Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Babyface - Songtitle: How Come, How Long

Origineel

There was a girl I used to know.
She was, oh so beautiful,
but she's not here anymore.
She had a college degree,
smart as anyone could be.
She had so much to live for,
but she fell in love
with the wrong kind of man.
He abused her love
and treated her so bad.
There was not enough education in her world
that could save the life of this
little girl.

How come, how long.
It's not right, it's so wrong.
Do we let it just go on?
Turn our backs and carry on.
Wake up, for it's too late.
Right now, we can't wait.
She won't have a second try.
Open up your hearts,
as well as your eyes.

She tried to give a cry for help,
she even blamed things on herself,
but no one came to her aid.
Nothing was wrong as far as we could tell.
That's what we'd like to tell ourselves,
but no, it wasn't that way.
So she fell in love,
with the wrong kind of man.
And she paid with her life,
for loving that man.
So we cannot ignore,
we must look for the signs
and maybe next time we might save
somebody's life.

How come, how long.
It's not right, it's so wrong.
Do we let it just go on?
Turn our backs and carry on.
Wake up, for it's too late.
Right now, we can't wait.
She won't have a second try.
Open up your hearts,
as well as your eyes.

I on occasion met that guy.
It's been a feeling deep inside
some ... wasn't right.
The way he proves himself a man,
by beating his woman with his hands.
Oh, I wish that she'd seen the light.
How can someone like that call himself a man?
He's not a man.
Soon reality ...
And we cannot ignore,
whenever we see the signs
'Cause any kind of abuse,
God knows, it's a crime.

How come, how long.
It's not right, it's so wrong.
Do we let it just go on?
Turn our backs and carry on.
Wake up, for it's too late.
Right now, we can't wait.
She won't have a second try.
Open up your hearts,
as well as your eyes.

Vertaling

Er was een meisje die ik kende.
Ze was, oh zo mooi,
maar zij is hier niet meer.
Zij had een universitaire graad,
zo slim als iemand kon zijn.
Ze had zoveel om voor te leven,
maar ze werd verliefd
op het verkeerde soort man.
Hij misbruikte haar liefde
en behandelde haar zo slecht.
Er was te weinig kennis in haar wereld
die het leven van dit kleine meisje
zou kunnen redden.

Hoe is het zo gekomen, hoe lang.
Het is niet goed, het is zo fout.
Laten we het gewoon doorgaan?
We keren onze rug toe en gaan door.
Wordt wakker voordat het te laat is.
Juist nu, we kunnen niet wachten.
Ze zal geen tweede kans krijgen.
Open jullie harten,
evenals jullie ogen.

Zij probeerde om hulp te schreeuwen,
ze gaf zelfs zichzelf de schuld,
maar niemand schoot haar te hulp.
Niets was verkeerd voor zover wij het konden zien.
Dat is wat we ons zelf zouden willen vertellen,
maar nee, het ging niet op die manier.
Dus ze werd verliefd,
op het verkeerde soort man.
En ze betaalde met haar leven,
omdat ze van die man hield.
Dus we kunnen het niet negeren,
we moeten letten op de tekens
en misschien kunnen we de volgende keer
iemands leven redden.

Hoe is het zo gekomen, hoe lang.
Het is niet goed, het is zo fout.
Laten we het gewoon doorgaan?
We keren onze rug toe en gaan door.
Wordt wakker voordat het te laat is.
Juist nu, we kunnen niet wachten.
Ze zal geen tweede kans krijgen.
Open jullie harten,
evenals jullie ogen.

Toevallig ontmoette ik die jongen.
Het was een gevoel diep van binnen
iets? was niet goed.
De manier waarop hij zich zelf bewijst als man,
door het zijn slaan van zijn vrouw met zijn handen.
Oh, ik wenste dat ze het licht had gezien.
Hoe kan iemand zoals hij zichzelf een man noemen?
Hij is geen man.
Spoedige realiteit
We kunnen het niet negeren
telkens als wij tekens zien
want elke vorm van misbruik,
God weet het, is een misdaad.

Hoe is het zo gekomen, hoe lang.
Het is niet goed, het is zo fout.
Laten we het gewoon doorgaan?
We keren onze rug toe en gaan door.
Wordt wakker voordat het te laat is.
Juist nu, we kunnen niet wachten.
Ze zal geen tweede kans krijgen.
Open jullie harten,
evenals jullie ogen.