Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b-o-b - Songtitle: not-lost

Origineel

[Chorus - B.o.B]
Just because I'm losing doesn't mean I'm lost
They gave me nothing but doubt
First they waited, than they hated, than counted me out
Just because I'm losing doesn't mean I'm stuck
They say I lost my way
But first I showed them, than I sold them right in front of they face
[Verse 1 - B.o.B]
Well, this is the world that we live in
One minute you the hero, the next you the villain
We got up in this game just to try to make a living
We hit you with the truth while you watching television
But still, these are the cards that we dealt
They kicked you on the ground when you most need help
Until you dried up and they sit you on the shelf
And then you start to cry because you all by yourself
So just know if you want to wear the belt
The only way to excel is the soul that you sell
So I could care less about the clothes on myself
I'm trying to drive straight on a road made of nails
Yeah, I got to pay the toll if I fail
Or else it'll be another story to tell
I'm getting to the door I can tell
I'm just waiting on the day till the glory prevails
[Chorus]
[Verse 2 - T.I.]
All I know is keep going, shit don't stop
Until the hustle double up to put the click on top
Used to want to have the bricks on lock
Till we went to prison saw we couldn't pick them locks
Easy decision, now a nigga think I lost my touch
Listen if I ain't the realest ever done it I ain't off by much
So please don't wake me up if I'm dreaming
In the fast lane speeding no safety belt
And it's a marathon pace yourself
In this race for wealth, talking shit just a waste of breath
Chasing me like chasing your tail, you'll never catch it
Respect is something you never get if you never had it
I'm looking back and laughing this life of mine
Brought me all the way here form a life of crime
Just a constant reminder that the end all be all
Is the one who knows all sees all
Because
[Chorus]
[Verse 3 - B.o.B]
Yeah, well these are my predictions
I'll be on the Top 40 with a big hit
Travelling the world trying not to get sick
And I'ma get more friends on my friends list
And then after that, I'll be famous
And everyone I know will tell me that I'm changing
And then my cell phone will never stop ringing
And I'll be all over magazine pages
Yeah, and they'll play my songs till they boring
And if I ever do stop touring
They treat me like a foreigner
Don't believe me ask Lauren
[Chorus]

Vertaling

[Chorus - B.o.B]
Alleen omdat ik verlies, wil nog niet zeggen dat ik verdwaald ben
Ze gaven me alleen maar twijfel
Eerst wachtten ze, dan haatten ze, daarna telden ze me af
Alleen omdat ik verlies, wil nog niet zeggen dat ik vast zit
Ze zeggen dat ik de weg kwijt ben
Maar eerst liet ik ze zien, daarna verkocht ik ze recht voor hun neus
[Vers 1 - B.o.B]
Nou, dit is de wereld waarin we leven
Het ene moment ben jij de held, het andere moment ben jij de slechterik
We zijn in dit spel opgestaan ??om te proberen de kost te verdienen
We slaan je met de waarheid terwijl je televisie kijkt
Maar toch zijn dit de kaarten die we hebben gedeeld
Ze schopten je op de grond wanneer je het meeste hulp nodig had
Tot je opdroogt en ze je op de plank zetten
En dan begin je te huilen omdat je helemaal alleen bent
Dus weet gewoon of je de riem wilt dragen
De enige manier om uit te blinken is de ziel die je verkoopt
Dus ik kon me niet druk maken om de kleren die ik aan had
Ik probeer rechtdoor te rijden op een weg gemaakt van spijkers
Ja, ik moet de tol betalen als ik faal
Of anders is het een ander verhaal om te vertellen
Ik kom bij de deur die ik kan zien
Ik wacht gewoon op de dag tot de glorie de overhand heeft
[Refrein]
[Vers 2 - T.I.]
Alles wat ik weet is doorgaan, shit houdt niet op
Tot de drukte verdubbelt om de klik erop te plaatsen
Vroeger wilde ik de stenen op slot
Tot we naar de gevangenis gingen, zagen we dat we die sloten niet konden plukken
Gemakkelijke beslissing, nu denkt een neger dat ik mijn aanraking kwijt ben
Luister, als ik het niet echt heb gedaan, heb ik er niet veel last van
Dus maak me alsjeblieft niet wakker als ik droom
In de snelle rijstrook geen veiligheidsgordel
En het is zelf een marathontempo
In deze race om rijkdom is praten gewoon een verspilling van adem
Mij ??achtervolgen als achter je staart aanjagen, je zult het nooit vangen
Respect krijg je nooit als je het nooit hebt gehad
Ik kijk terug en lach dit leven van mij
Bracht me hier helemaal een misdaadleven vormen
Gewoon een constante herinnering dat het einde alles is
Is degene die alles weet, ziet alles
Omdat
[Refrein]
[Vers 3 - B.o.B]
Ja, dit zijn mijn voorspellingen
Ik sta in de Top 40 met een grote hit
Ik reis de wereld rond om niet ziek te worden
En ik krijg meer vrienden op mijn vriendenlijst
En daarna zal ik beroemd zijn
En iedereen die ik ken, zal me vertellen dat ik aan het veranderen ben
En dan zal mijn mobiele telefoon nooit ophouden met rinkelen
En ik kom overal op tijdschriftpagina's
Ja, en ze spelen mijn liedjes tot ze saai zijn
En als ik ooit stop met toeren
Ze behandelen me als een buitenlander
Geloof me niet, vraag het Lauren
[Refrein]