Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: babylone - Songtitle: zina

Origineel

Ù?Ù?Ù?Ù? راÙ?Ù? Ù?عاÙ?Ø? غدÙ?Ø© تاÙ?Ù?Ø? Ù?تÙ?Ù?Ù?
Ù?Ù?تب باÙ?Ù?Ù?تÙ?بØ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? حداÙ?
اااÙ? Ù?ا Ù?Ù?بÙ? Ø´Ù?ف Ù?Ù?اÙ?Ø? Ù?Ù?Ù? رÙ?اÙ?Ù?
فÙ?Ù? بحر صافÙ?Ø? بÙ?Ù?اجÙ? داÙ?Ù? Ù?عاÙ?
تبع رÙ?اح اÙ?حب Ù?عÙ?دÙ? حطÙ?Ù?Ø? Ù?دعÙ?Ù?
Ù?صاÙ?Ù? Ù?Ù?اÙ?Ù? حبÙ?بÙ? Ù?اتÙ?ساÙ?
Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? زÙ?Ù?Ø©Ø? Ù?ادرتÙ? فÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا
Ø£Ù?ا Ù?Ù?Ù?بÙ? Ø­Ù?سÙ?ا عÙ?Ù?Ù? Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?ا
Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ااا Ù?ا زÙ?Ù?Ø©Ø? Ù?ادرتÙ? فÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا
Ø£Ù?ا Ù?Ù?Ù?بÙ? Ø­Ù?سÙ?ا عÙ?Ù?Ù? Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?ا
Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù? خرجتÙ? فاÙ?ظÙ?اÙ?Ø? Ù?عÙ?Ù?ا سÙ?Ù?تÙ?
فÙ? غÙ?اب اÙ?Ù?Ù?رØ? بعÙ?Ù?Ù?Ù? ضÙ?Ù?تÙ?
Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù? Ù?جÙ?Ø©Ø? Ù?اÙ?جÙ?Ø© Ù?ابÙ?تÙ?
Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?تÙ? Ù?ذا شحاÙ?Ø? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù? عÙ?اش Ù?ربتÙ?
-
Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù? خرجتÙ? فاÙ?ظÙ?اÙ?Ø? Ù?عÙ?Ù?ا سÙ?Ù?تÙ?
فÙ? غÙ?اب اÙ?Ù?Ù?رØ? بعÙ?Ù?Ù?Ù? ضÙ?Ù?تÙ?
Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù? Ù?جÙ?Ø©Ø? Ù?اÙ?جÙ?Ø© Ù?ابÙ?تÙ?
Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?تÙ? Ù?ذا شحاÙ?Ø? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù? عÙ?اش Ù?ربتÙ?
Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? زÙ?Ù?Ø©Ø? Ù?ادرتÙ? فÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا
Ø£Ù?ا Ù?Ù?Ù?بÙ? Ø­Ù?سÙ?ا عÙ?Ù?Ù? Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?ا
Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ااا Ù?ا زÙ?Ù?Ø©Ø? Ù?ادرتÙ? فÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا
Ø£Ù?ا Ù?Ù?Ù?بÙ? Ø­Ù?سÙ?ا عÙ?Ù?Ù? Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?ا
Ù?ا ربÙ? Ù?Ù?Ù?اÙ?
Ø­Ù?فت Ù?اÙ?زÙ?د Ù?ساÙ?Ø? عÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?جرÙ?Ù?
Ù?اÙ?عÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù? بÙ?اتØ? Ù?حاÙ? تساÙ?Ø­Ù?Ù?
عÙ?اش Ù?ا Ù?Ù?بÙ?Ø? Ù?Ù?اÙ? غدرÙ?Ù?
راÙ?Ù? Ù?جرÙ?Ø­Ø? Ø´Ù?Ù?Ù? Ù?داÙ?Ù?Ù?Ù?
Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?ا رÙ?احØ? Ù?دÙ? Ù?غاÙ?Ù?
Ù?سÙ?عÙ?Ù? Ù?حبÙ?بØ? Ù?عرف Ø­Ù?اÙ?Ù?
اÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?ا زÙ?Ù?Ø©Ø? فÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?عاÙ?Ù?
Ø£Ù?Ù?Ù? راÙ? راحØ? Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? اÙ?عاÙ?Ù?
Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? زÙ?Ù?Ø©Ø? Ù?ادرتÙ? فÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا
Ø£Ù?ا Ù?Ù?Ù?بÙ? Ø­Ù?سÙ?ا عÙ?Ù?Ù? Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?ا
Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ااا Ù?ا زÙ?Ù?Ø©Ø? Ù?ادرتÙ? فÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا
Ø£Ù?ا Ù?Ù?Ù?بÙ? Ø­Ù?سÙ?ا عÙ?Ù?Ù? Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?ا

