Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: B.o.b - Songtitle: Play For Keeps

Origineel

How much must I repeat?
We only play for keeps
No time outs, no free throws
No refs, no penalties
No handouts, no pit stops
No cheat codes, no sleep
But the drinks are on us
If you with it then pull up a seat
When you're roaming through the jungle
Talk is nothing, talk is cheap
Time is money, money is power
Power corrupts eventually, damn
So what are the options?
What are the choices left for me?
What other rule there's left to break
I guess my fate is a quest for me
Man I'm a dog that ain't got no leash
Man got a crib, it ain't got no lease
Man got a flow that ain't got no brain
But I still get brain, no hands no teeth
Nowadays, niggas are killas on the beat
But where I was raised all of the killas was down the street
Better do your research
Feeling like I fell out of the sky and landed feet first
My squad go hard, my squad go concrete, watch my team work
Hell yea, you can tell that the boy finna eat 'cause I took my seat first
3 course meal, full entrée, refills and I want my dessert
So why not make a toast? Tomorrow could always be worse
Now keep them bottles coming by the kiloliter
And get that Ana off your chest, try to keep a clean shirt
I’m so Grand Hustle, you ain’t even in my league sir
What’s up with these nerds?
They be out here, gettin’ their salads tossed, gettin’ their leaves turned
The game just ain’t what it used to be, the quality is blurred
But a dying breed survives and a dynasty emerged
So put it in the air if you entirely concur
She call me hippie 'cause I live without any concern
Up on this green earth, I’m on them green herbs
Yeah yeah, yeah, I stay in them trees like the Keeblers
And they say that I look higher in person
As a kid I played in the yard, but now I’m astro turfing
I lived the actual version of the fantasies they utter
Made up stories of threesomes, they must just be seeing double
Run for cover, here comes trouble
My heart has grown cold so I gotta sleep with warmer covers
Polar bear pimpin’, solar flare spittin’
Somebody tell ‘em that this is professional stuntin’, don’t attempt it
Society is twisted, they tryna take us under
So when you see them folks, don’t forget to warn a brother
I made it out alive but still the battle is a struggle
Veni, vidi, vici, I came, I saw, I conquered
They mad 'cause I murdered the game
And their name wasn’t in the will
You see, most of these haters are mad rappers who just still waiting on a deal
And they jealous of my success 'cause my shoes cost more than a bill
But I’ll never sit down at another table unless I’m invited to the meal
To some it’s like conquering mountains, to me it’s like stepping on hills
Remember the images in your mirror can be bigger than they appear
And the truth can be hard to swallow, depends on the size of the pill
And by the looks it’s about the time that you had your prescription filled
My life, full length feature presentation
There are no intermissions, no time for commercial breaking
A fighter in his prime, a legend in the making
There’s no debating when you let your numbers make the statement
How much must I repeat?
We only play for keeps
No time-outs, no free throws
No refs, no penalties
No handouts, no pit stops
No cheat codes, no sleep
But the drinks are on us
If you with it then pull up a seat

Vertaling

Hoeveel moet ik herhalen?
We spelen alleen voor levensonderhoud
Geen time-outs, geen vrije worpen
Geen refs, geen boetes
Geen hand-outs, geen pitstops
Geen cheatcodes, geen slaap
Maar de drankjes zijn op ons
Als je daarmee mee gaat, trek dan een stoel aan
Wanneer je door de jungle zwierf
Praten is niets, praten is goedkoop
Tijd is geld, geld is macht
Macht corrumpeert uiteindelijk, verdomme
Dus wat zijn de opties?
Welke keuzes heb ik nog?
Welke andere regel valt er nog te breken
Ik denk dat mijn lot een zoektocht naar mij is
Man Ik ben een hond die geen leiband heeft
De mens heeft een wieg, hij heeft geen huurovereenkomst
De mens kreeg een stroom zonder hersenen
Maar ik krijg nog steeds hersenen, geen handen, geen tanden
Tegenwoordig zijn niggas killas op het ritme
Maar waar ik was grootgebracht, waren alle killas in de straat
Je kunt beter je onderzoek doen
Ik voelde alsof ik uit de lucht viel en als eerste voeten op de grond kwam
Mijn team wordt hard, mijn team wordt concreet, kijk hoe mijn team werkt
Hell yea, je kunt vertellen dat de jongen finna eet, want ik nam eerst plaats
3-gangen maaltijd, volledige entree, wordt niet bijgevuld en ik wil mijn dessert
Dus waarom geen toast maken? Morgen kan altijd erger zijn
Houd de flessen nu bij de kiloliter
En haal die Ana uit je borst, probeer een schoon shirt te houden
Ik ben zo Grand Hustle, jij bent niet eens in mijn eredienst meneer
Hoe gaat het met deze nerds?
Ze zijn hier, halen hun salades op en gooien hun bladeren om
Het spel is gewoon niet meer wat het was, de kwaliteit is wazig
Maar een uitstervend ras overleeft en er is een dynastie ontstaan
Dus stop het in de lucht als u het volledig eens bent
Ze noemt me hippie omdat ik zonder zorgen leef
Op deze groene aarde, ben ik op hen groene kruiden
Ja, ja, ik blijf in die bomen zoals de Keeblers
En ze zeggen dat ik er persoonlijker uitzie
Als een kind speelde ik in de tuin, maar nu ben ik astro-turfing
Ik leefde de eigenlijke versie van de fantasieën die ze uiten
Verzonnen verhalen van trio's, ze moeten alleen dubbel zien
Ren naar dekking, hier komen problemen
Mijn hart is koud geworden, dus ik moet slapen met warmere dekens
Polar bear pimpin ', zonnevlam spittin'
Iemand vertelt hen dat dit professionele stuntin is, probeer het niet
De maatschappij is in de war, ze proberen ons niet onder te brengen
Dus als je ze mensen ziet, vergeet dan niet om een ??broer te waarschuwen
Ik heb het levend gered, maar de strijd is nog steeds een strijd
Veni, vidi, vici, ik kwam, ik zag, ik overwon
Ze zijn boos omdat ik het spel heb vermoord
En hun naam was niet in de wil
Weet je, de meeste van deze haters zijn gekke rappers die gewoon nog wachten op een deal
En ze jaloers op mijn succes omdat mijn schoenen meer kosten dan een rekening
Maar ik zal nooit aan een andere tafel gaan zitten tenzij ik voor de maaltijd ben uitgenodigd
Voor sommigen is het alsof ik bergen verover, voor mij is het alsof ik op heuvels sta
Vergeet niet dat de afbeeldingen in je spiegel groter kunnen zijn dan ze lijken
En de waarheid kan moeilijk zijn om te slikken, afhankelijk van de grootte van de pil
En het ziet er naar uit hoe laat je je recept hebt ingevuld
Mijn leven, volledige speelfilm presentatie
Er zijn geen onderbrekingen, geen tijd voor commercieel breken
Een vechter in zijn bloei, een legende in wording
Er wordt niet gedebatteerd wanneer u uw cijfers laat maken
Hoeveel moet ik herhalen?
We spelen alleen voor levensonderhoud
Geen time-outs, geen vrije worpen
Geen refs, geen boetes
Geen hand-outs, geen pitstops
Geen cheatcodes, geen slaap
Maar de drankjes zijn op ons
Als je daarmee mee gaat, trek dan een stoel aan