Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Baby shambles - Songtitle: Albion

Origineel

Down in Albion
They're black and blue
But we don't talk about that
Are you from 'round here?
How do you do?
I'd like to talk about that
Talk over
Gin in teacups
And leaves on the lawn
Violence at bus stops
And the pale thin girl with eyes forlorn

Gin in teacups
And leaves on the lawn
Violence in dole queues
And the pale thin girl behind the checkout

If you're looking for a cheap sort
Set in false anticipation
Ill be waiting in the photo booth
At the underground station
So come away, won't you come away
We can go to
Deptford, Catford, Walford, Digbeth, Mansfield
Anywhere in Albion

Yellowing classics
And canons at dawn
coffee wallows and pith helmets
and an English sun

New bought classics
And canons at dawn
coffee wallows and pith helmets
and an English song

But if you're looking for a cheap sort
Glint with perspiration
There's a four-mile queue
Outside the disused power station

Ah come away, say you'll come away
We're going to...
Semford, Woville, Newcastle
Anywhere oh

If you're looking for a cheap tart
Glint with perspiration
There's a five mile queue
Outside the disused power station

Now come away, won't you come away
We're going to...

Wrexham, Oldham, Bristol
Anywhere in Albion

Vertaling

In Albion
Zitten ze onder de blauwe plekken
Maar daar praten we niet over
Kom je hier uit de buurt?
Hoe gaat het?
Ik zou daar graag over praten
Praten over
Jenever in theekopjes
En bladeren op het gazon
Geweld bij bushaltes
En het bleke magere meisje met verdrietige ogen

Jenever in theekopjes
En bladeren op het gazon
Geweld in de rijen voor een werklozenuitkering
En het bleke magere meisje achter de kassa

Als je naar een goedkoop soort zoekt
Investeer in valse hoop
Ik zal wachten in het fotohokje
Op het ondergrondse metrostation
Dus ga mee weg, zou je niet mee weggaan
Wij kunnen ook gaan naar
Deptford, Catford, Walford, Digbeth, Mansfield
Waar dan ook in Albion

Vergelende klassiekers
En kanonnen bij het aanbreken van de dag
Koffie baden en een zonnehoed
En een Engelse zon

Nieuw gekochte klassiekers
En kanonnen bij het aanbreken van de dag
Koffie baden en een zonnehoed
En een Engelse zon

Maar als je naar een goedkoop soort zoekt
Glimmend van zweet
Er is een rij van vier mijl
Buiten de ongebruikte elektriciteitscentrale

Oh ga mee weg, zeg dat je mee zult weggaan
We gaan naar...
Semford, Woville, Newcastle
Waar dan ook oh

Als je op zoek bent naar een goedkoop wijf
Glimmend van zweet
Er is een rij van vijf mijl
Buiten de ongebruikte elektriciteitscentrale

Oh ga mee weg, zeg dat je mee zult weggaan
We gaan naar...

Wrexham, Oldham, Bristol
Waar dan ook in Albion