Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: play for keeps

Origineel

How much must I repeat?
We only play for keeps
No time outs, no free throws
No refs, no penalties
No handouts, no pit stops
No cheat codes, no sleep
But the drinks are on us
If you with it then pull up a seat
When you're roaming through the jungle
Talk is nothing, talk is cheap
Time is money, money is power
Power corrupts eventually, damn
So what are the options?
What are the choices left for me?
What other rule there's left to break
I guess my fate is a quest for me
Man I'm a dog that ain't got no leash
Man got a crib, it ain't got no lease
Man got a flow that ain't got no brain
But I still get brain, no hands no teeth
Nowadays, niggas are killas on the beat
But where I was raised all of the killas was down the street
Better do your research
Feeling like I fell out of the sky and landed feet first
My squad go hard, my squad go concrete, watch my team work
Hell yea, you can tell that the boy finna eat 'cause I took my seat first
3 course meal, full entrée, refills and I want my dessert
So why not make a toast? Tomorrow could always be worse
Now keep them bottlesing by the kiloliter
And get that Ana off your chest, try to keep a clean shirt
I'm so Grand Hustle, you ain't even in my league sir
What's up with these nerds?
They be out here, gettin' their salads tossed, gettin' their leaves turned
The game just ain't what it used to be, the quality is blurred
But a dying breed survives and a dynasty emerged
So put it in the air if you entirely concur
She call me hippie 'cause I live without any concern
Up on this green earth, I'm on them green herbs
Yeah yeah, yeah, I stay in them trees like the Keeblers
And they say that I look higher in person
As a kid I played in the yard, but now I'm astro turfing
I lived the actual version of the fantasies they utter
Made up stories of threesomes, they must just be seeing double
Run for cover, herees trouble
My heart has grown cold so I gotta sleep with warmer covers
Polar bear pimpin', solar flare spittin'
Somebody tell 'em that this is professional stuntin', don't attempt it
Society is twisted, they tryna take us under
So when you see them folks, don't forget to warn a brother
I made it out alive but still the battle is a struggle
Veni, vidi, vici, I came, I saw, I conquered
They mad 'cause I murdered the game
And their name wasn't in the will
You see, most of these haters are mad rappers who just still waiting on a deal
And they jealous of my success 'cause my shoes cost more than a bill
But I'll never sit down at another table unless I'm invited to the meal
To some it's like conquering mountains, to me it's like stepping on hills
Remember the images in your mirror can be bigger than they appear
And the truth can be hard to swallow, depends on the size of the pill
And by the looks it's about the time that you had your prescription filled
My life, full length feature presentation
There are no intermissions, no time formercial breaking
A fighter in his prime, a legend in the making
There's no debating when you let your numbers make the statement
How much must I repeat?
We only play for keeps
No time-outs, no free throws
No refs, no penalties
No handouts, no pit stops
No cheat codes, no sleep
But the drinks are on us
If you with it then pull up a seat

Vertaling

Hoeveel moet ik herhalen?
We spelen alleen voor donaties
Geen time-outs, geen vrije worpen
Geen refs, geen sancties
Geen handouts, geen pitstops
Geen cheatcodes, geen slaap
Maar de drankjes zijn voor ons
Als je erbij bent, trek dan een stoel omhoog
Als je door de jungle dwaalt
Praten is niets, praten is goedkoop
Tijd is geld, geld is macht
Macht bederft uiteindelijk, verdomme
Dus wat zijn de mogelijkheden?
Wat zijn de keuzes voor mij?
Welke andere regel moet er nog worden overtreden
Ik denk dat mijn lot een zoektocht voor mij is
Man, ik ben een hond die geen riem heeft
De man heeft een wieg, hij heeft geen huurcontract
De mens heeft een stroom die geen hersens heeft
Maar ik krijg nog steeds hersenen, geen handen, geen tanden
Tegenwoordig zijn provence killas op het ritme
Maar waar ik ben opgegroeid, waren alle killa's verderop in de straat
Doe maar beter je onderzoek
Het gevoel alsof ik uit de lucht viel en eerst met mijn voeten landde
Mijn team gaat hard, mijn team wordt concreet, kijk hoe mijn team werkt
Hell yea, je kunt zien dat de jongen finna eet omdat ik eerst ging zitten
3-gangenmaaltijd, volledige entree, navullingen en ik wil mijn toetje
Dus waarom zou je niet toasten? Morgen kan altijd erger zijn
Bewaar ze nu in flessen bij de kiloliter
En haal die Ana van je borst, probeer een schoon shirt te houden
Ik ben zo Grand Hustle, je zit niet eens in mijn competitie meneer
Wat is er met deze nerds?
Ze zijn hier en halen hun salades op en gooien hun bladeren om
Het spel is niet meer wat het was, de kwaliteit is wazig
Maar een stervend ras overleeft en er ontstond een dynastie
Dus stop het in de lucht als je het er helemaal mee eens bent
Ze noemt me hippie omdat ik zonder zorgen leef
Op deze groene aarde zit ik op die groene kruiden
Ja, ja, ik blijf in die bomen zoals de Keeblers
En ze zeggen dat ik persoonlijk hoger kijk
Als kind speelde ik in de tuin, maar nu ben ik astro-turfing
Ik leefde de eigenlijke versie van de fantasieën die ze uiten
Verzonnen verhalen over trio's, ze moeten gewoon dubbel zien
Ren voor dekking, hier zijn problemen
Mijn hart is koud geworden, dus ik moet slapen met warmere dekens
Polar bear pimpin ', zonnevlam spittin'
Iemand zegt dat dit professionele stuntin is, probeer het niet
De samenleving is verwrongen, ze proberen ons onder te brengen
Dus als je die mensen ziet, vergeet dan niet een broer te waarschuwen
Ik kwam er levend uit, maar de strijd is nog steeds een strijd
Veni, vidi, vici, ik kwam, ik zag, ik overwon
Ze zijn gek omdat ik het spel heb vermoord
En hun naam stond niet in het testament
Weet je, de meeste van deze haters zijn gekke rappers die nog steeds wachten op een deal
En ze zijn jaloers op mijn succes omdat mijn schoenen meer kosten dan een rekening
Maar ik ga nooit aan een andere tafel zitten tenzij ik voor de maaltijd ben uitgenodigd
Voor sommigen is het alsof je bergen overwint, voor mij is het alsof je op heuvels stapt
Onthoud dat de afbeeldingen in je spiegel groter kunnen zijn dan ze lijken
En de waarheid kan moeilijk te slikken zijn, hangt af van de grootte van de pil
En door de looks gaat het om de tijd dat je recept was ingevuld
Mijn leven, volledige presentatie van functies
Er zijn geen pauzes, geen eerdere onderbrekingen
Een jager in zijn bloei, een legende in wording
Er is geen discussie over wanneer u uw cijfers de verklaring laat afleggen
Hoeveel moet ik herhalen?
We spelen alleen voor donaties
Geen time-outs, geen vrije worpen
Geen refs, geen sancties
Geen handouts, geen pitstops
Geen cheatcodes, geen slaap
Maar de drankjes zijn voor ons
Als je erbij bent, trek dan een stoel omhoog