Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: past my shades

Origineel

If you asked me whats on my mind
You probably won't believe it
Cause if life was one big pool
I'd be in the deep end
So I play my role
And never ever speak it
Like a secret
And all the while you just try to figure me out, but
But you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
Yeah
Well ask me a question I tell you no lies
Cause there's nothing to hide my souls in my eyes
And I'm a head of my time but I cannot rewind
The only thing I fear is the mirror in my bathroom
People look and try to see a disguise
But there is nothing that nobody can't see in light
If its a song with a rhyme or a verse with a line
Then you understand my mind
But you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
Uh, who else but Lu'else
You know I got two belts the black and the white one
I begin and I master
I see in my eye glasses
But they sayin' what I'm seeing through is false like Ross
I can hear him through the wall like walk
This way they tryin' to dissuade my thoughts
I'm a slave to myself don't disobey my boss
It's all in disarray this parade I walk
They get amazed when they catch a chain I toss
Amidst this array of different ways I talk
And it hangs from your brain if my chain you caught
Like I cough without covering my mouth
I tip the scales like the King of the south
Forgot that I was fat I lost my way
But now I'm back looking for the shade I sought
And not wonders, the sky summers
So don't make me take off my stunners
Bobby Ray you know you got my numbers
And them there can't see us like hunters
But you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
Yeah, break it down
La la la la la
Oh yeah
La la la la la
You can't see past my shades
La la la la la
You can't see past my shades
La la la la la
But you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
Yeah
And you can't see past my shades
You can't see past my shades

Vertaling

Als je me vroeg waar ik aan dacht
Je zult het waarschijnlijk niet geloven
Want als het leven één groot zwembad was
Ik zou in het diepe zitten
Dus ik speel mijn rol
En spreek het nooit
Als een geheim
En al die tijd probeer je me gewoon uit te zoeken, maar
Maar je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
Ja
Stel me een vraag, ik vertel je geen leugens
Omdat er niets is om mijn ziel in mijn ogen te verbergen
En ik ben een kop van mijn tijd, maar ik kan niet terugspoelen
Het enige waar ik bang voor ben, is de spiegel in mijn badkamer
Mensen kijken en proberen een vermomming te zien
Maar er is niets dat niemand in het licht kan zien
Of het nu een lied is met een rijm of een couplet met een regel
Dan begrijp je mijn geest
Maar je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
Uh, wie anders dan Lu'else
Je weet dat ik twee riemen heb, de zwarte en de witte
Ik begin en beheers het
Ik zie in mijn bril
Maar ze zeggen dat wat ik doorzie vals is, zoals Ross
Ik hoor hem door de muur lopen
Op deze manier proberen ze mijn gedachten te ontmoedigen
Ik ben een slaaf van mezelf, gehoorzaam mijn baas niet
Het is allemaal in de war van deze parade die ik loop
Ze worden verbaasd als ze een ketting vangen die ik gooi
Te midden van deze reeks verschillende manieren waarop ik praat
En het hangt aan je hersenen als je mijn ketting hebt gevangen
Alsof ik hoest zonder mijn mond te bedekken
Ik tip de weegschaal als de koning van het zuiden
Vergeten dat ik dik was Ik verloor de weg
Maar nu ben ik weer op zoek naar de schaduw die ik zocht
En geen wonderen, de luchtzomers
Laat me mijn verdovende middelen dus niet afdoen
Bobby Ray, je weet dat je mijn nummers hebt
En ze kunnen ons daar niet zien als jagers
Maar je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
Ja, breek het af
La la la la la
O ja
La la la la la
Je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
La la la la la
Je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
La la la la la
Maar je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Voorbij mijn tinten
Voorbij mijn tinten
Ja
En je kunt niet voorbij mijn tinten kijken
Je kunt niet voorbij mijn tinten kijken