Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: babyland - Songtitle: mindfuck

Origineel

Mother and Father
Don't you know
He's doing the best that he can
Burdened at birth to belong
Yet everything you taught him was wrong
He's just not the same
He wants to feel with his own thoughts
Not your lame ideal
Given hope
He'll never cease
It's got to end
No more mindfuck
They'll fuck with your head
Make you think it's their life
Instead of your own
Reduced to hate
To fear anything that deviates away
From their own kind
Their minds
Status symbols mold away
Forcing fate
Products obeys
Not education
It's maniuplation
They're fucking you up
Enough is enough
It's got to stop
No more mindfuck

Vertaling

Moeder en vader
Weet je niet
Hij doet zijn best
Bij de geboorte belast om erbij te horen
Maar alles wat je hem leerde, was fout
Hij is gewoon niet hetzelfde
Hij wil met zijn eigen gedachten voelen
Niet jouw zwakke ideaal
Hoop gegeven
Hij houdt nooit op
Het moet eindigen
Geen mindfuck meer
Ze zullen met je hoofd neuken
Laat je denken dat het hun leven is
In plaats van die van jezelf
Verminderd om te haten
Te vrezen voor alles wat afwijkt
Van hun eigen soort
Hun gedachten
Statussymbolen vormen zich weg
Het lot afdwingen
Producten gehoorzamen
Geen onderwijs
Het is manuplatie
Ze maken je kapot
Genoeg is genoeg
Het moet stoppen
Geen mindfuck meer