Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: provo king

Origineel

I am the provo king, the leader of the unknown beings
I am exactly what the fuck you're thinkin' provo means
The line I walk is thinner than a fuckin' yo-yo string
So what the fuck is crazy? For me there's no such thing
So much emotion, I can sense it but it's so unseen
Cause when the other side is callin', your phone don't ring
You know what my logo means, wear [?] Polo jeans
Somethin', somethin', somethin', virtuoso dreams
The tubes is knockin', you pillow talkin in red, white and blue pajamas
Sometimes I'm super honest, cause I can't be who you want me to be
Or how they want me to speak
Yeah I'm a free thinker, that's why they'rein' for me
Yeah you niggas asleep, that's why I'm callin' you sheep
Deep fry your mind, you a human omelette with cheese
The all seein' eye, the beast monitors me
Your mama, your daddy, your auntie, your uncle, your neice
And a nigga came up, lookin' in the street lights
Tryna dodge a gun, and the judge and police lights
We out here starvin' tryna find a way to eat right
'Bout to touch the sky, let a nigga get his feet right
Nigga came up, nigga came up
I said a nigga came up, a nigga came up
A nigga came up, lookin' at the street lights
Tryna survive another night on the east side
And we out here starvin' tryna find a way to eat right
'Bout to touch the sky, let a nigga get his feet right
A nigga came up, a nigga came up
I said a nigga came up, a nigga came up
[Verse 2]
Redeem myself for who? Redeem myself for you?
Redeem myself for your squad? Redeem myself for your crew?
I'm tradin' blows with a giant, I'm in the ring with a deuce
I broke myself out the chains, I cut myself out the noose
So fuck your slanted review, you write at home in your room
So busy spreadin' the hate, you end up missin' the truth
You mothafuckas can shove it, I never back down for nothin'
The man got his hand up your pants, you just a puppet
I'm throwin' a fit and fussin' cause niggas killin' their cousin
Make it worse, he just a kid, kid of your mama's brother
Ask the world, can I live, live, live? No discussion
'Fore they put you in the picture, first they gotta check the color
Where are your rights that get left in the dust?
They get the cheese and don't throw us the crust
Plus sayin' please doesn't make it a must
So we get strapped, give me buck or I bust
And a nigga came up, lookin' in the street lights
Tryna dodge a gun, and the judge and police lights
We out here starvin' tryna find a way to eat right
'Bout to touch the sky, let a nigga get his feet right
Nigga came up, nigga came up
I said a nigga came up, a nigga came up
A nigga came up, lookin' at the street lights
Tryna survive another night on the east side
And we out here starvin' tryna find a way to eat right
'Bout to touch the sky, let a nigga get his feet right
A nigga came up, a nigga came up
I said a nigga came up, a nigga came up
Dark skinned nigga, light skinned nigga
Don't mean shit when the light man hit yah
I said dark skinned nigga, light skinned nigga
See you on the news, hope your white friends miss you
Cause a nigga came up
Dark skinned nigga, light skinned nigga
Don't mean shit when the light man hit yah
I said dark skinned nigga, light skinned nigga
See you on the news, hope your white friends miss you
Cause a nigga came up

Vertaling

Ik ben de provokoning, de leider van de onbekende wezens
Ik ben precies wat je denkt, provo betekent
De lijn die ik loop is dunner dan een verdomde jojo-snaar
Dus wat is verdomme gek? Voor mij bestaat zoiets niet
Zoveel emotie, ik voel het, maar het is zo ongezien
Want als de andere kant belt, rinkelt je telefoon niet
Weet je wat mijn logo betekent, draag [?] Polo-jeans
Iets, iets, iets, virtuoze dromen
De buizen kloppen, je kussen praat in rode, witte en blauwe pyjama's
Soms ben ik super eerlijk, want ik kan niet zijn wie je wilt dat ik ben
Of hoe ze willen dat ik spreek
Ja, ik ben een vrijdenker, daarom 'komen' ze voor mij
Ja jij provence slaapt, daarom noem ik je schapen
Frituur je geest, jij een menselijke omelet met kaas
Het alziende oog, het beest houdt me in de gaten
Je moeder, je vader, je tante, je oom, je nichtje
En er kwam een ??neger op, die in de straatverlichting keek
Tryna ontwijkt een pistool en de rechter en de politie lichten op
We proberen starvin 'tryna een manier te vinden om goed te eten
'Bout om de lucht aan te raken, laat een nigga zijn voeten goed krijgen
Nigga kwam naar boven, nigga kwam naar boven
Ik zei dat er een neger opkwam, een neger
Er kwam een ??neger naar de straatverlichting kijken
Tryna overleeft nog een nacht aan de oostkant
En we proberen hier een manier te vinden om goed te eten
'Bout om de lucht aan te raken, laat een nigga zijn voeten goed krijgen
Een nigga kwam op, een nigga kwam op
Ik zei dat er een neger opkwam, een neger
[Vers 2]
Inwisselen voor wie? Zelf voor u inwisselen?
Zelf inwisselen voor je team? Zelf inwisselen voor je bemanning?
Ik handel met een reus, ik zit in de ring met een deuce
Ik brak mezelf uit de kettingen, ik sneed mezelf uit de strop
Dus neuk je schuine recensie, je schrijft thuis in je kamer
Zo druk met het verspreiden van de haat, mis je uiteindelijk de waarheid
Jullie motafucka's kunnen het duwen, ik ga nooit terug voor niets
De man heeft zijn hand in je broek gestoken, jij maar een pop
Ik gooi een aanval en drukte omdat provence hun neef vermoordt
Maak het erger, hij is maar een kind, kind van je moeders broer
Vraag de wereld, kan ik leven, leven, leven? Geen discussie
'Voordat ze je op de foto zetten, moeten ze eerst de kleur controleren
Waar blijven uw rechten in het stof?
Ze halen de kaas en gooien ons niet de korst
Plus, zeg het alsjeblieft niet een must
Dus we worden vastgebonden, geef me geld of ik bust
En er kwam een ??neger op, die in de straatverlichting keek
Tryna ontwijkt een pistool en de rechter en de politie lichten op
We proberen starvin 'tryna een manier te vinden om goed te eten
'Bout om de lucht aan te raken, laat een nigga zijn voeten goed krijgen
Nigga kwam naar boven, nigga kwam naar boven
Ik zei dat er een neger opkwam, een neger
Er kwam een ??neger naar de straatverlichting kijken
Tryna overleeft nog een nacht aan de oostkant
En we proberen hier een manier te vinden om goed te eten
'Bout om de lucht aan te raken, laat een nigga zijn voeten goed krijgen
Een nigga kwam op, een nigga kwam op
Ik zei dat er een neger opkwam, een neger
Nigga met donkere huid, nigga met lichte huid
Bedoel niet shit toen de lichtman je sloeg
Ik zei donkere huid nigga, lichte huid nigga
Tot ziens op het nieuws, ik hoop dat je blanke vrienden je missen
Omdat er een nigga opkwam
Nigga met donkere huid, nigga met lichte huid
Bedoel niet shit toen de lichtman je sloeg
Ik zei donkere huid nigga, lichte huid nigga
Tot ziens op het nieuws, ik hoop dat je blanke vrienden je missen
Omdat er een nigga opkwam