to top it all off
And let's pretend like they call me the greatest
Selling out arenas with big ass stages
And everybody loved me and no one ever hated
Let's try to use imagination
Can we pretend that airplanes
In the night sky
Is like shooting stars
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
Can we pretend that airplanes
In the night sky
Are like shooting stars
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
Okay, let's pretend like this never happened
Like I never had dreams of being a rapper
Like I didn't write raps in all of my classes
Like I never used to runaway into the blackness
Now let's pretend like it was all-good
Like I didn't live starring in a notebook
Like I did the things I probably knew I should
But I didn't have neighbors that's why they call it hood
Now let's pretend like I ain't got a name
Before they ever called me B.o.B or a.k.a Bobby Ray
I'm talking back before the mixtapes
Before the videos and the deals and the fame
Before they ever oncepared me to Andre
Before I ever got Myspace
Before they ever noticed my face
So let's just pretend and make wishes out of airplanes
Can we pretend that airplanes
In the night sky
Is like shooting stars
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
Can we pretend that airplanes
In the night sky
Are like shooting stars
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
(And it seems like yesterday it was just a dream
But those days are gone, they're just memories
And it seems yesterday it was just a dream
But those days are gone)
Let's pretend Marshall Mathers never picked up a pen
Let's pretend things would've been no different
Pretend he procrastinated, had no motivation
Pretend he just made excuses that
Was so paper thin they could blow away wit the wind
Marshall you never gone make it,
Makes no sense to play the game it ain't no way that'll you win
Pretend he just stand out side all day and play with his friends
Pretend he even had a friend to say was his friend
And it wasn't time to move in school no changing again
He wasn't socially awkward and just strange as a kid
He had a father and his mother wasn't crazy as shit
And he never dreamed he can ripped stadiums he just lazy as shit
Fuck a talent show in the gymnasium bitch
You won't amount to shit quit day dreaming kid
You need to get ya cranium check you thinking like an alien
It just ain't realistic
Now pretend they ain't just make him angry with this shit
And there was no one he could even aim when he's pissed with
And his alarm went off to wake him but he didn't make it to the rap Olympics
He slept through his plane and he missed it
He's gonna have a hard time explaining to Haley and Laney these food stamps and W-I-C shit
'Cause he never risked shit, he hoped and he wished it
But it didn't fall in his lap so he ain't even hear it he pretends that
Airplanes
In the night sky
Is like shooting stars
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)
Can we pretend that airplanes
In the night sky
Are like shooting stars
I could really use a wish right now (wish right now, wish right now)

Vertaling

Kunnen we doen alsof dat vliegtuigen zijn
In de nachtelijke hemel
Is als vallende sterren
Ik zou nu echt een wens kunnen gebruiken (wens nu, wens nu)
Kunnen we doen alsof dat vliegtuigen zijn
In de nachtelijke hemel
Zijn als vallende sterren
Ik zou nu echt een wens kunnen gebruiken (wens nu, wens nu)
(Dreamin ', van fallin, dreamin', van fallin ')
Laten we doen alsof het '98 is
Alsof ik lunch eet van piepschuim dienbladen
Ik probeer de volgende rapper uit de A te zijn
In de hoop op een platencontract, om mijn pijn opnieuw te kennen
Laten we nu doen alsof ik op het podium sta
En als mijn ritme daalt, wordt iedereen gek (oké)
