Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: babyland - Songtitle: ramona moraga

Origineel

As if isolation's not enough
Just try to organize and rise above it
Then you'll find out what it's all about
This is not mymunity
This is not what I represent
Participation's breathing down my neck
There's no way I'm giving in
But still you're stuck living in ...
Ramona
Where there's nothing more than meets the eye
A peaceful lie for vat-grown teenage alcoholics
Unchallenged by adversity
Disjoint from history
And pinned down by boredom
In lowered trucks and concert shirts
It's a great place for children and pets
It's a rural cage with no need for walls
The blind youth crawl insanely towards the nets
In search of identity
They're already condemned to
Poorly planned pregnancies and vocations
But you know what
They don't want
(Wee to Del Taco, may I take your order?)
All the politics of growing up
As if coping with it ain't enough
You try to organize and rise above it
Because you found out what it's all about (bullsh ...)
This is not mymunity
This is not what I represent
Participation's breathing down my neck
There's no way I'm giving in
But still you're stuck living in ...
Moraga
It won't let things change
An upper-crust fairy tale for the popular and decent kids
Ignorant of reality
Handed everything from hatred to their G.T.I.
Ganja, kegs and football games
With the cops there to keep out all minorities
A quiet fraud buried in the hills
Where schooling means exclusivity, intolerance and hypocrisy
And the sad thing is
You better get used to it
Because high school, it never ends
Wee to the system
(You got a problem with me?)
This is not ourmunity
This is not what we represent
Participation ain't where it's at
There's no way we're giving in
Yet still we're stuck living in
R.A.M.O.N.A. M.O.R.A.G.A.
R.A.M.O.N.A. M.O.R.A.G.A.
(Hey, where're ya from?)

Vertaling

Alsof isolatie niet genoeg is
Probeer gewoon te organiseren en er boven uit te stijgen
Dan kom je erachter waar het allemaal om draait
Dit is geen gemeenschap
Dit is niet wat ik vertegenwoordig
Participatie ademt door mijn nek
Ik geef op geen enkele manier toe
Maar je zit nog steeds vast in ...
Ramona
Waar niets meer is dan op het eerste gezicht te zien is
Een vreedzame leugen voor door alcohol geteelde tieneralcoholisten
Onaangetast door tegenslag
Los van de geschiedenis
En vastgehouden door verveling
In verlaagde vrachtwagens en concertshirts
Het is een geweldige plek voor kinderen en huisdieren
Het is een landelijke kooi zonder muren
De blinde jeugd kruipt waanzinnig richting de netten
Op zoek naar identiteit
Ze zijn al veroordeeld
Slecht geplande zwangerschappen en roepingen
Maar weet je wat
Ze willen niet
(Zie Del Taco, mag ik uw bestelling opnemen?)
Alle politiek van opgroeien
Alsof het niet genoeg is om ermee om te gaan
Je probeert je te organiseren en er boven uit te stijgen
Omdat je erachter bent gekomen waar het allemaal om draait (bullsh ...)
Dit is geen gemeenschap
Dit is niet wat ik vertegenwoordig
Participatie ademt door mijn nek
Ik geef op geen enkele manier toe
Maar je zit nog steeds vast in ...
Moraga
Het laat de dingen niet veranderen
Een sprookje uit de hogere klasse voor de populaire en nette kinderen
Onwetend van de realiteit
Overhandigde alles van haat tot hun G.T.I.
Ganja, fusten en voetbalwedstrijden
Met de politie om alle minderheden buiten te houden
Een stille fraude begraven in de heuvels
Waar scholing exclusiviteit, intolerantie en hypocrisie betekent
En het trieste is
Je kunt er maar beter aan wennen
Omdat de middelbare school nooit eindigt
Wee het systeem
(Heb je een probleem met mij?)
Dit is niet onze gemeenschap
Dit is niet wat we vertegenwoordigen
Deelname is niet waar het is
We kunnen niet toegeven
Toch leven we nog steeds vast
R.A.M.O.N.A. M.O.R.A.G.A.
R.A.M.O.N.A. M.O.R.A.G.A.
(Hey, waar kom je vandaan?)