Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: b o b - Songtitle: roll one up

Origineel

Sometimes I get high to free my mind
Is that alright?
Right right right right
Sometimes I get drunk, to past the time
Is that alright?
Is that alright?
Right right right right
Let's roll up something, let's pour up something
Let's roll, let's pour, let's roll up something
Let's pour up something
Let's roll up something, let's pour up something
Let's roll, let's pour, let's roll up something
Let's pour up something
Sometimes I get high to get you off my brain
Is that alright?
Right right right right
Sometimes I like to get wasted
Sometimes I like to get faded
Sometimes I like, what?
I forgot what I was finna say
Right right right right
Let's roll up something, let's pour up something
Let's roll, let's pour, let's roll up something
Let's pour up something
Let's roll up something, let's pour up something
Let's roll, let's pour, let's roll up something
Let's pour up something
Let's roll up something, let's pour up something
Let's roll, let's pour, let's roll up something
Let's pour up something
Before the hoes' ever noticing
Bank was broken, full of overages
Who's the foul mouth spoke of this?
My heart was cold, so emotionless
Here here here, I can't hear my own thoughts
Yeah yeah yeah, silence every phone call
Too much thinking, and too much time in the attic
Too much drink, and too much weed for my habit
Too much passion, and too much swag for the average
Don't need to explain if you can't change what happened
Oh, loose hand shakes and fake smiles
More knives in my back than a steakhouse
Feeling like Em in 8 Mile
Lose yourself right now, I'm spaced out
Friends pretending they ain't enemies
Haters be whispering 'cause they envious
Numb all the pain I got in my memories
Who got the pill that they had in Limitless?
And now who says, now who says I can't get stoned?
And who cares, who cares, who's right, who's wrong?
If you find and be clear, a new life with new air, a new flight with new stairs
You might move on, and get faded
You might move on, and upgrade it
You might move on, and just get that bullshit out of the way
Right right right right
Let's roll up something, let's pour up something
Let's roll, let's pour, let's roll up something
Let's pour up something, right right right right
Let's roll up something, let's pour up something
Let's roll, let's pour, let's roll up something
Let's pour up something, right right right right

Vertaling

Soms word ik high om mijn geest te bevrijden
Is dat goed?
Rechts rechts rechts rechts
Soms word ik dronken, tot voorbij de tijd
Is dat goed?
Is dat goed?
Rechts rechts rechts rechts
Laten we iets oprollen, laten we iets opgieten
Laten we rollen, laten we schenken, laten we iets oprollen
Laten we iets inschenken
Laten we iets oprollen, laten we iets opgieten
Laten we rollen, laten we schenken, laten we iets oprollen
Laten we iets inschenken
Soms word ik high om je van mijn hoofd te halen
Is dat goed?
Rechts rechts rechts rechts
Soms word ik graag verspild
Soms vind ik het leuk om vervaagd te raken
Soms vind ik leuk, wat?
Ik was vergeten wat ik finna zei
Rechts rechts rechts rechts
Laten we iets oprollen, laten we iets opgieten
Laten we rollen, laten we schenken, laten we iets oprollen
Laten we iets inschenken
Laten we iets oprollen, laten we iets opgieten
Laten we rollen, laten we schenken, laten we iets oprollen
Laten we iets inschenken
Laten we iets oprollen, laten we iets opgieten
Laten we rollen, laten we schenken, laten we iets oprollen
Laten we iets inschenken
Voor de hoes 'ooit opmerkt
Bank was kapot, vol met overschotten
Wie heeft de smerige mond hierover gesproken?
Mijn hart was koud, zo emotieloos
Hier hier, ik kan mijn eigen gedachten niet horen
Ja ja ja, zwijg elk telefoontje
Te veel nadenken en te veel tijd op zolder
Te veel drinken en te veel wiet voor mijn gewoonte
Te veel passie en te veel swag voor het gemiddelde
U hoeft niet uit te leggen of u niet kunt veranderen wat er is gebeurd
Oh, losse handbewegingen en nepglimlachen
Meer messen in mijn rug dan een steakhouse
Gevoel als Em in 8 mijl
Verlies jezelf nu, ik ben gespreid
Vrienden doen alsof ze geen vijanden zijn
Haters fluisteren omdat ze jaloers zijn
Verdoofd alle pijn die ik in mijn herinneringen kreeg
Wie heeft de pil gekregen die ze in Limitless hadden?
En wie zegt er nu, wie zegt dat ik niet stoned kan worden?
En wat maakt het uit, wie maakt het uit, wie heeft gelijk, wie heeft het mis?
Als je vindt en duidelijk bent, een nieuw leven met nieuwe lucht, een nieuwe vlucht met nieuwe trappen
Misschien ga je verder en vervaag je
Misschien ga je verder en upgrade je het
Misschien ga je verder en haal je die onzin gewoon uit de weg
Rechts rechts rechts rechts
Laten we iets oprollen, laten we iets opgieten
Laten we rollen, laten we schenken, laten we iets oprollen
Laten we iets opgieten, helemaal goed
Laten we iets oprollen, laten we iets opgieten
Laten we rollen, laten we schenken, laten we iets oprollen
Laten we iets opgieten, helemaal goed