En iedereen kent mijn naam (B.o.B)
En overal waar ik ga, willen mensen me horen zingen
Oh ja en ik heb net mijn nieuwe album laten vallen
In de eerste week heb ik vijfhonderdduizend gedaan
Goud in de lente en diamant in de herfst
En dan een wereldtournee om het helemaal af te maken
En laten we doen alsof ze me de beste noemen
Uitverkochte arena's met big ass-podia
En iedereen hield van me en niemand had ooit een hekel aan
Laten we proberen onze verbeelding te gebruiken
Kunnen we doen alsof dat vliegtuigen zijn
In de nachtelijke hemel
Is als vallende sterren
Ik zou nu echt een wens kunnen gebruiken (wens nu, wens nu)
Kunnen we doen alsof dat vliegtuigen zijn
In de nachtelijke hemel
Zijn als vallende sterren
Ik zou nu echt een wens kunnen gebruiken (wens nu, wens nu)
Laten we doen alsof dit nooit is gebeurd
Zoals ik nooit had gedroomd om rapper te zijn
Alsof ik niet in al mijn lessen raps heb geschreven
Alsof ik nooit in het donker wegliep
Laten we nu doen alsof het allemaal goed was
Alsof ik niet leefde met in een notitieboek
Zoals ik de dingen deed waarvan ik waarschijnlijk wist dat ik ze moest doen
Maar ik had geen buren, daarom noemen ze het hood
Laten we nu doen alsof ik geen naam heb
Voordat ze me ooit B.o.B of aka Bobby Ray noemden
Ik praat terug voor de mixtapes
Voor de video's en de deals en de roem
Voordat ze me ooit eens aan Andre hadden voorgelegd
Voordat ik Myspace ooit kreeg
Voordat ze mijn gezicht ooit opmerkten
Laten we dus doen alsof en wensen maken uit vliegtuigen
Kunnen we doen alsof dat vliegtuigen zijn
In de nachtelijke hemel
Is als vallende sterren
Ik zou nu echt een wens kunnen gebruiken (wens nu, wens nu)
Kunnen we doen alsof dat vliegtuigen zijn
In de nachtelijke hemel
Zijn als vallende sterren
Ik zou nu echt een wens kunnen gebruiken (wens nu, wens nu)
(En het lijkt erop dat het gisteren slechts een droom was
Maar die dagen zijn voorbij, het zijn slechts herinneringen
En het lijkt gisteren dat het maar een droom was
Maar die dagen zijn voorbij)
Laten we doen alsof Marshall Mathers nooit een pen heeft opgepakt
Laten we doen alsof het niet anders was geweest
Doe alsof hij uitstelt, geen motivatie heeft
Doe net alsof hij daarvoor excuses heeft gemaakt
Was zo flinterdun dat ze met de wind weg konden waaien
Marshall je hebt het nooit gehaald,
Het heeft geen zin om het spel te spelen, het is geen manier om te winnen
Doe net alsof hij de hele dag opvalt en met zijn vrienden speelt
Doe alsof hij zelfs een vriend had om te zeggen dat hij zijn vriend was
En het was niet tijd om op school te verhuizen en niet meer te veranderen
Hij was niet sociaal onhandig en gewoon vreemd als kind
Hij had een vader en zijn moeder was niet gek
En hij had nooit gedroomd dat hij stadions kan scheuren, hij was gewoon lui als stront
Fuck een talentenjacht in de gymzaal teef
Je zult niet ophouden met stoppen met dromen, een dromend kind
Je moet je schedel laten controleren of je denkt als een buitenaards wezen
Het is gewoon niet realistisch
Doe nu alsof ze hem niet alleen boos maken op deze shit
En er was niemand die hij zelfs maar kon richten als hij kwaad was
En zijn alarm ging af om hem wakker te maken, maar hij haalde de Olympische Spelen van rap niet
Hij sliep door zijn vliegtuig en hij miste het
Hij zal het moeilijk krijgen om Haley en Laney deze voedselbonnen en W-I-C shit uit te leggen
Omdat hij nooit shit riskeerde, hoopte hij en wenste hij het
Maar het viel niet in zijn schoot, dus hij hoort het niet eens, hij doet alsof
Vliegtuigen
In de nachtelijke hemel
Is als vallende sterren
Ik zou nu echt een wens kunnen gebruiken (wens nu, wens nu)
Kunnen we doen alsof dat vliegtuigen zijn
In de nachtelijke hemel
Zijn als vallende sterren
Ik zou nu echt een wens kunnen gebruiken (wens nu, wens nu)