Vertaling

Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ø ± ا٠?? Ù ?? Ù ?? عا٠?? Ø ?? غد٠?? Ø © تا٠?? Ù ?? Ø ?? Ù ?? ت٠?? Ù ?? Ù ??
Ù ?? Ù ?? تب با٠?? Ù ?? Ù ?? ت٠?? Ø¨Ø ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Øدا٠??
ااا٠?? Ù ?? ا Ù ?? Ù ?? ب٠?? Ø´Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا٠?? Ø ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ø ± Ù ?? ا٠?? Ù ??
Ù ?? Ù ?? Ù ?? بØØ ± صا٠?? Ù ?? Ø ?? ب٠?? Ù ?? اج٠?? دا٠?? Ù ?? Ù ?? عا٠??
تبع Ø ± Ù ?? Ø§Ø Ø§Ù ?? Øب Ù ?? ع٠?? د٠?? ØØ · Ù ?? Ù ?? Ø ?? Ù ?? دع٠?? Ù ??
Ù ?? صا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا٠?? Ù ?? Øب٠?? ب٠?? Ù ?? ات٠?? سا٠??
Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ز٠?? Ù ?? Ø © Ø ?? Ù ?? Ø§Ø¯Ø ± ت٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا
Ø £ Ù ?? ا Ù ?? Ù ?? Ù ?? ب٠?? ØÙ ?? س٠?? ا ع٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا
Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ااا Ù ?? ا ز٠?? Ù ?? Ø © Ø ?? Ù ?? Ø§Ø¯Ø ± ت٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا
Ø £ Ù ?? ا Ù ?? Ù ?? Ù ?? ب٠?? ØÙ ?? س٠?? ا ع٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا
Ù ?? ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ø®Ø ± جت٠?? Ù ?? ا٠?? ظ٠?? ا٠?? Ø ?? Ù ?? ع٠?? Ù ?? ا س٠?? Ù ?? ت٠??
Ù ?? Ù ?? غ٠?? اب ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ø ± Ø ?? بع٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ض٠?? Ù ?? ت٠??
Ù ?? ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ع٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ج٠?? Ø © Ø ?? Ù ?? ا٠?? ج٠?? Ø © Ù ?? اب٠?? ت٠??
Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ت٠?? Ù ?? Ø ° ا Ø´Øا٠?? Ø ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ع٠?? اش Ù ?? Ø ± بت٠??
-
Ù ?? ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ø®Ø ± جت٠?? Ù ?? ا٠?? ظ٠?? ا٠?? Ø ?? Ù ?? ع٠?? Ù ?? ا س٠?? Ù ?? ت٠??
Ù ?? Ù ?? غ٠?? اب ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ø ± Ø ?? بع٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ض٠?? Ù ?? ت٠??
Ù ?? ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ع٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ج٠?? Ø © Ø ?? Ù ?? ا٠?? ج٠?? Ø © Ù ?? اب٠?? ت٠??
Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ت٠?? Ù ?? Ø ° ا Ø´Øا٠?? Ø ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ع٠?? اش Ù ?? Ø ± بت٠??
Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ز٠?? Ù ?? Ø © Ø ?? Ù ?? Ø§Ø¯Ø ± ت٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا
Ø £ Ù ?? ا Ù ?? Ù ?? Ù ?? ب٠?? ØÙ ?? س٠?? ا ع٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا
Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ااا Ù ?? ا ز٠?? Ù ?? Ø © Ø ?? Ù ?? Ø§Ø¯Ø ± ت٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا
Ø £ Ù ?? ا Ù ?? Ù ?? Ù ?? ب٠?? ØÙ ?? س٠?? ا ع٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا
Ù ?? ا Ø ± ب٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا٠??
ØÙ ?? Ù ?? ت Ù ?? ا٠?? ز٠?? د Ù ?? سا٠?? Ø ?? ع٠?? Ù ?? ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ø¬Ø ± Ù ?? Ù ??
Ù ?? ا٠?? ع٠?? Ù ?? ا٠?? Ù ?? Ù ?? ب٠?? Ø§ØªØ ?? Ù ?? Øا٠?? تسا٠?? ØÙ ?? Ù ??
ع٠?? اش Ù ?? ا Ù ?? Ù ?? ب٠?? Ø ?? Ù ?? Ù ?? ا٠?? ØºØ¯Ø ± Ù ?? Ù ??
Ø ± ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ø¬Ø ± Ù ?? ØØ ?? Ø´Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? دا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ??
Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا Ø ± Ù ?? اØØ ?? Ù ?? د٠?? Ù ?? غا٠?? Ù ??
Ù ?? س٠?? ع٠?? Ù ?? Ù ?? Øب٠?? Ø¨Ø ?? Ù ?? Ø¹Ø ± Ù ?? ØÙ ?? ا٠?? Ù ??
ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا ز٠?? Ù ?? Ø © Ø ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? عا٠?? Ù ??
Ø £ Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ø ± ا٠?? Ø ± اØØ ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا٠?? ا٠?? عا٠?? Ù ??
Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ز٠?? Ù ?? Ø © Ø ?? Ù ?? Ø§Ø¯Ø ± ت٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا
Ø £ Ù ?? ا Ù ?? Ù ?? Ù ?? ب٠?? ØÙ ?? س٠?? ا ع٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا
Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ااا Ù ?? ا ز٠?? Ù ?? Ø © Ø ?? Ù ?? Ø§Ø¯Ø ± ت٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا
Ø £ Ù ?? ا Ù ?? Ù ?? Ù ?? ب٠?? ØÙ ?? س٠?? ا ع٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا٠?? Ù ?? Ù ?? Ù ?? ا