Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: it s a party

Origineel

[J Boog]
Yeah, ah, yo'
You know what I'm sayin'?
A lot of people heard the last album
And really didn't understand
What B2K was all about
But I'm a tell y'all
We ain't had no songs
That was jus' gangsta on our album
[Lil Fizz]
This right here
Is about to be gangsta
[J Boog]
You sure?
~Lil' Fizz~
You know what I'm sayin', Boog?
[J Boog]
A'ight, let's see
Check it out
[Lil Fizz]
C'mon, uh
Hot spots
I bang like Little Rock
Step up in the club
And watch the beat stop
Hey, shorty
Can you do that dance in my drop? Park that
And make that booty clap like flip flops
Like the Flintstones
We can make the bedrock
Yes, this little boy got a house on the hill
Call me Montel
I got so many hot wheels
Now you know what I'm about
Let's turn this party out
A'ight
[Chorus]
Everybody, put yo' hands up if ya feel me
All the ladiese party with me
Fellas, grab yo' girl, and let's turn this party out
Everybody, put yo' hands up if ya feel me
All the ladies,e party with me
Fellas, grab yo' girl, and let's turn this party out
[Lil' Fizz]
Yo, uh
So much sex appeal
Girl, that thang can't be real
Baby, tell me what's the deal
All I want to know is, can we chill?
Far from average, love; you're bad habits
The way that thang move
You're makin' me want to grab it
Let's leave right now
Let's stop playin' around
It's a lot I want to do for you
How that sound?
Uh, you's a cutie
Scarf over you're doobie
Louie or Gucci
Look good on your booty
What's really good?
Can I floss you in the hood?
Tell you things that you think
I mean, knock on wood
So make it happen
If you want to handle it
Tonight, I'm a good, man
But tomorrow I'm scandalous
So, grab you're coat
Let make a exit
And if ya moms is home
Girl, we hittin' da Lexus
[Chorus x 2]
[Lil' Fizz]
Yo', on this last one, man
I gotta speak the real
Let everybody know
We don't ride around in trucks
We ridin' the Bentley bus
Don't other crews recognize
Y'all can't fade us?
When Platinum Status drop heat
Man, you already know
B2K and Chris Stokes - it always equal big dough
We in a 4.6 with four Asian chicks
They admirin' the ice around my neck and wrist
I'm like, show me, baby girl
How you do dat der
I got 'em all askin' Fizz
Can I play in you're here?
[J Boog]
Check it out
Let me pop that knowledge on y'all real quick
Uh, a lot of people think B2K - you know what I'm sayin'
Is all about imagine and, you know, dancin'
And stuff like that
And the people that's talkin' like that
Is probably the people that don't have a image
You know what I'm sayin'
So, if you need one
Come to T.U.G.; we got a lot of 'em
We'll give you one
Not a problem
'Cause we focused, man
Once again, we focused, man
Probably heard that on the last track
But I just want to get
I just want to get my point across
Round two
Raz be where you at
[Raz B]
I'm right here, ha ha
We focused, man
[Chorus]

Vertaling

[J Boog]
Ja, ah, yo '
Weet je wat ik zeg?
Veel mensen hebben het laatste album gehoord
En begreep het echt niet
Waar het bij B2K allemaal om ging
Maar ik zeg het jullie allemaal
We hebben geen liedjes gehad
Dat was de gangsta van jus op ons album
[Lil Fizz]
Dit hier
Staat op het punt gangsta te worden
[J Boog]
Weet je het zeker?
~ Lil 'Fizz ~
Weet je wat ik zeg, Boog?
[J Boog]
Laten we eens kijken
Bekijken
[Lil Fizz]
Kom op, uh
Hotspots
Ik knal als Little Rock
Stap in de club
En kijk hoe de beat stopt
Hé, kleintje
Kun je die dans in mijn druppel doen? Parkeer dat
En laat die buit klappen als slippers
Zoals de Flintstones
We kunnen de basis maken
Ja, deze kleine jongen heeft een huis op de heuvel
Noem me Montel
Ik heb zoveel hot wheels
Nu weet je waar ik voor sta
Laten we dit feest eraf halen
Aight
[Refrein]
Iedereen, doe je handen omhoog als je me voelt
Alle dames feesten met mij
Jongens, pak je meid, en laten we dit feestje uitzetten
Iedereen, doe je handen omhoog als je me voelt
Alle dames, feest met mij mee
Jongens, pak je meid, en laten we dit feestje uitzetten
[Lil 'Fizz]

Zoveel sexappeal
Meisje, dat kan niet echt zijn
Baby, vertel me wat de deal is
Alles wat ik wil weten is, kunnen we chillen?
Verre van gemiddeld, liefde; je bent slechte gewoonten
De manier waarop ze bewegen
Je zorgt ervoor dat ik het wil pakken
Laten we nu vertrekken
Laten we stoppen met spelen
Ik wil veel voor je doen
Hoe klinkt dat?
Uh, je bent een schatje
Sjaal over je doobie
Louie of Gucci
Zie er goed uit op je buit
Wat is er echt goed?
Mag ik je flossen in de kap?
Vertel je dingen die je denkt
Ik bedoel, klop op hout
Dus laat het gebeuren
Als je het wilt aanpakken
Vanavond ben ik een goede man
Maar morgen ben ik schandalig
Dus pak je jas
Laten we een exit maken
En als je moeder thuis is
Meisje, we slaan Lexus op
[Refrein x 2]
[Lil 'Fizz]
Yo ', bij deze laatste, man
Ik moet echt spreken
Laat het iedereen weten
We rijden niet rond in vrachtwagens
We rijden met de Bentley-bus
Herken andere bemanningen niet
Jullie kunnen ons niet vervagen?
Wanneer platina status warmte laat vallen
Man, je weet het al
B2K en Chris Stokes - het is altijd gelijk aan groot deeg
We zitten in een 4.6 met vier Aziatische kuikens
Ze bewonderen het ijs om mijn nek en pols
Ik heb zoiets van, laat het me zien, meisje
Hoe u dat doet
Ik heb ze allemaal om Fizz gevraagd
Mag ik spelen dat je hier bent?
[J Boog]
Bekijken
Laat me die kennis heel snel op jullie zetten
Uh, veel mensen denken B2K - je weet wat ik zeg
Het draait allemaal om voorstellen en, weet je, dansen
En dingen zoals dat
En de mensen die zo praten
Waarschijnlijk zijn het de mensen die geen afbeelding hebben
Je weet wat ik zeg
Dus als je er een nodig hebt
Kom naar T.U.G .; we hebben er veel van
We zullen je er een geven
Geen probleem
Omdat we gefocust zijn, man
Nogmaals, we concentreerden ons, man
Dat heb je vast gehoord op het laatste nummer
Maar ik wil het gewoon krijgen
Ik wil gewoon mijn punt overbrengen
Ronde twee
Raz wees waar je bent
[Raz B]
Ik ben hier, ha ha
We hebben gefocust, man
[Refrein]